• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Atatürk’e Tanrı Deyip , Türk Âmentüsü Yazanlar Vardı

Okunuyor :
Atatürk’e Tanrı Deyip , Türk Âmentüsü Yazanlar Vardı

Ala Nur

Amatör
Üye
Yalaka Behçet Kemal'in Mevlid'i

Yalakalık edebiyatımızın daniskası Behçet Kemal'in 'Atatürk Mevlidi'dir. Süleyman Çelebin'nin 'Mevlit'ine nazire yazan Bahçet Kemal'in yazdığı 'Mevlit'...

Böyleleri için yine eskilerin kullandığı başka sözler de vardır ve bunların arasında en hoşuma gideni, “kâselîs” kelimesidir. “Kâselîs”, “çanak yalayıcı” demektir.

“Son yalaka”nın kim olduğunu artık biliyorsunuz: AK Parti’nin Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında “Bizim için ikinci bir peygamber gibidir” diyen eski Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser....

Eser, yayınlanan ses kaydı vasıtasıyla bu unvanı bihakkın elde etmiş oldu, üstelik unvan kazanmakla da kalmadı, ortalığı birbirine kattı, Meclis’te AK Partili ve MHP’li milletvekilleri, Eser’in yalakalığı yüzünden tekme-tokat birbirlerine girdiler ve müseccel son kâselîsimiz partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

RAHMET OKUTAN ŞİİRLER

İster “yalakalık” deyin, ister “ifratla tefrit arasındaki sayıklamalar” şeklinde niteleyin; bizde muhatabını övmeye heveslenince ipin ucunu kaçıranlar pek çoktur ve edebiyat tarihimiz bu gibi tabasbusların örnekleriyle doludur. Üstelik, içlerinde Atatürk’ün vefatından sonra kaleme alınan öyleleri vardır ki, eski AK Parti Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser’in sözlerine rahmet okuturlar.

SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN İLHAMI

Bu şekildeki eserlerin başında, Behçet Kemal Çağlar’ın Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin verdiği ilhamla yazdığı, daha doğrusu Mevlid’in sözlerini Atatürk’e
uyarlayarak kaleme aldığı yeni “Mevlid” gelir... Bu sayfada, Behçet Kemal
Çağlar’ın yeni Mevlid’inin bazı mısraları ile Süleyman Çelebi’nin o mısralara ilham veren asıl Mevlid’inin ilgili yerlerini, bu sayfada birarada yayınlıyorum.
İsmail Hakkı Eser, “yağcılık” konusunda bence Behçet Kemal Çağlar’ın eline su dökemezmiş...

Atatürk’e ‘Tanrı’ deyip ‘Türk Âmentüsü’ yazanlar da vardı


EDEBİYATIMIZDA, Behçet Kemal Çağlar’ın Atatürk için yazdığı Mevlid’in yanısıra aynı şekilde aşırı ifadelerle dolu olan çok daha başka eserler de vardır.

Meselâ, 1894 ile 1957 seneleri arasında yaşamış olan Edip Ayel, Atatürk’ün vefatından sonra kaleme aldığı bir şiirde onun aslında “Tanrı” olduğunu ve “Tanrı’nın ölmeyeceğini” söyler:

“Ey dertli saray! Kâbe mi oldun bize artık? / Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harabe / Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe / Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun / Türk ırkının en son ulu peygamberi oldun / Tutsak seni lâyık yüce Tanrı’yla müsavi /
Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvi / Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses / İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!”

Bir hahamın oğlu olan, 1883 ile 1961 yılları arasında yaşayan Moiz Kohen, gençliğinde İttihad ve Terakki’yi destekleyip milliyetçilik ve Türkçülük konularında çok sayıda eser
verdi. Yazılarında “Tekinalp” adını kullanan Moiz Kohen, 1928’de “Türk’ün Yeni
Âmentü’sü” başlıklı bir metin yayınlamıştı. Tekinalp, “Yeni Âmentü”de “Türkiye için âhıret günü yoktur” diyor, “İyilik ve fenalık insanlardan gelir” diye yazıyordu.

“Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklâlini yoktan vâreden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücâhid analarına ve Türkiye için âhıret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medenî cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamâset destanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk Ordusu’nun birliğine ve ‘Gazi’nin Allah’ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hulûsuyla şehâdet eylerim.”

Ol Zübeyde, Mustafa’nın annesi Ol sedeften doğdu ol dür dânesi
BEHÇET Kemal Çağlar, 1908 ile 1969 yılları arasında yaşadı. Asıl mesleği maden mühendisliği idi ama şair olarak, özellikle de Atatürk hakkında yazdığı şiirlerle tanındı.

Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber yazan Behçet Kemal Çağlar, bazı aşk şiirleri de kaleme aldı. Bestesi Münir Nureddin Selçuk’a ait olan meşhur “Kalamış” şarkısının sözleri de Behçet Kemal Çağlar’a aitti.

Aşağıda, Behçet Kemal’in yeni Mevlid’inin bazı bölümlerini yayınlıyorum. Soldaki sütunda Süleyman Çelebi’ye ait olan asıl Mevlid’in beyitleri, o beyitlerin hemen karşısında da Behçet Kemal Çağlar’ın Süleyman Çelebi’nin
verdiği ilhamla yazdıkları yeralıyor.

İşin tuhaf tarafı, Behçet Kemal’in İsmet Paşa’yı da unutmamış olması ve bu yeni Mevlid’inde Atatürk’ün doğum tarihini “1880” olarak yazması.

aktifhaber

 
Üst Alt