• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Astral...

Okunuyor :
Astral...

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Bir dostumun yolladigi ve mtia dan alinma paragrafi sizlerle paylasmak istedim.
Okültist'lerce, negatif bir plân kabul edilir.

Burada, fizik âlemde bulunan her şeyin
negatif bir kalıbı ve klişesi vardır.

Bu tıpkı fotoğraf çekerken elimizde bulunan
negatif klişe gibidir.
Fotoğraf çekerken önce hakiki bir manzara;
sonra negatif klişe; nihayet bu klişe vasıtası
ile elde ettiğimiz resim.

Elimizdeki negatif klişeden istediğimiz kadar
pozitif kartlar çıkarabiliriz.

Şimdi, esas itibariyle, bu astral klişeler cansız
ve ruhsuzdurlar. Fakat, bunlar da daha üstün
bir plâna aksettiklerinden gelip geçici bir hayattan
ziyade, varlıkları devam ediyor gibidir.

Düşüncelerimiz yolu ile, astral klişeler imâl
edebiliriz.

Astral plândan veya madde plânından gelen her
şeyin astral bir aks'i vardır.

Astral plân; Heyecanlar ve ihtiraslar plânıdır.

Orada önseziler, kavgalar vardır.

Okült sistemde, hiç olmazsa ilk safhalarda,
astral bedenin, bilhassa beden ile ilgisi varken,
aşağı-yukarı vücudun şeklinde olduğu inancı
vardır.

Astral beden, ruh ile maddî beden arasında
mutavassıt rolünü oynar.

Şu halde, astral'ın fonksiyonu, ruhun maddeye
tesirini temin etmek için insanî elektrik ve asabî
kuvvet, seyyale temin etmektir.

Şu halde, insanî astral, organik bakımdan ruh
tarafından olduğu kadar beden tarafından da
kullanılan evrensel (kâinat şümûl) bir âlet ve
araçtır.

Bu fizik bir bedende enkarne olmasına rağmen,
"giyinmiş olduğu" astral elbisesi vasıtası ile,
yıldızlar âlem'i ile ilgilidir.

Ruh'un emrinde bulunan bu evrensel prensip,
genişleyip-yayılabilir, vücudu terk edebilir. Ve bu
şekilde de iki türlü tesir alır:

1. Yukarıdan gelen "ilâhî aşk" yada "ulvi tesirler"
olarak adlandırılabilecek ve astral'ın parlak
bölgelerini teşkil ederek "yükselme meyli"ni
taşıyan tesirler.

2. Aşağıdan gelen, ihtiras, kin, ego kelimeleri ile
ifade edilebilen sûflî tesirler.

Bu sûflî tesirler de bizim astral bedenimizin aşağı
ve bizi maddeye yaklaştırıcı kısmıdır.

Böylece astral beden yayılır, yoğunlaşır ve insanı
tüm tabiatla irtibata geçirir.

Astral beden "arzu" bedenidir. Her türlü hisleri
fizik bedene aktarır.

Medical Transcription Industry Association
 
Üst Alt