Astral bilgiler

Merhaba!
Bir dostumun yolladigi ve mtia dan alinma paragrafi sizlerle paylasmak istedim.
Okültist'lerce, negatif bir plân kabul edilir.

Burada, fizik âlemde bulunan her şeyin negatif bir kalıbı ve klişesi vardır.

Bu tıpkı fotoğraf çekerken elimizde bulunan negatif klişe gibidir.
Fotoğraf çekerken önce hakiki bir manzara; sonra negatif klişe; nihayet bu klişe vasıtası ile elde ettiğimiz resim.

Elimizdeki negatif klişeden istediğimiz kadar pozitif kartlar çıkarabiliriz.

Şimdi, esas itibariyle, bu astral klişeler cansız ve ruhsuzdurlar. Fakat, bunlar da daha üstün bir plâna aksettiklerinden gelip geçici bir hayattan ziyade, varlıkları devam ediyor gibidir.

Düşüncelerimiz yolu ile, astral klişeler imâl edebiliriz.

Astral plândan veya madde plânından gelen her şeyin astral bir aks'i vardır.

Astral plân; Heyecanlar ve ihtiraslar plânıdır.

Orada önseziler, kavgalar vardır.

Okült sistemde, hiç olmazsa ilk safhalarda, astral bedenin, bilhassa beden ile ilgisi varken, aşağı-yukarı vücudun şeklinde olduğu inancı vardır.

Astral beden, ruh ile maddî beden arasında mutavassıt rolünü oynar.

Şu halde, astral'ın fonksiyonu, ruhun maddeye tesirini temin etmek için insanî elektrik ve asabî kuvvet, seyyale temin etmektir.

Şu halde, insanî astral, organik bakımdan ruh tarafından olduğu kadar beden tarafından da kullanılan evrensel (kâinat şümûl) bir âlet ve araçtır.

Bu fizik bir bedende enkarne olmasına rağmen, "giyinmiş olduğu" astral elbisesi vasıtası ile, yıldızlar âlem'i ile ilgilidir.

Ruh'un emrinde bulunan bu evrensel prensip, genişleyip-yayılabilir, vücudu terk edebilir. Ve bu şekilde de iki türlü tesir alır:

1. Yukarıdan gelen "ilâhî aşk" yada "ulvi tesirler" olarak adlandırılabilecek ve astral'ın parlak
bölgelerini teşkil ederek "yükselme meyli"ni taşıyan tesirler.

2. Aşağıdan gelen, ihtiras, kin, ego kelimeleri ile ifade edilebilen sûflî tesirler.

Bu sûflî tesirler de bizim astral bedenimizin aşağı ve bizi maddeye yaklaştırıcı kısmıdır.

Böylece astral beden yayılır, yoğunlaşır ve insanı tüm tabiatla irtibata geçirir.

Astral beden "arzu" bedenidir. Her türlü hisleri fizik bedene aktarır.

Medical Transcription Industry Association
 
Üst Alt