Astroloji ve Falcılık Geleceğe Işık Tutar mı?

ASTROLOJİ

Astroloji, kehanette bulunmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Astrolojiye göre yıldızlar, Ay ve gezegenler insanların hayatını etkiler. Astrologlar bu

gökcisimlerinin bir kişinin doğumu sırasındaki konumunun, onun kişiliğini ve geleceğini şekillendirdiğini iddia eder.

Kökeni eski Babil medeniyetine kadar gitse de astroloji bugün popülerliğini hâlâ koruyor.

2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada katılımcıların üçte biri astrolojinin “bilimsel sayılabileceğini”, yüzde 10’u ise “kesinlikle

bilimsel” olduğunu belirtti.

Peki gerçekten bilimsel mi? Hayır.

Nedenlerini görelim.

*Gezegenler ve yıldızlar insanları astrologların iddia ettiği şekilde etkileyecek güce sahip değildir.

*Astroloji tahminleri çoğunlukla o kadar geneldir ki, herkes için geçerli olabilir.

*Günümüzdeki astrolojik hesaplamalar gezegenlerin Dünya’nın etrafında döndüğüne dair eski bir inanışa göre yapılır. Oysa bilindiği gibi gezegenler Dünya’nın değil, Güneş’in etrafında döner.

*Farklı astrologların aynı kişi için yaptığı tahminler birbiriyle çelişmektedir.

* Astroloji, insanları doğum tarihlerine göre 12 kategori ya da burç altında gruplandırır. Bu burçlar isimlerini bazı takımyıldızlardan alır ve Güneş’in bu takımyıldızların arasından geçtiği tarihe göre tarihlendirilir. Fakat yüzyıllar içinde Dünya’nın uzaydaki konumu değiştiği için, burçlara verilen tarihler artık Güneş’in o takımyıldızların arasından geçtiği tarihlerle eşleşmiyor.


Burçların kişinin karakteri hakkında ipucu verdiği söylenir. Gerçekte ise aynı gün doğan insanlar aynı kişilik özelliklerini taşımaz. Bir kişinin doğum tarihi onun

karakteri hakkında hiçbir bilgi vermez. Astrologlar insanları gerçekte oldukları gibi görmektense, bazı varsayımlara dayanarak kişinin davranışlarıyla ve

karakteriyle ilgili yargıya varırlar. Fakat bu önyargılı bir davranış değil mi?

FALCILIK

İnsanlar çok eski zamanlardan beri falcılara danışıyor. Falcılar çeşitli yöntemler kullanırdı.

Örneğin bazıları hayvanların ya da insanların iç organlarına veya bir horozun yemleri gagalama şekline bakarak bir anlam çıkarmaya çalışırdı.

Başkalarıysa bardakta kalan çay yapraklarının şeklini yorumlardı.

Günümüzde ise birinin geleceğini görmek için tarot kartlarına, kristal küreye, zarlara ya da kahve telvesine bakmak gibi farklı yöntemler kullanılıyor.

Peki falcılık geleceği öğrenmenin güvenilir bir yolu mu?

Hayır değil. Neden?

İlk olarak tutarlılık konusuna bakalım. Farklı fal bakma yöntemleriyle yapılan tahminler genelde birbiriyle çelişiyor. Aynı yöntem kullanıldığında bile farklı sonuçlar

çıkıyor. Örneğin biri, iki ayrı falcıya geleceğiyle ilgili aynı soruyu sorduğunda ve falcılar aynı kartlara baktığında mantıken cevapların aynı olması beklenir. Fakat

genelde böyle olmuyor.

Günümüzde falcıların yöntemlerinden ve niyetlerinden şüphe duyuluyor. Eleştirmenlere göre kartlar ve kristal küreler sadece aksesuar olarak kullanılıyor ve falcılar

yorumlarını bunlara bakarak değil, insanların tepkilerine bakarak yapıyor. Örneğin yetenekli bir falcı genel sorular sorar, sonra da müşterisinin söylediklerini

dikkatle dinleyerek ve vücut dilini gözlemleyerek onun hakkında bazı ipuçları bulmaya çalışır. Ardından, müşterisinin farkında olmadan belli ettiği gerçekleri sanki

kendiliğinden bilmiş gibi yapar. Bu şekilde müşterilerinin güvenini kazanan bazı falcılar onlardan yüklü miktarda para alıyor.

KUTSAL KİTAP NE DER?

Astroloji ve falcılık geleceğimizin önceden belirlendiği düşüncesini taşır. Peki bu doğru bir düşünce mi? Kutsal Kitap neye inanacağımızı veya ne yapacağımızı

seçme yetisine sahip olduğumuzu ve seçimlerimizin geleceğimizi etkilediğini söyler (Yeşu 24:15).

Tanrı’yı memnun etmek isteyen kişilerin astrolojiye veya falcılığa başvurmamasının bir nedeni de Tanrı’nın falcılığın her türünü yasaklamış olmasıdır.

Kutsal Kitapta şu sözler yer alır:

“Aranızda . . . . kehanette bulunan, büyücü, falcı ya da sihirbaz, insanı büyüyle bağlayan, medyum, bilici ya da ölülere danışan
bulunmayacak. Çünkü bunları yapan herkes Yehova * için iğrençtir” (Tekrar 18:10-12).

Gözcü Kulesi | No. 2 2018
 
Üst Alt