Atatürk ve cumhuriyet

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.
1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s. 251)

Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.
(Muhit Mecmuası, Sayı: 32, 1931, s. 7-8)

Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki uygulamasını temin eden hükümet şekli, cumhuriyettir.
1930 ( Afetinan, Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürkün El Yazıları, s. 410-411)
Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
1924 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri III, s. 74)

Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.
1933 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri II, s. 272)

Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği başarılara erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler, Cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeğe kâfidir. Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyetin gelecek evlâtları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.
1933 (Atatürkün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 272)

Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.
1927 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri II, s. 435)

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.
1926 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri III, s. 80)

Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır.
(Hasan Rıza Soyak, Doğumundan Cumhuriyetin İlânına Kadar Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürkün Hususiyetleri, s. 67-68)
Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.
1936 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri, s. 372)

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır; Cumhuriyet taraftarlığı, fikri ve sosyal inkılâp taraftarlığı. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda bir ferdi, hariç düşünmek istemiyorum.
1924 (Atatürkün Söylev ve Demeçleri II, s. 189

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
Bu basarininin cemberinde olanlara
Allah cc. dan rahmet diliyorum!
 
Üst Alt