Atatürk Olmasaydı

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZin ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb
selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

Değerli kardeşler bildiğiniz gibi yakın zamanda 10 kasım anma törenleri oldu.Fakat bu gibi zamanlarda sosyal medyadan internet sitelerine kadar bir çok yerde görebileceğimiz çok acaip görüşler ortaya çıkıyor...nedir onlar derseniz açıklayayım.bazı insanlar Mustafa Kemal Atatürkü sanki Türk milletini tek başına kurtarmış gibi lanse ediyorlar ve hatta Mustafa Kemal olmasaydı bu milletin dininin,ezanının,namusunun olamayacağını iddia ediyorlar.

Hiçbir milletin kaderi hiçbir zaman tek bir kişinin elinde kalmış olamaz.millet çalışmadıkça kim olursa olsun tek bir kişi hiçbir şey yapamaz!aksine kişilerin kaderi milletlerin elindedir.milletlerin ve herkesin kaderini,dinini,namusunu ise asıl elinde tutan yegane güç yalnız ve yalnız sonsuz büyüklük sahibi herşeyi yoktan yaratan ve kudreti ile idare eden sonsuz güç sahibi CENABI ALLAH CELLE CELALÜHTEN başkası değildir,olamazda.çok az ve güçsüz orduları çok kalabalık ve güçlü ordulara galip getiren yalnız ODUR!

Müslüman türk milletinin dini,imanı,namusu ve vatanı bir kişinin elinde hiçbir zaman kalma-mıştır İnşaALLAH bundan sonrada kalmayacaktır...(listeye dikkat edin)Türk milleti tarihte 16 imparatorluk,41 devlet,17 hanlık,4 atabeylik,32 beylik,17 bağımsız ve özerk olmak üzere dünya üzerinde en çok devlet kuran ve bunun yanında en çok devleti de (düşman devletleri) yıkan millettir.bağrından nice deha devlet adamlarını çıkarmış.defalarca çağlar açıp çağlar kapatmıştır!ordularının cesareti,disiplini düşmanlar tarafından dahi takdir edilmiştir.

Bu Millet Mustafa Kemal olmasa da HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜHÜN verdiği iman kuvveti ile yine kendini kurtarmasını bilecektir!Mustafa Kemal olmasaydı bu milletin dini,namusu,vatanı ingilizin,fransızın,yunanın elinde kalırdı,oyuncağı olurdu diyenler şerefli Dinleri için,vatanları için canlarını gözünü kırpmadan verebilecek olan Müslüman Türk Milletinin nasıl bir millet olduğundan yani kendi milletinden habersiz kişilerdir!

Basri Sütlü ve tarihçi Talha Uğurluel, Çanakkale Savaşı'nda yaşanan olağanüstü olaylar eserinden:
"Çanakkale Savaşı'nda cuma namazı kılan insanları görüyoruz. 5 vakit anlı secdeye giden, dini bütün, inançlı, ölümün bir yokluk değil asıl hayata açılan bir kapı olduğunu bilen insanlar. Bu insanlar buna inanıyordu, 'Biz bin sene bu dine bayraktarlık yaptık. Allah bizi yalnız bırakmayacaktır.' İşte buna inanmışlardı yürekten. Gerçekten de bıçağın kemiğe dayandığı anda ciddi yardımlar görmüşlerdir. Yine hatıralarda anlatılıyor: 'Bir cephede ciddi bir çarpışma esnasında asker zor durumda kalmış. Düşman başarılı olmuş. Askerimiz cepheden geriye savrulurken arka cephede, düşük rütbeli bir komutan, bir anda haykırarak, 'Yetiş ya Muhammed. Kitabın gidiyor' diye ön plana çıkmış. 'Bunun üzerine bize de bir şevk geldi. Onun peşinden biz de akmaya başladık ve düşmanı kovaladık. Cepheyi yeniden ele geçirdik' diyor. Bunlar çok önemli mevzular. Deniz savaşları olsun, kara savaşları olsun. Bu insanların yaşadıkları çok önemli."(3)

Bu millet bağrından nice KILIÇARSLANLAR nice SELÇUKBEYLER nice ALPARSLANLAR nice MELİKŞAHLAR nice YILDIRIM BEYAZITLAR nice FATİHLER nice YAVUZLAR nice KANUNİLER çıkarmıştır HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜHÜN izni ilede gerektiği zaman yine çıkarmaya devam edecektir.HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH onlardan razı PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM onlara şefaatçi olsun.

ONUN (CELLE CELALÜH) dediği olur kulların değil.
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?
l-i İmrân / 124 (1)

Çanakkale savaşlarında bizim ordumuza olağanüstülüklerle,mucizelerle desteklendiğine dair yerli,yabancı bir çok şahit vardır.bunların en meşhurları yaklaşık 300 kglık top mermisini tek başına kaldıran Seyit Onbaşı,ingilizlerin esrarlı bir şekilde ortadan kaybolan norfolk alayı,yakın tarihe kadar hala toprak altından çıkan bozulmamış şehit cesetleri ve daha sayamayacağız nice hadise.

Mustafa Kemal olmasaydı bu milletin hanımları ingilizin fransızın eline düşerdi diyenlere en güzel cevabı cephede bizzat savaşmış hanım mücahideler vermektedir işte sadece bir kaçı: Hafız Selman İzbeli,Çete Emir Ayşe,Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar),Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel),Şerife Bacı,Fatma Seher Erden,Halime Çavuş,Gördesli Makbule,Tayyar Rahmiye(2) ve daha nice isimsiz kahraman CENABI ALLAH CELLE CELALÜH rahmet eylesin.

Bunun yanında düşmana ilk kurşunları sıkanları Türk kadının peçesine el uzatanların ellerini kesen yiğitlerimizi unutmamak ve rahmetle yad etmemek olmaz.Sütçü İmamlar,İsmail şükrü çelikalaylar,Yörük Ali Efeler,Demirci Mehmet Efeler,Köprülü Hamdi Beyler,Cavit Erdeller,Hasan Tahsinler,Hasan Tahsinler,Mehmet Vehbi Bolaklar,Hamdullah Suphi Tanrıöverler(3)

Bedir savaşında ALEMLERE RAHMET PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM çadırına kapanmış bir yandan ağlıyor bir yandan da dua ediyordu.Ya Rab eğer yardım etmezsen bu bir avuç müslüman ölecek ve yeryüzünde Sana ibadet eden kimse kalmayacak.Rasulünün yakarışlarına cevap veren ALEMLERİN SAHİBİ RASULÜNÜ binlerce Melaike-i Kiramla destekliyor,ve zafer Müslümanların oluyordu.işte CENABI ALLAH CELLE CELALÜHTE Müslüman ordularını her zaman böyle mucizelerle desteklemiş,kendilerinden katbe kat üstün ordulara karşı galip getirmiştir.

Koskoca bir milletin 15 yaşındaki lise talebesinden tutunda 70 yaşındaki ihtiyarına varana kadar can vererek,kan vererek,elindekini avucundakini vererek kazandığı zaferi bir kişiye mal etmek bu millete yapılmış en büyük haksızlıktır.

Üryânîzâde Ali Vahidin Çanakkale Cephesinde Duyup Düşündüklerim Adlı Eserinden
- Ah Efendi neler görmedim ki. Lâkin doğrusunu istersen: Bu sefer millet eyi tuttu işi Asker de of demedi. Bakarsın: Ayak [s. 29] dağılmış, darman duman olmuş: Hayla arkadaş arabayı Korkma biz dayanırız derdi. Çok def a biz yorulur, uyurduk; arabayı o hâlleriyle yaralılar haylarlardı. Ne biz de, ne de hayvanlarda dinlenmek var Hayvancıklarıma torbayı bile yolda takardım. Hem yerler hem giderlerdi. Geceyi gündüze kattık. Dayanmak da olursa bu kadar olur Efendi Sen ne dersen de Asker Balkan muhârebesinin öfkesini bu düşmanlardan aldı. Yâhû vuruluyor da: Of demiyor bu asker Usulcacık yanındakinin kulağına: Ben vuruldum arkadaş der; verir silâhını, fişengini yanındakine Kendi sessiz sadâsız çekilir, ölür de gık demez be...(5)

Kurtuluş savaşında Milletimiz uzun yıllar süren savaş ve mücadeleler neticesinde fakir düşmüş,ordusu zayıflamıştır.hatta öyleki kurtuluş savaşı sırasında 1 türk askerine 20 düşman askeri düşmektedir.hemde Türk askerinin elinde silahı azdır,mermisi yoktur.düşman askeri ise hem silahı çoktur,hemde cephanesi...!hemde zamanın süper güçleri o zamanın en ileri teknolojik silahları ile saldırmaktadır.yani normal şartlar altında hezimetimiz,yenilgimiz kaçınılmazdır.fakat Türk askerinin YARADANINA CELLE CELALÜH yakarışı vardır,mevzilere ALLAH ALLAH diye bağırarak atlayışı,şehadet bilinci ile cesurca savaşması vardır.işte bizi kurtaran budur.CENABI ALLAH CELLE CELALÜHE bağlılığımız ve cesurca savaşımızdır.

Er Joseph Clements
Avrupada hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Geliboluyu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.(6)

ALLAHU ALEM (CENABI ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAHU ZÜLCELALE sonsuz sınırsız istiğfarı tevbe,hamd ve şükür, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEME,BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZ ALEYHÜMÜSSELAMLARA, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENABI MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile

(1)Diyanet Vakfı Meali-kuranmeali .com
(2)onedio. com/haber/kurtulus-savasinda-vatani-icin-mucadele-eden-kadinlarimiz--359269
(3)huseyinertas .tr.gg/kurtulus-savasi-kahramanlari.htm
(4)ilcemhaber .com/maneviyat/canakkale-savasinda-yasanan-mucizeler-h3405.html
(5)canakkalearastirmalari .comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_723100.pdf
(6)forumdas .com/konu/yabanci-askerlerin-anlatimiyla-canakkale.102158/
 
vertyucek' Alıntı:
Atatürk Olmasaydı
Uzun yazıyı okuyamadık maalesef Sayın Vertyucek
Atatürk olmasaydı laflarının altında Türk kültürünü yok ederek avrupanın içki zina vb kültürünü yaşamak isteyenlerin hasım gördükleri Hak tarafı ezme düşüncesi yatıyor. Esas memleket sahibi Osmanlının adını andırmamak için "aslında Osmanlı yok atanız atatürk" sloganları atıyorlar.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt