Atatürk Günlüğü

31 Ocak

* 1937 - Hatay'ın bağımsızlığına kavuşması dolayısıyla bütün yurtta gösteriler yapıldı.

* İstanbul'da Beyazıt meydanında, Hatay'ın bağımsızlığa kavuşması nedeniyle düzenlenen büyük mitingi takiben, halkın vapurlarla Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek Atatürk'e sevgi gösterilerinde bulunması ve Atatürk'ün balkona çıkarak halkı selâmlaması.

* 1936 - Atatürk'ün, öğleden sonradan başlayarak gece sabaha kadar Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

* 1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti üyeleriyle görüşmesi.

* 1933 - Atatürk un, Gülcemal vapuruyla saat 14:00'de Antalya'dan İzmir'e gelişi.

* 1932 - Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyazıt ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

* 1931 - Atatürk'ün, İzmir'de Ziraat Bankası, İş Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti ve konuşması: "...Kooperatif yapmak, maddî ve manevî kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıfla bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi, zayıf olanın kuv*vetliye esir olması demektir."

* Atatürk'ün, 13.1.1931 günü Türkiye'ye gelen Japon Prensi Takamutsu'ya gösterilen yakın ilgiye teşekkür eden Japon İmparatoru'na cevabı: "...Prens ve Prenses Takamutsu'nun burada gördükleri iyi kabul, sizinle beraber Hanedanları ve Japon milleti hakkındaki gerçek dostluk ve sevgi duygularımızın çok samimî bir gösterisidir." [Kocatürk]

* 1928 - Türk Eğitim Derneği, Atatürk'ün işaret ettiği hedef doğrultusunda, çoğu cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle, 31 Ocak 1928'de kuruldu. 1946 yılında Türk Eğitim Derneği adını aldı.

* 1927 - Atatürk'ün, -Sanayi ve Maden Bankası'nın düzenlediği- Millî Sanayi Ürünleri Sergisi'ni ziyareti ve ilgililere takdirlerini bildirmesi.

* 1921 - (30-31) Fransız kuşatmasındaki Antep'te şehir içindeki milli kuvvetlerin huruç hareketi, düşmanla şiddetli çarpışmalar ve bazı bölgelerde düşman cephesinin yenilmesi.

* Atatürk'ün, Londra Konferansı'na iştirak edecek heyet münasebetiyle Sadrazam Tevfik Paşa ile yazışmaları hakkında Türkiye Büyük Meclisi'nde konuşması: "...Gerek İstanbul gerek Londra bilmelidir ki, Meclis'in her görüş açısından emniyet ve itimadına sahip insanlar bu işi yönetmektedir. Eğer bunun aksi bir kanaati, düşmanlarımızın eline verirsek bunu bizim aleyhimizde ve bütün girişimlerimizin aleyhinde, çok fena olarak kullanırlar." [Kocatürk]

* 1920 - Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi.

* Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, -İngilizler tarafından tutuklanan- Reşat Hikmet Bey'in, yapılan girişimler sonucu serbest bıraktırıldığını bildiren telgrafı.

* 1919 - Atatürk'ün, gece Ayan Dairesi'nde Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'le görüşmesi (Ahmet Rıza Bey'in isteği üzerine gerçekleşen bu görüşmede, Ahmet Rıza Bey, Tevfik Paşa'nın yaşlı olması nedeniyle devlet işlerinin gerektiği şekilde görülemediğini, sadaretin kendisine teklif edileceğini muhtemel gördüğünü, Harbiye Nazırlığı için de Cevat (Çobanlı) Paşa'yı düşündüğünü ifade ederek, sadaret teklifi gerçekleştiği takdirde başarılı olup olamayacağı hakkında Atatürk'ün görüşlerini almak istemiştir). (Kaynaklarda bu görüşmelerin tarihi belirtilmemiştir). [Kocatürk]

* 1916 - Mareşal Liman von Sanders'in, Edirne'de, Atatürk'le beraber 12. Tümen'i denetlemesi, daha sonra trenle Lüleburgaz'a dönüşü.
 
1 Şubat


* 1938 - Sümerbank Gemlik Sunğipek Fabrikası Atatürk tarafından işletmeye açıldı.

* Atatürk'ün, öğleden sonra Yalova'dan Bursa'ya hareketi, yolda Gemlik Suni İpek Fabrikası'nın açılış törenini şereflendirmesi ve Fabrika'nın şeref defterine yazdıkları: "Suni İpek Fabrikası'nı ziyaretten duyduğum bahtiyarlık büyüktür. Bu değerli kurumun millet için kutlu olmasını dilerim."

* Atatürk'ün, saat 16.30'da Yalova'dan Bursa'ya gelişi ve Çelikpalas Oteli'nde kalışı.

* 1937 - Atatürk'ün, Hatay davasının başarılması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşekkürlerini ileten Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'ya cevabı: "Hatay mukadderatının tespitini memnuniyete değer görmüş olan büyük Kamutay'ın hakkımızda taltif kararı vermiş olduğunu bildiren telgrafınızı memnuniyetle aldım. Teşekkür ve minnetlerimi bildirmekle bahtiyar olduğumun Kamutay'a arz edilmesini dilerim."

* 1935 - Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi.

* Atatürk'ün, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya ve Recep Peker'i kabulü.

* Ayasofya Kilisesi, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.

* Bir süre önce Müzeler İdaresi'ne devredilen Ayasofya, Atatürk'ün isteği üzerine müze olarak hizmete açıldı.

* 1934 - Atatürk'ün, Ankara'dan otomobille Kırşehir'e gelişi, geceyi Kırşehir'de Vali Konağı'nda geçirişi.

* 1933 - Bursa'da Türkçe ezan aleyhine gösteri yapıldı. Olay, Bursa'da Ulucamii müezzini yerine bir başkasının ezanı Arapça okuması nedeniyle müdahele eden polis memurunun bu davranışını bahane eden bir grubun kışkırtmasıyla meydana geldi. Vilayet konağı önüne gelen tahrikçiler, emniyet güçleri tarafından yakalanarak haklarında dava açıldı.

* Atatürk'ün, İzmir'de Valilik, Komutanlık, Belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti, okulları gezmesi.

* 1932 - Atatürk'ün, saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet Paşa'yı kabulü.

* Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda "Balkan Konferansı Konseyi" üyeleri şerefine verilen ziyafette bulunması.

* 1931 - Atatürk'ün, İzmir'de Erkek ve Kız Liselerini ziyareti ve öğretmenlerle sohbeti.

* 1926 - Atatürk'ün, akşam Ankara-Eskişehir yolunda ilk istasyon olan, Gazi istasyonu'nun açılış töreninde bulunması.

* 1925 - Genç'te Şeyh Sait isyanının zuhuru.

* 1924 - Atatürk tarafından, İstanbul gazetecilerinin İzmir'e çağrılması.

* 1923 - Atatürk'ün, Anadolu gazetesi muhabirine barış hakkında demeci: "...Müttefiklerin, Türkiye'nin ve halkımızın varlığı ve gelişmesi için kesin şekilde gerekli olan şartları henüz kabul edip onaylayacak bir zihniyete gelmedikleri anlaşılıyor!"

* 1922 - Mustafa Kemal, İngilizlerin Musul'daki faaliyetlerini engellemek için Irak'ın Revandiz bölgesine kuvvet gönderilmesini emretti.

* Atatürk'ün, Millî Savunma Bakanlığı'na (Milli Müdafaa Vekaleti) emri : "...Misak- Millî sınırları içinde kalan Musul ilinin kurtarılması amacıyla Revandiz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi..."

* 1921 - Tevfik Paşa konferansa birlikte gidilmesini önerdi, böyle olmadığı takdirde Boğazların elden gidebileceğini savundu.

* Bekir Sami Bey konferansa katılmak için yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi.

* Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, gizli celselerdeki konuşmaların dışarıya sızdırılmasını araştırmak üzere bir komisyon kurulması teklifi ve konuşması: "...Bu insanları meydana çıkarmak hepimize ait müşterek bir vatan ve vicdan görevidir. Yalnız bana ait değildir; umumî heyetimize aittir." [Kocatürk]

* 1920 - Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.

* 1919 - Kasaba (Turgutlu) Aydın Demiryolu'nun İngilizler ve Fransızlar tarafından işgali.

* 1918 - Ermeni komitacı Arşak, Bayburt'ta katliam yaptı.

* 1917 - Türkler'in Kut-ül Amare'yi kaybetmeleri.

* Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması.

* Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi.

* Almanlar'ın Hindenburg hattına çekilmeleri.

* 1916 - Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı döneminde gösterdiği üstün başarıları nedeniyle "İkinci Rütbe'den Osmanî Nişanı" verilmesi.

* 1915 - Atatürk'e, Üçüncü Rütbe'den Osmanî Nişanı verilişi.
 
2 Şubat

* 1938 - Bursa Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından törenle açılması.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi: Anadolu Ajansı, Ankara Hukuk Fakültesi, Ankara Orman Çiftliği, Bursa Merinos Halı Fabrikası, Çocuk Esirgeme Kurumu, Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Yolları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Etibank, Halkevleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Merkez Bankası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve Maaden Bankası, Sümerbank, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Şeker Fabrikaları, Uluslararası İzmir Fuarı, İş Bankası, Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü.

* Atatürk'ün, saat 16.00'da Bursa Merinos Fabrikası'nı işletmeye açışı ve Fabrika'nın şeref defterine yazdıkları: "Sümerbank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak millî sevinci artıracaktır. Bu eser, yurdun, özellikle Bursa bölgesinin endüstri gelişimine ve büyük millî ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir."

* Atatürk'ün, Kurun gazetesi başyazarı Asım Us'a Bursa izlenimleri hakkında demeci: "Bursa düşman istilâsından kurtulduktan sonra ben buraya gelmiştim. Bana bu memleket halkı büyük gösteriler yaptılar. Bunu olduğu gibi hatırlıyorum. Bugün Bursa ve havalisinin yaptığı gösteriler ilk gördüğümden çok yüksek oldu. Bunun sebebini kendi kendime şöyle izah ediyorum: ilk gelişimdeki gösteriler kendilerini yabancı istilâsından kurtarış içindi, şimdiki gösteriler onların ekonomik hayatta yükselişine ve refahına yarayan endüstri fabrikalarımızın kurulmuş olmasından ileri geliyor. Bundan çok memnun oldum."

* Atatürk'ün, Bursa Belediye Başkanı Neşet Kiper'e mektubu: "...Bursa kaplıcalarının büyük ve medenî ihtiyaçlarından birini karşılayan Çelikpalas Oteli'nin Bursa Belediyesi'nin de gayret ve yardımıyla daha fazla gelişebilmesini temin için bu otelin ait olduğu şirketteki 34.830 Türk liralık hissemi Belediye'ye terk ediyorum. Aynı zamanda vaktiyle Bursa Belediyesi'nin 1923 tarihinde bana hediye etmiş olduğu, otel bahçesine bitişik köşkü de bütün eklentileri ile Belediye'yi hibe ettim."

* Atatürk'ün, akşam Bursa Belediyesi'nin, şerefine verdiği suarede konuşması: "...Tarihte ve cihanda en büyük imparatorluk kurmuş olan Türkler de, evvelâ bakışlarını Bursa'ya, bu kıymetli şehre yöneltmişlerdir. Onun kıymetini anlamış ve ifade etmişsem çok bahtiyarım."

* 1935 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda, milletvekili genel seçimiyle ilgili olarak Başbakan İsmet İnönü ve C.H.P. Genel Sekreteri Recep Peker'le çalışmâsı.

* Atatürk'ün saat 17.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu'nun toplantısına başkanlık yapması.

* Atatürk'ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve ikinci seçmenlere bildirgesi: "..,.Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber Partimiz programından başka bir programla ve partili olmanın tabiî kayıtları dışında serbest çalışacak samimî yurttaşların ulus kürsüsünden yapacakları tenkitler ve söyleyecekleri düşüncelerle millî çalışmanın kuvvetleneceğine inanıyoruz."

* Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.

* 1934 - Atatürk'ün, Kırşehir'den hareketle akşam Yerköy'e gelişi.

* 1933 - Atatürk'ün, Bornova'da yeni yapılan Ziraat Mektebi'ni ziyareti.

* 1932 - Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyoğlu, Şişli, Maslak ve Boyacıköy'de bir gezinti yapması, akşam yemeğini İsmet Paşa'yla beraber yemesi.

* 1931 - Atatürk'ün, İzmir'de Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: "Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ikinci defa ziyaret ediyorum. Çok memnun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde daha çok memnun olacağıma inandıran çok yüksek gelişme eserleri gördüm"

* 1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Ankara'ya dönüşü.

* 1924 - Prof. Dr. Neşet Ömer (İrdelp) Beyin, Atatürk'ün sağlığı hakkında kamuoyuna açıklanan raporu: "...Halen Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin tamamen sıhhatte bulunduklarını bildirir bu rapor takdim kılındı."

* 1923 - Atatürk'ün, İzmir'de, eski Gümrük Binası'nda yapılan toplantıda çeşitli konular ve Lozan görüşmeleri hakkında konuşması: "...Biz, 'barış istiyoruz!' dediğimiz zaman, 'tam bağımsızlık istiyoruz!' dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır."

* 1920 - Atatürk'ün, Maraş'ta Bitlis Defterdarı'nın eşinin gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle, bütün Müdafaa-i Hukuk şubelerine yazısı: "...Milletimizin fedekârlığı sayesinde varlığını ve bağımsızlığını kurtarmayı hedef edinen, savaş alanlarında bile kadınları erkekleriyle yarışan milletimizin millî gayede başarıya ulaşacağı hakkındaki ölmez inancımız bu fedakârlık örneğiyle de takviye edilmektedir."

* 1919 - Hükümet feshedilmiş olan İttihat ve Terakki'nin bütün mallarına elkoydu.

* 1915 - Atatürk'ün, Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümen'i kurma çalışmalarına başlaması.

* 25 Şubat 1915'te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.

* 1915 - Dardanelles: Ataturk is appointed to reorganize and command Nineteenth Division in Thrace.

* Mustafa Kemal is appointed Commander of the 19th division at Maydos (Eceabat).

* 1915 - The Ottoman Suez Expeditionary Force arrives at Suez Canal on February 2, 1915.

* The Turkish attack failed to achieve surprise as the British were aware of the Ottoman army's approach. In fighting that lasted for two days the Ottomans lost about 2000 men, while British losses were minimal.
 
3 Şubat

1938 - Atatürk'ün, öğleden sonra Bursa'dan Mudanya'ya hareketi, Mudanya'dan Ege vapuruyla İstanbul'a gelişi ve geceyi vapurda geçirişi.

1937 - Atatürk'ün, öğleye, doğru otomobille Bakırköy'e kadar bir gezinti yapması, gece Gardenbar'ı şereflendirmesi.

1935 - Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması.

1934 - Atina’da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ‘Balkan Paktı’ imzalandı.

Atatürk'ün, Yerköy'den Yozgat'a gelişi, resmî ziyaretleri, gece Yerköy'e dönüşü.

1933 - Atatürk'ün, İzmir'de Millî Kütüphane'yi ziyareti, kitapları tetkiki ve bilgi alışı.

Atatürk'ün, kendisini Isparta'ya davet eden telgrafa cevabı: "Arzuma rağmen Isparta'ya uğramaya imkan bulamadığımdan üzgünüm. İktisat Vekili Celâl (Bayar) Beyefendi, adıma da güzel Isparta'yı ve onun muhterem halkını ziyaret edecek ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunacaktır."

1932 - "Kadir Gecesi" Ayasofya’da, Kuran’ın Türkçe okunduğu bir törenle kutlandı.

Bugüne rastlayan Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da yatsı namazından sonra aralarında birçok tanınmış hafızın bulunduğu Mevlidhan Heyeti Türkçe mevlid ve Kur'an okudu. Radyodan yapılan canlı yayın büyük yankı yarattı. Ankara'da Atatürk heykelinin yanına monte edilen hoparlörden de halka dinletilen yayını halk yağan karaltında dinledi. Türkçe Kur'an İslam ülkelerinde de değişik tepkilere yolaçtı. Kimi çevreler bunu "dinsizlik" diye değerlendirirken bazıları da olumlu karşıladı.

Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Fatih ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

1931 - Menemen sanıklarından 27 kişi idam edildi. Bir mahkum infazlar yapılırken kaçtı.

Atatürk'ün, İzmir'de Âsar-ı Atika (Eski Eserler) Müzesi'ni ziyareti, incelemeleri ve müzenin hatıra defterine yazdıkları: "İzmir Âsar-ı Atika Müzesi'ni gezdim. Büyük gayret ve dikkatle istifadeli bir hale getirilmiş, memnun oldun."

Atatürk'ün, İzmir'den Aydın'a gelişi ve Türkocağı'nda konuşması: "Türkocakları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültür şubesidir. Ocaklılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını vatandaşlara izah etmekle asıl görevlerini yapmış, ülkülerine en büyük hizmeti yerine getirmiş olurlar."

1930 - Türkiye ile Fransa arasında dostluk antlaşması imzalandı.

1925 - Atatürk'ün. Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı makamında ziyareti, daha sonra Vekiller Heyeti'nin olağan üstü toplantısna iştirak etmesi.

1923 - Gazi'nin, İzmir'de kadın hakları ve medreselere dair nutku.

1920 - Cemal Paşa'nin (Mersinli) istifasından sonra vekaleten Salih Hulusi Paşa'nın baktığı Harbiye Nazırlığı'na Fevzi Paşa (Çakmak) getirildi.

İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik kuvvet çıkarmaları.

1920 - Atatürk'ün, Akbaş cephaneliğinin Kuva-yi Milliye kahramanlarından Köprülülü Hamdi ve arkadaşları tarafından basılmasından sonra İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik bir kuvvet çıkarmaları üzerine kolordu komutanlarına emri: "Cephedeki millîşini azaltabilecek ve lüzumu halinde bağımsızlığımızı savunma esnesında bizi zayıf düşürmek amacıyla yabancıların yeniden meydana gelecek işgal ve tecavüzlerine karşı, bütün komutanlarımızın son derece kararlılıkla hareket etmelerini bilhassa rica ederim."

1919 - Fransızların Pozantı'nın güneyindeki Akköprü ve Çiftehan'ı işgal etmesi.

Venizelos'un, Paris Barış Konferansı'nda Yunan görüşünü savunması : (Bütün adaları, Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu Yunanistan için istemesi).

1916 - Atatürk'ün, davet üzerine, akşam Edirne İttihat ve Terakki Kulübü'ndeki yemeğe katılması.

1915 - Birinci Kanal Harekatı.
Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları.
Fransızlar'ın Champagne'ye saldırmaları.

1915 - Turkish forces attack the Suez canal.
Turkish attempts to capture the Suez canal, vital to Allied shipping, were repulsed largely by Indian troops. Australians of the 7th and 8th Infantry Battalions temporarily garrisoned the trenches after the fight.

1913 - Bulgarların savaşı yeniden başlatması.
 

4 Şubat


* 1938 - Atatürk'ün, saat 12.00'de Ege vapurundan Dolmabahçe Sarayı'na geçişi.

* 1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet İnönü'yü kabulü.

* 1935 - Atatürk'ün, milletvekili genel seçimi nedeniyle millete bildirgesi: "...Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir eğitiminde olduğu kadar beden eğitiminde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir kuşak yetiştirmek, ana siyasamızın açık dileğidir."

* Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Uluköy'e kadar bir gezinti yapması, Maslak, Şişli, Beyoğlu yoluyla Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* 1934 - Balkan Antantı'nın imzalanması.

* Balkan Antantı, 1934 tarihinde Türkiye ,Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşma.

* Atatürk'ün, Yerköy'den Kayseri'ye hareketi, yolda Şefaatli ve Boğazköy'de trenden inerek halkla konuşması, akşam üzeri Kayseri'ye gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

* 1933 - Atatürk'ün, İzmir'den trenle hareket ederek Afyon'a gelişi, buradan -Antalya'dan dönen- İsmet Pasa ile beraber Bilecik'e hareketi.

* 1932 - Atatürk'ün, akşamüstü motorla Kadıköy ve Boğaziçi'nde bir gezinti yapması, gece Maksim salonunda Darülaceze (Güçsüzler Evi)'nin verdiği balo'yu şereflendirmesi.

* 1931 - Atatürk'ün, Aydın'dan Nazilli ve Denizli'ye gelişi.

* 1928 - Atatürk'ün, "Türk Maarif Cemiyeti" temsilcilerini kabulü ve Cemiyeti himayelerine alışı.

* 1926 - İskilipli Atıf Hocanın idamı.

* 1924 - Atatürk'ün, Göztepe'de kalmakta olduğu Köşk'te İstanbul gazetecilerini kabulü ve görüşmesi.

* 1923 - Lozan Konferansı müzakeratının kesilmesi.

* Lozan Konferansı'nın iki ay süren görüşmelerinden sonra kesintiye uğraması. Konferans, batılı başdelegelerin uzlaşmaz tutumları nedeniyle kesildi.

* Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den hareketle Akhisar'a gelişi, Komutanlığı, Belediye'yi ziyareti ve Belediye binasında konuşması: "...Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre ilim ve fen ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur." [Kocatürk]

* 1922 - Atatürk'ün Başkomutanlık süresinin, 5 Şubat 1922 tarihinden itibaren ikinci defa üç ay uzatılmasına dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü.

* 1921 - Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Londra Konferansı'na iştirak edecek delege heyeti hakkındaki Vekiller Heyeti tezkeresi üzerinde konuşması: "Bütün arkadaşlar, Başkanlık Divanı aracığılıyla ne gibi niteliklere sahip kişileri istiyorsa onları Başkanlığa bildirirler ve Başkanlık Divanı, Vekiller Heyeti de aydınlanır. Bu suretle gerek delegeler ve gerek o delegeleri kuvvetlendirecek danışma heyeti daha isabetle tayin edilebilir." [Kocatürk]

* 1920 - Atatürk hakkında, aldığı madalya ve nişanların tekrar kendisine iadesini öngören 29 Aralık 1919 tarihli Vükelâ Meclisi kararının Padişah Vahdettin tarafından onaylanması.

* Rauf Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e telgrafı: "Grup için uğraşıyoruz. Mebuslar arasında mevki ve rütbe düşkünü olanların varlığı, fikirlerde sertlik ve hemen her mebusu ayrı ayrı kazanmak gibi bir zorunluk doğurmaktadır. Durum o derece naziktir ki, Müdafaa-i Hukuk'tan olan mebuslardan söz verenlerin büyük bir bölümü bile, bu isim etrafında toplanmaktan kaçınmışlardır."[Kocatürk]

* 1919 - Dönemin gazeteleri düşüncelerine değer verdikleri kişilerle söyleşiler yapmakta, görüşlerini alarak yayınlamaktadır. Bu çerçevede Alemdar gazetesinin yazarlarından Refii Cevat (ULUNAY) 4 Şubat 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ile Şişli’deki evinde bir görüşme yapar.

* Görüşmenin bir bölümünde Paşa, vatanın kurtuluşu için: “Bugün herhangi bir teşkilâtçı Anadolu’ya geçer de milleti silâhlı bir direnişe hazırlarsa bu yurt kurtarılabilir” saptamasında bulunur.

* Refii Cevat’ın “Paşam millî direniş, güzel ama neyle? Hangi askerle, hangi silâhla, hangi parayla? Maalesef Paşam, kupkuru bir çölden farksız oldu bu güzel vatanımız” demesi üzerine Mustafa Kemal Paşa: “Çölden bir hayat çıkarmak lâzımdır. Çöl sanılan bu âlemde saklı ve kuvvetli hayat vardır. O, Türk milletidir. Eksik olan şey teşkilâttır. Bu teşkilât organize edilebilirse vatan da, millet de kurtulur” cevabını verecektir.

* Refii Cevat, matbaaya dönerken bu düşünceleri “deli saçması” olarak nitelendirecektir. Gazeteci arkadaşlarının neler konuştuklarını sorması üzerine Paşanın söylediklerini iletecek ve “Bu deli değil zır deliymiş” diyecektir. Çok sonraları anılarını gazeteci Sadi BORAK’a anlatırken “O günlerde, o şartlar içinde istiklâl mücadelesine atılıp Türkiye’yi kurtarmaktan söz edenlere karşı herkes benim gibi düşünürdü. O günlerde böyle düşünen TEK ADAM oydu; TEK ADAM” değerlendirmesini yapacaktır.

* Mustafa Kemal Paşa, bu düşüncelerini uygulamaya geçirebilmek için Şişli’deki evinde bazı arkadaşlarıyla görüşmüş ve tasarılarını onlara aktarmıştır. Bu arkadaşları çok güvendiği kişilerdir ve hemen tamamı Şişli’deki evde detaylarını dinledikleri bu tasarıları yaşama geçirebilmek için daha sonra bu mücadelenin içinde fiilen yer almışlardır.

* 1917 - Atatürk'ün, üşütmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle günü Diyarbakır'da evinde geçirmesi.

* Talât Paşa'nın, Sait Halim Paşa'nın yerine sadrazam oluşu.

* 1916 - Atatürk'ün, davet üzerine, Edirne Mevlevî Tekkesi'nde mevlit okunuşunda bulunuşu.

* 1902 - Paris'te Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı.

* Abdülhamit’in yönetimine karşı örgütlenen Jön Türkler, Paris’te I. Jön Türk Kongresi’ni topladı, Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu. Jön Türklerin, Federatif Osmanlı İmparatorluğu’nu amaçlayan grubu da, Teşebbüsü-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ni kurdular.

* 1902 - The Young Turks, who opposed the administration of Abdülhamid II, convened the First Young Turk Congress in Paris. The Committee of Progress and Union was established. The group of Young Turks aspired to form the Federative Ottoman Empire and established the Society of Liberal Decentralists.
 
5 Şubat

* 1937 - Laiklik ilkesinin 3115 sayılı kanunla Anayasa metnine girmesi.

* Lâiklik ilkesinin "Altı Ok'un içinde" Anayasa'nın 2. maddesinde yer alışı.

* Anayasa'da yapılan değişiklikle 2. Madde yeniden düzenlenerek, CHP'nin Altı Ok'u Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri haline getirildi. 1928'de yapılan değişiklikte yeralan " Türkiye devletinin resmi dili Türkçedir, makam (başkenti) Ankara'dır."ibaresinin başına"Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı,devletçi, laik ve inkılapçıdır.'' cümlesi eklendi.

* Anayasa’nın 2. Maddesi’nde yapılan değişiklikle, CHP’nin 6 ilkesi Anayasa metnine girdi.

* 1935 - Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi.

* 1934 - Atatürk'ün, Kayseri'de Uçak Fabrikası'nı, Müze'yi, Mimar Sinan Camii'ni ziyaretleri, öğleden sonra Kayseri'den hareketle 20.30'da Niğde'ye gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

* 1933 - Atatürk'ün, sabah saat 5.00'de Bilecik'e gelişi. Bilecik'ten otomobille hareket ederek saat 9.30'da Bursa'ya gelişi.

* 1932 - İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu.

* Atatürk'ün, akşam yemeğinden sonra motorla Dolmabahçe Sarayı'ndan hareket ederek Büyükada'da Fethi Bey'in evine gidişi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* 1931 - Atatürk'ün, Denizli'den İzmir'e dönüşü.

* 1930 - Çemberlitaş’taki Feyziati Lisesi tamamen yandı.

* 1928 - İstanbul'da hutbenin Türkçe okunmaya başlaması.

* 1925 - Atatürk'ün, Meclis'teki odasında öğleden sonra İstanbul Belediye Başkanı Emin (Erkul) Bey'i kabulü.

* 1924 - Atatürk'ün, İzmir'de, İstanbul gazetelerinin başyazarlarına verdiği yemekte konuşması: "...Türkiye basını, milletin gerçek ses ve iradesinin belirtisi olan Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir fikir kalesi, düşünüş kalesi! Basın mensuplarından bunu istemek. Cumhuriyetin hakkıdır!"

* 1923 - Atatürk'ün, Akhisar Belediyesi tarafından akşam Türkocağı'nda şerefine tertiplenen ziyafette konuşması: "...Her millet yaşamak mecburiyetindedir. Yaşamak için mücadele şarttır!"

* Atatürk'ün, Lozan Konferansı'nda görüşmelerin kesilmesi üzerine Vakit gazetesi muhabirine demeci: "Lozan'da iktisadî meselelerden dolayı kesilme olmuştur. Zerre kadar hayrete düşmeyiniz. Sorumluluğu bize ait olmayan ve olmayacak olan hesaplaşmaların safhaları ne olursa olsun, yasal hukukumuzu her şekilde temine muvaffak olacağımıza şüphesi olmayan kimseleriz. Milletimizin kararı, kuvvetimiz, kabiliyetimiz buna kefildir." [Kocatürk]

* Atatürk'ün, gece Lâtife Hanım'la beraber, Hat Sineması'nda Akhisar'daki okulların düzenlediği müsamereyi şereflendirmesi (Müsamerede, kız ve erkek öğrencilerin okudukları şiirler dinlenilmiş, sahneye koydukları temsiller seyredilmiştir).

* Atatürk'ün, evliliğini kutlayan Halife Abdülmecit Efendi'nin telgrafına teşekkürü.

* 1922 - 5 Şubat 1922 Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir.

* Harp Encümeni'nin, Atatürk'ün başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık odasında toplantı yapışı.

* Atatürk'ün, öğleden sonra Vekiller Heyeti toplantısına başkanlık edişi.

* 1921 - TBMM, gizli oturumunda Londra Konferansı'na Ankara Hükümeti adına bir heyet gönderilmesini ve heyetin meclis üyelerinden oluşmasını karar altına alması.

* Kardinal Gasparri'nin, Papa 15. Benoit adına Roma'dan Atatürk'e telgrafı: "...Papa Hazretleri adına Kafkasya ve Anadolu Hristiyanlarının hayat, mal ve eşyalarının güven altına alınması hususunda gerekli emrin verilmesini rica ve niyaz ederim." [Kocatürk]

* 1920 - Atatürk'ün, bazı komutanlara ve İstanbul'da Rauf Bey'e genel siyasî durum ve izlenecek yol bakımından görüşlerini bildiren yazısı: "...Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için ivedi bir vazife, siyasî durumun gereklerine uygun önlemleri, hükümetle fikir uyumu içinde düşünmeye imkân olup olmadığını bir an evvel kestirmektir. Eğer böyle bir hükümet kurmaya imkân yoksa ne yazık ki, ümitli olmaya sebep görülmüyor. Aldanmayarak bu vaziyeti şimdiden görmeli ve kabul etmeliyiz."

* Rauf Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e telgrafı: "Şu kadar var ki, mebusların tümünde büyük bir fikir sertliği ve duraksama seziliyor. Çok içten ve açık davrandığımız halde, ne yazık ki, zorluklar karşısında çalışıyoruz. Bizden olanlar bile üzücü bir durumda bulunuyorlar. Bununla birlikte kuvvetli bir grup oluşacağına kuşkumuz yoktur." [Kocatürk]

* 1919 - Basına getirilen sansür ağırlaştırıldı. Her türlü gazete, dergi, kitap, broşür vb. yayınlar daha önce izin alınmak koşuluna bağlandı.

* 1917 - Atatürk'ün, rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle günü evinde geçirişi, İzzettin (Çalışlar) Bey'in kendisini ziyareti.

* 1905 - Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.

* Atatürk'ün kurmaylık stajı için, Şam'da 5. Ordu emrine atanması (Burada 30. Süvari Alayı'nda göreve başlamıştır. (Bazı kaynaklarda Atatürk'ün Şam'a atanma tarihi, Harp Akademisi'ni bitiriş tarihi ile birleştirilerek 11 Ocak 1905 olarak gösterilmiştir. [Kocatürk]

* 1905 - Mustafa Kemal is posted to the Fifth Army at Damascus.
 
6 Şubat

* 1938 - Atatürk'ün, akşam Park Otel'e gelişi, yemeği buradan yemesi, geç saatlerde Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* 1937 - Atatürk'ün, gece Güneş Kulübü'ne gidişi, daha sonra saat 24.00'de Pera Palas'ta Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği baloyu şereflendirmesi.

* 1936 - İstanbul Çiçek Borsası Şişhane’de açıldı.

* 1935 - Atatürk'ün, saat 12.00'de otomobille Yeşilköy'e kadar bir gezinti yapması, dönüşte Ayasofya'yı gezmesi.

* 1934 - Atatürk'ün, Niğde'den hareketle Konya'ya gelişi, resmî daireleri ziyareti ve geceyi Konya'da geçirişi.

* 1933 - Gazi'nin Bursa'da gericilik olayı üzerine söyledikleri.

* Atatürk'ün, Bursa'da bazı kişilerin ezan ve kametin Türkçe okunması nedeniyle 1 Şubat'ta çıkardıkları olay hakkında Anadolu Ajansıılığıyla resmî bildirisi: "...Olaya dikkatimizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyaset ve herhangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti esasen din değil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas kalacaktır!"

* Atatürk un, akşam Bursa'dan Mudanya'ya, buradan da Gülcemal vapuru ile İstanbul'a hareketi.

* Atatürk'ün, gece Bursa'dan İstanbul'a gelişi.

* 1931 - Atatürk'ün, akşam trenle İzmir'den Balıkesir'e hareketi.

* 1930 - Atatürk'ün, Etnografya Müzesi'ni ziyareti ve Müze'de toplanan sanat eserleri üzerinde incelemeleri.

* 1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber Akhisar'dan Balıkesir'e gelişi, şehirde inceleme ve ziyaretleri, gece şerefine fener alayı düzenlenmesi.

* Fransız Generali Edvart de Bourbon'un, evliliği nedeniyle Atatürk'e tebrik mektubu: "İslâmın savunması ve Türkiye'nin yeniden kazandığı yüce şanlışeref için de sizi ayrıca kutlarım."

* 1921 - Londra Konferansı'na gitmek üzere Bekir Sami Bey başkanlığında Türk Heyeti'nin Ankara'dan hareketi.

* Londra Konferansı'na katılmak üzere seçilen ve Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in (Kunduh) başkanlığını yaptığı kurulda Yunus Nadi (Abalıoğlu), Cami Bey (Baykurt), Hüsrev Bey ve Zekai Bey gibi isimler yer aldı.

* Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabiri Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'in sorularına verdiği cevapların gazetede yayımlanması: "Komünizm içtimaî bir meseledir. Memleketimizin hali, memletimizin sosyal şartları, dinî ve milli ananelerinin kuvveti, Rusya'daki komünizmin bizce uygulanmasına müsait olmadığı kanaatini doğrular mahiyettedir."

* 1920 - Rauf Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda 70 kişilik "Felâh-ı Vatan Grubu" oluşturulduğunu bildiren telgrafı. [Kocatürk]

* Rauf Bey ve arkadaşları, Ankara'daki görüşmelerde kararlaştırılan Müdafaa-ı Hukuk Grubu yerine, bu adı kullanmaktan çekinerek Felâh-ı Vatan Grubu'nu kurdu. Grupta Celalettin Arif, Rauf Bey, Vasıf Bey, Cami Bey (Baykurt) gibi isimler var.

* 1917 - Atatürk'ün, rahatsızlığı bugün de devam etmesi nedeniyle günü evinde geçirişi.
 
7 Şubat

* 1938 - Atatürk'ün, öksürük ve göğüs ağrısı nedeniyle gece Dolmabahçe Sarayı'na çağrılan Dr. Nihat Reşat Belger tarafından muayenesi ve zatürree (pnömoni) teşhisinin konulması (Atatürk, bu teşhis üzerine 10 gün kadar tedavi altına alınmıştır).

* 1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan ismet İnönü, Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Dışişleri Siyasi Müsteşarı Numan Menemencioğlu'nu kabulü.

* 1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması, akşam Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

* 1934 - Atatürk'ün, Konya'dan Ankara'ya gelişi, Gazi istasyonunda İsmet Paşa tarafından karşılanışı.

* 1933 - İstanbul Evkaf Müdürlüğü bütün camilerde ezanın Türkçe okunmasını zorunlu kılan bir tebliğ yayınladı.

* 1931 - Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri ve Türkocağı'nda konuşması: "Halkın saflığından faydalanarak milletin maneviyatına saldıran kimselerle onların ardından gidenler, elbetteki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar, Türk milleti için yüzkarası oluşturacak vaziyetlerin meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında aralıksız yol almasına mani olmaya çalışanlar, hep bu müesseseler * ve bu müesseselerin mensupları olmuştur. Millete anlatmalıdır ki, bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek lâzımdır. Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile karşılayanlar, Menemen'de Kubilây'ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta alkışlamaya cesaret edenlerle birdir."

* 1929 - Hilal-i Ahmer (Kızılay) günü ilk kez kutlandı.
Hilaliahmer’ (Kızılay) günü Türkiye’de ilk defa kutlandı.

* 1926 - Atatürk'ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Paşa'yı kabulü.

* 1924 - İstanbul'da kurulan Kadınlar Birliği faaliyete başladı.

* Atatürk'ün, Latife Hanım'la beraber İzmir'de Türkocağı ve Altay İdman Yurdu'nu ziyareti.

* Ecnebi mekteplerinde bina dahilindeki dini alamet ve işaretlerin kaldırılması hakkında karar verilmesi.

* 1923 - İsmet Paşa görüşmelerin kesintiye uğraması üzerine Lozan'dan ayrıldı.

* Mustafa Kemal'in Balıkesir Zağnos Paşa Camii minberinden halka hitap edişi.

* Atatürk'ün, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı kılması, şehitler için okunan mevlitten sonra minbere çıkarak bir hutbe vermesi, müteakiben minberden inerek çeşitli soruları cevaplandırması: "...Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü gerek ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç, halkı aydınlatma ve ona doğru yolu göstermektir; başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hattâ bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanları bilgisizlik ve dalgınlık içinde bırakmak demektir." [Kocatürk]

* 1922 - Hariciye vekili Yusuf Kenan Bey Başkanlığındaki heyetin Avrupa'ya gitmek üzere Ankara'dan hareketi.

* 1921 - Fransızlar tarafından kuşatma altında olan Antep, top atışına tutuldu. Antep'te yiyecek kalmadı. Teslim olmaktan başka çaresi olmayan şehirden yapılan huruç (yarma) eyleminde 150 savaşçı daha kaçmayı başardı.

* 1920 - Atatürk'ün, 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e telgrafı: "İstanbul'dan Rauf Bey'in bildirdiğine göre... Müdafaa-i Hukuk'tan olan mebuslardan söz verenlerin büyük kısmının bile, bu isim etrafında toplanmaktan kaçınıp mecburen gruba "Felâh-ı Vatan" adının verildiği.

* 1917 - Atatürk'ün rahatsızlığının düzelmesi.
 
8 Şubat

* 1938 - Atatürk'ün, Prof. Dr. Neşat Ömer İrdelp ve Dr. Nihat Reşat Belger tarafından tekrar muayenesi ve zatürree tedavisine devam edilmesi.

* 1936 - Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.

* 1935 - Milletvekili seçimleri yapıldı.

* Atatürk'ün, milletvekili seçimlerini takiben akşam, millete bildirgesi: "...Ulusça gösterilen birlik, ülküye bağlılık bütün gözleri yeniden yurdumuza çekmiştir. Öz dileğimiz yurdun yüceliği, yurttaşın genliğidir."

* Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta düzenlenen Halkevi Balosu'nu şereflendirmesi.

* 1933 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa,Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Paşa, Pertev (Demirhan) Paşa ve Şair Abdülhak Hâmit'i kabulü.

* 1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra Balıkesir'den İzmir'e dönüşü.

* Atatürk'ün, saat 16.25'te Ege vapuru ile İzmir'den Antalya'ya hareketi.

* 1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Balıkesir'den Balya'ya gelişi, askerî birlikleri teftişi, geçit törenini izlemesi, daha sonra Belediye'yi, Vilâyeti, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubesini ziyareti.

* 1921 - Antep’e, Meclis tarafından ‘Gazi’ unvanı verildi.

* Antep'in düşmesi, Antep'in adının T.B.M.M. tarafından "Gaziantep"e çevrilmesi.

* Günlerce süren başarılı direnişten sonra Antep düştü. Kuşatma sırasındaki savaşta 6 binden fazla şehit veren Antep'in adının başına "Gazi" unvanının konulması T.B.M.M.'de tartışmasız kabul edildi.

* Atatürk'ün, Gürcistan Elçisi Simeon Medivani'nin güven mektubunu kabulü ve elçinin söylevine cevap konuşması.

* Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Londra Konferansı'na katılacak heyet konusunda Sadrazam Tevfik Paşa'ya verilecek cevap hakkında konuşması: "...Efendiler! Bu Meclis meşrudur ve bunun meşruiyetini kimseye tasdik ettirmek lâzım değildir, ikincisi, bu meşru Meclis, meşru ve yetkili olan delegelerini göndermiştir. Bu heyetin Avrupa'ca tanınması için Tevfik Paşa'ya ricaya ihtiyacımız yoktur." [Kocatürk]

* 1920 (8-9) - Kuvay-ı Milliye'nin Fransız işgalindeki Urfa'yı kuşatması.

* 1920 - Urfa ve Maraş'ta direnişler devam ediyor. Urfa'da Ali Saip Bey'in önderlik ettiği kuvvetler Fransızlara büyük kayıplar verdirdi.

* 1919 - Fransız işgal orduları başkomutanı General Franchet d'Esperay'in Sirkeci'den Beyoğlu'na kadar beyaz at üzerinde top atışları ve bando eşliğinde, ve Rum tezahüratı ile yürüyüşü.

* 1913 - Bolayır'a ilerleyen Bulgarlara karşı, Bahr-i Sefid Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı'na ait kuvvetlerin taarruza geçmesi (Baskın şeklinde geliştirilen bu taarruz, 10. Kolordu'nun takviyesi geciktiğinden etkisini kaybetmiş, düşman karşısında yalnız kalan Bolayır kuvvetleri ağır kayıplar verek Bolayır tahkimli hattının gerisine çekilmiştir. Atatürk bu harekâta Mürettep Kuvvet'in Harekât Şubesi Müdürü olarak iştirak etmiştir).[Kocatürk]
 
9 Şubat

1936 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi.

1934 - Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında "Balkan Paktı" imzalandı.

İmzalanan paktın maddelerinde, Arnavutluk ile Bulgaristan'ın da ileride pakta katılmalarını sağlayacak bir esneklik getirildi.

Atatürk'ün, öğleye doğru İsmet Paşa'nın köşküne gelişi, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na giderek Tevfik Rüştü (Araş) Bey'le görüşmesi.

1934 - Balkan Pact signed between Turkey, Greece, Yugoslavia, and Romania.

1933 - Nazire Hanım, Türkiye güzeli seçildi.

1932 - Atatürk'ün, akşamüstü otomobille Edirnekapı, Nişantaşı taraflarında bir gezinti yapması.

1931 - Türk İktisatçıları Cemiyeti ilk toplantısını yaptı.

1925 - Kars mebusu Halit Paşa, daha önce tartıştığı Afyon mebusu Ali Bey (Çetinkaya) tarafından TBMM'de vuruldu

1924 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den hareketle Ayasluğ harabelerini, Kuşadası ve Söke'yi ziyareti, Söke'de Türkocağı'nı hizmete açması.

1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber saat 17.00'de Balya'dan Edremit'e gelişi, gece şerefine fener alayı düzenlenmesi.

1921 - I. İnönü Muharebesi. İnönü Zaferi.

1921 - Turkish forces win the First Battle of İnönü.

The First Battle of İnönü was part of the Turkish War of Independence, fought in January 1921, near Eskişehir.

1920 (8-9) - Kuvay-ı Milliye birlikleri, Urfa'ya girdi.

Fransızlar, Maraş’tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

Kuvay-ı Milliye'nin Fransız işgalindeki Urfa'yı kuşatması.

Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye bildirilerinin en uzak köylere kadar ulaştırılmasıında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine telgrafı: "...Memleketin hayat ve devamlılığının söz konusu olduğu bugünlerde Heyet-i Temsiliye tarafından yayımlanan her türlü bildirinin Merkez Heyetleri tarafından köylere kadar yayılması bir vatan vazifesi olduğundan buna son derece önem verilmesi özellikle tavsiye olunur." [Kocatürk]

1919 - Süleyman Nazif'in kaleme aldığı ‘‘Kara Bir Gün’’ başlıklı makale...

Hadisat Gazetesi'nde Süleyman Nazif'in Fransız generalinin davranışını yeren ünlü yazısı.

Süleyman Nazif’in cesur isyanı: Kara Bir Gün
Süleyman Nazif'in ‘‘Kara Bir Gün’’ü yayınladığı sırada, İstanbul basını işgalcilerin sansürü altındaydı. ‘‘Hadisat’’ gazetesi ne yapıp etti ve yazıyı sansürün gözünde kaçırarak gizlice basmayı başardı. ‘‘Kara Bir Gün’’, sonradan hem basın hem de İstiklál Savaşı tarihimizin en meşhur makalelerinden biri olacaktı.

İşte, ‘‘Hadisat’’ gazetesinde 9 Şubat 1919 günü yayınlanan makalenin günümüz Türkçesiyle tam metni:‘‘Fransız generalinin dün şehrimize gelişi dolayısıyla bir kısım vatandaşlarımız tarafından yapılan gösteriler, Türk'ün ve İslam'ın kalbinde ve tarihinde sonsuza kadar kanayacak bir yara açtı. Aradan asırlar geçse ve bugünkü hüznümüz ve bahtsızlığımız sevince ve mutlu bir talihe dönse bile, yine bu acıyı hissedecek ve bu hüzünle üzüntüyü çocuklarımıza ve soyumuzdan gelecek olanlara nesilden nesile ağlanacak bir miras olarak terkedeceğiz. Almanya orduları 1871 senesinde Paris'e girdikleri sırada, Büyük Napolyon'un zaferlerini kutlamak için dikilmiş olan zafer tákının altından geçerlerken bile Fransızlar bizim kadar hakaret görmemişti. Ve bizim dün sabah saat dokuzdan on bire kadar hissettiğimiz üzüntüyü ve azábı duymamıştı. Çünki ‘‘Fransız’’ námını taşıyan her kişi, çünki yalnız Hristiyanlar değil, Yahudi Fransızlarla Cezayirli Müslümanlar, o millî matem karşısında aynı keder ve utanç ile ağlamış ve kızarmışlardı. Biz ise millî varlıklarının ve dillerinin devamını bizim álîcenaplığımıza borçlu olan bir kısım halkın hay-huy şamatasıyla bu aziz matemimize en acı hakaretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. ‘‘Buna müstehak değildik’’ diyemeyiz. Müstehak olmasaydık, bu felákete düşmezdik. Her milletin hayat sayfalarında birçok talihler ve bahtsızlıklar vardır. Fransa Kralı Birinci Fransuva'yı Şarlken'in zindanından kurtarmış ve koca Viyana şehrini defalarca kuşatmış bir ümmetin kader defterinde böyle bir kederli satır da gizli imiş. Araplar’ın güzel bir sözü var: ‘Isbır feinne’d-dehre lá yesbır’ (Sen sabret, çünki zaman sabretmez) derler’.
 
Üst Alt