• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Atalarımız Başka Türlerle Çiftleşmiş Olabilir

Okunuyor :
Atalarımız Başka Türlerle Çiftleşmiş Olabilir

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Atalarımız Başka Türlerle Çiftleşmiş Olabilir

İnsan evrimi her zamankinden daha karmaşık bir hal almış durumda.
Nerdeyse 2000 insanla yapılan yeni genetik çalışmalara göre, atalarımızdan bazıları Neanderthaller gibi diğer insan türleriyle en az iki kere çiftleşmiş.

Nature News dergisinin Amerikan Fiziksel Antropolojistler Topluluğu’nun (American Society of Physical Antropologists) yıllık toplantısından hazırladığı rapora göre,
araştırmacılar insan türleri arası çiftleşmenin 60 bin yıl önce doğu Akdeniz’de ve daha yakın bir geçmişte, 45 bin yıl önce, Doğu Asya’da gerçekleştiğini belirtiyorlar.
Çalışma, yaklaşık 100 farklı popülasyondan alınan örneklerde mikrosatellit denen, genetik belirleyicilerin dizilenmesiyle gerçekleştirildi.

İnsanlar Afrika’dan 50 ila 100 bin yıl önce çıktıklarında bu genetik belirleyiciler de değişmeye başladılar.
Değişimi inceleyerek, bu belirleyicilerle yapılan genetik çalışmalarla farklı popülasyonlar arasındaki ilişkileri belirlemek ve birbirlerinden ne zaman ayrıldıklarını tahmin etmek mümkün oluyor.

Eğer insanlar sadece kendi türlerinden insanlarla çiftleşmiş olsalardı, bu belirleyicilerle yapılan çalışmalar sonucunda düzgün filogenetik ağaçlar çıkarmak mümkün olacaktı.
Öyle ki, insanların evrimsel geçmişine göre oluşturulabilen filogenetik ağaçlarda 100 bin yıl önce Afrika’da yaşamış bir insan popülasyonuna kadar inmek mümkün olacaktı.

Yapılan araştırmalar bu varsayımın aksini gösteriyor.
New Mexico Üniversitesi’nden Jeffrey Long liderliğindeki ekibin yaptığı çalışmalarda, bu genetik belirleyicilerden bazılarının Homo sapiens’e ait olamayacak kadar eski olduğunu gösteren kanıtlar bulundu.
Araştırmacılara göre yapılabilecek en uygun açıklama, Homo sapiens’in diğer eski insansı türleriyle çiftleşmiş olması.
Long’a göre bu da Neanderthallerin tamamen kaybolmamış olması anl***** geliyor.

Ancak Neanderthaller atalarımız için en uygun cinsel partner olsalar da, tek değiller.
Geçtiğimiz ay, Almanya Leipzig’deki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, Moğolistan’da 30 ila 50 bin yıl yaşındaki bir insansı kemiğinden elde ettikleri DNA örneğinin ne bir Neanderthale ne de insana ait olmadığını buldular.
Kemiğin sahibinin ataları insanlarla ya da henüz bulunmamış bir başka eski insansıyla çiftleşmiş olabilirler.


Neanderthal genomunun ufak kısımlarıyla yapılan geçmiş çalışmalarda böylesi bir melezleşme ile ilgili bir kanıt bulunamamıştı.
Ancak bütün bir Neandertal genomu ve yeni keşfedilen insansılardan elde edilen DNA örnekleri ile biliminsanları türümüzün diğerleriyle aynı yatağı paylaşıp paylaşmadığı konusunda daha çok bilgi sahibi olabilecekler.

haber.sol.org.tr
 

Ma-i Nisan

Tecrübeli
Üye
Atalarımız Başka Türlerle Çiftleşmiş Olabilir
İlgimi çekti bu başlık.
Çiftleşme; genel itibariyle hayvanlar için kullanılan bir terim olduğunu düşünürsek bu fikir sahibi atasını hayvanlar aleminde görüyor ve ordan geldiğini düşünüyor diyebilriz.
Sen atanı çiftleşen bir "şey" olarak görüyorsan kim sana ne diyebilirki ? Belkide ataların hakkındaki tezin doğrudur hayrını gör.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Atalarımız Başka Türlerle Çiftleşmiş Olabilir
İlgimi çekti bu başlık.
Çiftleşme; genel itibariyle hayvanlar için kullanılan bir terim olduğunu düşünürsek bu fikir sahibi atasını hayvanlar aleminde görüyor ve ordan geldiğini düşünüyor diyebilriz.
Sen atanı çiftleşen bir "şey" olarak görüyorsan kim sana ne diyebilirki ? Belkide ataların hakkındaki tezin doğrudur hayrını gör.
İlk insansılar için kullanılan bu tabir sizi aşmış görünüyor.
Bunu algılayamamınızı, idrak etmekte sıkıntıya düştüğünüzü anlıyorum.
Çünkü sizin olaya bakışınız anlamsız anlayışlarda seyretmektedir.
Daha kapsamlı düşünebilmeniz için at gözlüklerinizi çıkarmanız, mantıklı olmanız gerekmektedir.
Ama bu bakışınızın ve cehaletinizin sizi karektersizliğe bürümesi, hakaret etmeye sevk etmesi gerekmezdi elbet.
Görünen o ki kültürel yaşamınız sizi kişiliksizleştirdiği gibi algılama, anlama, çözümleme ve bilemsel bakışınızı da köreltmiştir.
Bu nedenle kişiliğinizi bu yönde olumsuz etkileyen düşünce ve inançlarınızdan bir an önce soyutlanmanız, sizi daha güzel bir yapıya büründürecek anlayışa geçmeniz gerekmektedir....

Hiçbir şeyden çekmedim cehaletten çektiğim kadar.. :malesef:
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sümer tabletleri ve Tevrat ayetlerinde de bu tür işaretler mevcut.Doğruluğu,yanlışlığı ayrı bir konu,ancak bilim zaten gerçeği bulabilmek için çabalar.Belki de " Nuh Tufanı " ortaya çıkmış olan " Mutasyona uğramış,mutandlaşmış olan " ırkı yok etmeyi amaçlamış da olabilir...Bir düşünce...

Sağlıcakla kalınız.
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Neandertaller meğer ki kaybolmamış, karışmış

Bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı DNA araştırmalarından biri, Neandertal genlerinin bugüne kadar taşındığını ortaya çıkardı.

Kısa, kalın gövdeleriyle, müzelerdeki modellerde ve bilgisayar canlandırmalarındaki kaşlarının üzerindeki kalın çıkıntıyla “ilkel insan” önyargısını tereddütsüz yapıştırdığımız Neandertaller, meğer hepimizin içinde yaşıyormuş.

Yaşamları, biçimleri ve kaderleri konusunda farklı kuram ve spekülasyonlar geliştirilmiş olsa da gizemli bir insan soyu olan Neandertallerin (Homo sapiens-neandertalis) modern insanın (Homo sapiens-sapiens) Afrika’dan dünyaya yayılmasıyla kısa sürede yok oldukları, antropologların üzerinde birleştikleri bir nokta.

Ancak günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlardan toplanan DNA örnekleri üzerinde yapılan bir araştırmanın iddialı öngörüsüne göre, iki insan türü arasında en az iki kez döl alışverişi olmuş. Başka deyişle sonuçta hepimiz az ya da çok Neandertal geni taşıyoruz.


Modern insanın, günümüzden 200 bin ve 100 bin yıl öncesi Afrika’da evrimleştikten sonra 60 bin yıl önce oradan dünyaya yayılarak Neandertaller de dahil olmak üzere insan (Homo) soyağacının daha önce göç etmiş türlerinin yerini aldığı düşünülüyor.

Fosil kayıtları, Neandertallerin 25 bin ile 38 bin yıl öncesi aralığında tüm dünyada ortadan kalktığını gösteriyor.

Ancak, Avrupa’dan Doğu Asya’ya kadar yayılmış olan Neandertallerin neden topluca yok oldukları konusunda görüşler farklı. Bunu iklim değişimine bağlayanlar da var, yiyecek için rekabete de. Ancak yaygın bir görüşe göre de Neandertaller, insanlık tarihinin ilk soykırımının kurbanı: Modern insan topluluklarınca yok edildiklerine inanılıyor.


Bir süre yan yana yaşamış olan modern insan ve Neandertaller arasında cinsel temas yoluyla soy karışımı olup olmadığı tartışma konusu. Daha önce bazı kısmi genetik bulguların, iki insan türü arasında kesin bir ayrımı gösterdiğini ileri süren araştırmacılara karşılık, iki tür arasında karışımın kaçınılmaz olduğu görüşünü savunanlar da var. Tüm Neandertal genomunun (toplam gen haritasının) 2009 yılında Max Planck Enstitüsü (Almanya) araştırmacılarınca çözümlenmesiyle, kesin sonucun kısa sürede ortaya çıkması bekleniyor.

Şimdiyse, Afrika, Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan 1983 kişiden alınan DNA örnekleri, farklı insan türleri arasında bir karışımı ortaya koyuyor.


LK KUCAKLAŞMA 60 BİN YIL ÖNCE
ABD’nin New Mexico kentinde toplanan Amerikan Fiziksel Antropoloji Derneği Kongresi’nde ekibinin bulgularını açıklayan Mexico Üniversitesi’nden (Meksika) Dr. Sarah Joyce, dünyanın çeşitli yerlerindeki günümüz insanında DNA farklılıklarının nasıl ve ne zaman ortaya çıktığını açıklamak için bir “evrim ağacı” oluşturmuş.

Araştırmacılara göre bulgular, modern insanla bir başka insan türü arasında tarihte iki dönem boyunca döl alışverişi olması halinde anlam kazanıyor. Karışım ilk kez yaklaşık 60 bin yıl önce Doğu Akdeniz’de, sonra da yaklaşık 45 bin yıl önce Doğu Asya’da meydana gelmiş. Araştırmacılara göre bu “değişik insan türü” için en uygun aday

Bu arada Neandertaller konusundaki popüler ve bilimsel önyargılar da, son yıllardaki bulgularla bir evrim geçiriyor.


Kalın kemikli, çıkık alınlı, modern insandan ortalama 15 cm daha kısa boy ölçülerine, ancak yüzde 20 daha büyük beyinlere sahip bu insanların, popüler inanıştaki “ilkel” yaftasını haksız kılacak bir gelişmişlik düzeyine sahip oldukları ve aralarındaki etkileşim için lisan geliştirmiş olabilecekleri düşünülüyor.

Çakmak taşından ve kayalardan yaptıkları aletleri kullanan bu mükemmel avcıların, geyik, bizon, yaban domuzu, ve ayı eti gibi temel gıda kaynaklarına, fok, balık, denizanası gibi derin ürünleriyle, ceviz, tahıl ve bitkileri de ekledikleri biliniyor.

radikal.com
 

Ma-i Nisan

Tecrübeli
Üye
İlk insansılar için kullanılan bu tabir sizi aşmış görünüyor.
Bunu algılayamamınızı, idrak etmekte sıkıntıya düştüğünüzü anlıyorum.
Çünkü sizin olaya bakışınız anlamsız anlayışlarda seyretmektedir.
Daha kapsamlı düşünebilmeniz için at gözlüklerinizi çıkarmanız, mantıklı olmanız gerekmektedir.
Ama bu bakışınızın ve cehaletinizin sizi karektersizliğe bürümesi, hakaret etmeye sevk etmesi gerekmezdi elbet.
Görünen o ki kültürel yaşamınız sizi kişiliksizleştirdiği gibi algılama, anlama, çözümleme ve bilemsel bakışınızı da köreltmiştir.
Bu nedenle kişiliğinizi bu yönde olumsuz etkileyen düşünce ve inançlarınızdan bir an önce soyutlanmanız, sizi daha güzel bir yapıya büründürecek anlayışa geçmeniz gerekmektedir....

Hiçbir şeyden çekmedim cehaletten çektiğim kadar.. :malesef:
Hay hay sn muderis.
Hazır muderislige başlamışken şu " insansılar" tabirinizi açabilirmisiniz.
Bu konudaki cuhaliyetimi engin muderisiyetinize sıgınarak af ettirmek istiyorum yol-daş.
 
Üst Alt