• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Ataturk;"Kur'an ve namazın nurlarından feyz alınacak"

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 1K

Okunuyor :
Ataturk;"Kur'an ve namazın nurlarından feyz alınacak"

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

21 Nisan 1920
Gayet aceledir.
Kolordulara,
Bütün Vilayetlere, Bağımsız Livalara, Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyelerine, Belediye Riyasetlerine,


1. Allahın yardımıyla Nisanın 23üncü Cuma günü, cuma namazını müteakip Ankarada Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın bağımsızlığı, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin açılış gününü Cumaya tesadüf ettirmekle, anılan günün mübarekliğinden istifade ve bütün değerli mebusların hazır bulunmaları ile Hacıbayram Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kuran ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif taşınarak Daire-i Mahsusaya (ilk Meclis binasına) gidilecektir. Daire-i Mahsusaya dahil olmazdan evvel, bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İşbu merasimde Camii Şeriften başlayarak, Daire-i Mahsusaya kadar Kolordu Kumandanlığınca askeri kıtalar ile özel tertibat alınacaktır.

3. Anılan günün kutsiyetinin teyidi için, bugünden itibaren vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin tertibiyle, hatim ve BuharÓ-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatimi Şerifin son aksamı, teberrüken Cuma günü namazdan sonra Daire-i Mahsusa önünde tamamlanacaktır.

Mukaddes ve yaralı vatan
4. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren BuharÓ ve Hatimi Şerif okunmasına başlanarak, Cuma günü ezandan evvel minarelerde Salavat-ı Şerife okunacak ve hutbe esnasında Hilafetmaabımız Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin namı namii hümayunu zikredilirken, Zatı Şevketsimatı Padişahilerinin ve Memalik-i Şahaneleriyle bütün teba-ı mülûkânelerinin (uyruklarının) bir an evvel kurtuluşa ve saadete nail olmaları duası ilaveten okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak, yüce Hilafet ve Saltanat makamının ve bütün vatan kısımlarının kurtuluşu maksadıyla vuku bulan milli mesainin ehemmiyet ve kutsiyeti ve her millet ferdinin kendi vekillerinden meydana gelen bu Büyük Millet Meclisinin vereceği vatani vazifeleri yapmaya mecburiyeti hakkında vaazlar verilecektir. Ondan sonra Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir.

Meclisin açılışı her yerde kutlanacak
Bu vatani ve dini merasim yapılmasından ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı beldelerinin her tarafında, hükümet mak* (vilayet konağına) gelinerek Meclisin açılmasından dolayı resmen tebrikler icra edilecektir. Her tarafta Cuma namazından evvel münasip şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5. İşbu tebliğin hemen yayımlanması ve tamimi için her vasıtaya müracaat olunacak ve süratle en ücra köylere, en küçük askeri kıtalara, memleketin bütün teşkilat ve müesseselerine ulaştırılması temin edilecektir. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan mahallerde basılacak ve çoğaltılacak ve ücretsiz dağıtılacaktır.

6. Cenabı Haktan tam muvaffakiyet niyaz olunur.

Heyet-i Temsiliye Adına Mustafa Kemal

Genelkurmay Başkanlığına bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivi
Milliyet
 
Üst Alt