Atatürk'ün Cenaze Töreni

Atatürkün devlet cenaze töreni Ankarada 21 Kasımda yapılacağı resmi olarak ilan edildi. Cenaze 20 Kasımda trenle İstanbuldan Ankaraya getirilecek, istasyondan Etnografya müzesine götürülecek ve kalıcı kabri inşa edilene kadar orada kalacaktı7. Atatürkün cenazesi, Ankaraya götürüleceği gün olan 20 Kasım Pazar gününe kadar Dolmabahçe Sarayında kalacaktı. 16 Kasım Çarşamba gününden itibaren Cuma gününe kadar halk cenazeyi ziyaret edebilecekti8.

Atatürkün Dolmabahçe Sarayında naaşının bulunduğu oda oldukça etkili idi. Türk bayrakları ile sarılı naaş, etrafında 6 meşale yanmakta olan katafalkta konulmuştu. Naaşın başında kara, deniz, hava kuvvetlerinden dört subay kılıçlarını çekerek nöbet tutmaktaydı. Odada ayrıca İsmet İnönü, Ordu ve Kamutay erkânı da bulunmaktaydı. Atatürkü ziyaret etmek için ordu subayları, memurlar, öğrenciler, her sınıf ve yaştan kadın ve erkekler uzun kuyruklar oluşturmuşlardı9. Çarşambadan itibaren Cuma gününe kadar 400.000 insan Atatürkü ziyaret etmişti10. Eski Afganistan kralı Amanullah da İstanbula gelmiş ve kılık değiştirmiş bir şekilde Atatürkü ziyareti esnasında insanların arasında dua etmekteydi11. Atatürkün cenaze törenine İngiltere adına katılmak için Mareşal Lord Birdwood trenle ve Akdeniz Orduları Komutanı Amiral Sir Dudley Pound Malaya isimli savaş gemisiyle İstanbula geldiler. Bu iki kişi özel bir trenle 12 subay, 120 maviceketli, 60 denizci ve 56 bandocu ile birlikte Atatürkün cenaze törenine katılmak için Ankaraya gidecekler. Diğer yabancı delegeler ve savaş gemileri de gelmektedirler12.

Ataturk9.jpg


Artık Atatürkün Ankaraya gitme vakti gelmişti. Cumartesi sabahı Atatürkün naaşını 12 general taşıyarak Yavuz zırhlısına bindirdi13. Atatürkün naaşı İzmite kadar Yavuz zırhlısı ile getirildi. Zırhlıya Türk Donanmasının diğer gemileri, İngiliz Malaya, Fransız Emile Bertin kruvazörü, Alman Emden kruvazörü ve Rus, Yunan ve Roman destroyerler eşlik etmiştir14. Kemal Atatürk, küçük bir kasabadan büyük modern bir şehir haline getirdiği başkente, Ankaraya son kez 20 Kasım Pazar sabahı saat 10.00da Cumhurbaşkanlığı treni ile geldi. Ankara istasyonundaki karşılamada yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, kabine üyeleri ve bütün milletvekilleri vardı. Naaş, generaller ve seçilmiş askerler tarafından platformda bekleyen top arabasına kadar taşındı. Kırmızı bir örtü ile tabut kapatıldı ve üzerine ipek bir Türk bayrağı konuldu. Altı siyah atlı, top arabasını yavaşça istasyondan uzaklaştırdı. Altı general kılıçlarını çekerek yanlarında yürüdü. Arkasında cumhurbaşkanı ve milletvekilleri vardı.

Kamutayın karşısında kortej durdu. Burada kırmızı ile bezenmiş bir platform ve yan taraflarında dört sütun olan ve uçlarında meşaleler yanan bir katafalk inşa edilmişti. Naaş bu platform üzerine konuldu ve yarın sabaha kadar dört general ve iki seçilmiş askerin muhafızlığında burada kalacaktı15.

Gece boyunca yağmur yağdı ve sabahleyin katafalktan top arabasına 96 asker tarafından götürülürken hala çiseleme devam etmekteydi. Katafalkın diğer tarafında generaller ve milletvekilleri, yolun karşı tarafında ise yabancı heyetler ve diplomatlar vardı. Tabut 20 askerin omzunda bir Türk bayrağı sarılı olan top arabasına taşındı. Türk askerleri ve yabancı birlikler selam geçişi yaparlarken, top arabası sabit kaldı.

İlk geçen birlik Mızraklı Süvari Alayı idi, sonra Piyade Taburu, Cumhuriyet Muhafızları, askeri öğrenciler, topçu birliği geçti. Daha sonra, Alman, Bulgar, Fransız, İngiliz, Yunan, İtalyan, Romen, Avusturyalı ve Yugoslav birlikleri geçti. Bu birlikler ülkelerinin güzide askerleri idi. Geçidin en sonunda ise bir Türk Deniz Taburu geçti.

Top arabası Etnografya Müzesine doğru giderken birlikler durdu. 15 general diğer tarafta yürüdü. Onun arkasında bir general Atatürkün İstiklal Savaşında aldığı madalyayı taşıyordu. Onu takiben Atatürkün kız kardeşi, İsmet İnönü, kabinenin bakanları, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak yer almaktaydı. Daha sonra ise misyonların başkanları ve 34 ülkeden gelen delegeler, aralarında Yunanistan başbakanı General Metaxas, Almayadan Baron von Neurath, Fransa İçişleri Bakanı M. Sarruat, Afganistan kralının amcası Serdar Şah Veli Han, İtalyadan Baron Aloisi ve İngiltere Akdeniz Ordusu Kumandanı Amiral Sir Dudley gelmekteydi. Bunları milletvekilleri, sivil ve askeri yüksek makamlar, öğrenciler takip etmekteydi. Daha sonra ise, bir piyade taburu gelmekteydi16.

Öğle vakti top arabası Etnografya Müzesinin önüne getirildi. Tabut müzeye taşınana kadar Chopinin Cenaze Marşı çalındı ve orada geçici istirahatgahı olan mermer bir blok üzerine kondu

11 The Times, Thursday, Nov 17, 1938; pg. 13; Issue 48154; col D.

12 The Times, Saturday, Nov 19, 1938; pg. 11; Issue 48156; col A; The Times, Tuesday, Nov 15, 1938; pg. 13; Issue 48152; col A.

13 The Times, Wednesday, Nov 16, 1938; pg. 13; Issue 48153; col C.

14 The Times, Monday, Nov 21, 1938; pg. 12; Issue 48157; col F.

15 The Times, Monday, Nov 21, 1938; pg. 12; Issue 48157; col F.

16 İngiltereyi temsil eden Mareşal Lord Birdwood yürüyemediği için korteje katılamamış, fakat töreni izlediği Halk Evinin önünden kortej geçerken ayağa kalkarak uzun bir süre Atatürkü selamlamıştır (The Times, Friday, Nov 11, 1938; pg. 19; Issue 48149; col A).

17 The Times, Tuesday, Nov 22, 1938; pg. 14; Issue 48158; col E. Mustafa Kemal Atatürkün ebedi istirahatgahı Anıtkabirin yeri cumhurbaşkanı, Kamutayın başkanı ve içişleri bakanından oluşan bir komisyon tarafından seçilecek ve tasarım uluslararası yarışmaya açık olacaktı (The Times, Monday, Nov 28, 1938; pg. 13; Issue 48163; col A.).
Pasa'miza Allah cc dan rahmet diliyorum
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt