• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Asp.Net C# Görsel Eğitim Seti Toplam 3 CD

santrall06

Acemi
Üye
Toplam Süre : 73 Saat
İÇİNDEKİLER
VS.NET Kurulumu
01 – Prerequisites Kurulumu
02 – Visual Studio.NET Kurulumu
03 – MSDN Kütüphanesi Kurulumu
04 – Kurulum Tamamlanması
.NET Mimarisi
• Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü
05 – VS.NET IDE Part I (giriş & file ve edit menüleri)
06 – VS.NET IDE Part II (menüler ve toolbarlar)
07 – VS.NET IDE Part III (toolbarlar ve bazı pencereler)
• C# Programlamaya Giriş
08 – C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)
09 – C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları
11 – C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri
12 – C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler
13 – Winform Uygulamalar ve Ornek Program (Messagebox Merhaba)
• Kontrol Yapıları
14 – Algoritmalar
15 – Kontrol Yapıları
16 – Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)
17 – If örneği (not hesaplama)
While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri
18 – Deger Tipleri
19 – For döngü yapısı
20 – Switch yapısı
Do while döngü yapısı
• Metodlar
21 – Bazı Sınıfların Metodları (1)
22 – Bazı Sınıfların Metodları (2)
23 – Math Sınıfı Metodları
24 – Metodlar (1)
25 – Metodlar (2)
26 – Örnek Program Aylık Takvim (1)
27– Örnek Program Aylık Takvim (2)
28 – Rasgele Sayı Üretimi (1)
29 – Rasgele Sayı Üretimi (2)
30 – Metod Overload
• Arrays ( Diziler)
31 – Diziler
32 – Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (1)
33 – Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (2)
34 – Arama ve Sıralama (1)
35 – Arama ve Sıralama (2)
36 – Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler
• Nesne Temelli Programlama
37 – Sınıf ve Nesne Kavr***** Giriş
38 – Properties
39 – Composition
40 – Static metodlar ve özellikler
41 – Const ve Readonly, this referansı
42 – Structure
43 – Collections (1)
44 – Collections (2)
45 – Örnek Program - iskambil (1)
46 – Örnek Program - iskambil (2)
• Nesneye Yönelik Programlama (OOP)
47 – Giriş, temel kavramlar
48 – Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
49 – Protected ve Internal (1)
50 – Protected ve Internal (2)
51 – Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki (ful
52 – Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar
53 – Kalıtım
• Örnek Program - Dörtgen, Dikdörtgen, Prizma
54 – Nokta sınıfı
55 – Koordinat Sınıfı
56 – Prizma Sınıfı
57 – Interface
58 – Interface Arabirim
59 – Örnek
60 – Interface Sınıfı
61 – Point Sınıfı
62 – Rectangle Sınıfı
63 – Prism Sınıfı
64 – Uygulama Testi ve Özet
65 – Override ve New
66 – Polimorfizm
• Abstract Metodlar ve Sınıflar

67 – Abstract Metodlar ve Sınıflar
68 – Örnek
69 – Virtual Metodlar ve Özellikler
70 – Sealed Sınıf ve Metodlar
71 – Boxing ve Unboxing
• Operatör Overloading (Ezmek)
72 – Giriş ve Temel Operatörleri Ezmek
73 – Simetrik Operatörler ve (++, --) Operatörleri
74 – Operatör Çiftleri ve Özet
• Delegate
75 – Delegate (temsilciler)
76 – Örnek (Sort uygulaması)
77 – İstisna Yönetimi
78 – İstisna Yönetimi Kavramı
79 – Exception Handling
80 – Catch ve Exceptions
81 – Throw
82 – Örnek Program (Hesap Makinası)
83 – Checked ve Unchecked
84 – Exceptionlar ve Kalıtım (örnek program Rehber)
85 – Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları
86 – Ekle, Yeni ve Sil Düğmesi
87 – Düzenle düğmesi ve özet
• GUI
88 – Winform'a Giriş
89 – Olay Yakalama Modeli
90 – Form Bileşeni
91 – Properties
92 – Events
93 – Label Kontrolü
94 – Properties
95 – Events
96 – LinkLabel
97 – Properties
98 – Events
99 – TextBox
100 – Properties
101 – Events
102 – Button
103 – Properties
104 – Events
105 – Örnek Program (Oyun, Düğme Yakalamaca)
106 – Radiobutton
107 – Properties
108 – Events
109 – Checkbox
110 – Properties
111 – Events
112 – Groupbox
113 – Properties
114 – Events
115 – PictureBox
116 – Properties
117 – Events
118 – Panel
119 – Properties
120 – Listbox
121 – Properties
122 – Events
123– Combobox
12 4– Properties
12 5– Events
12 6– Örnek Program (İnternet Kafe Uygulaması)
12 7– Arayüzün Oluşturulması
128– Kod Arkası
129– Tabcontrol
130– Tabcontrol Properties
131 – Tabpages Properties
132 – TabControl Events
133 – Tabpages Events
134 – DateTimePicker
135 – Properties
136 – Events
137 – Month Calendar
138 – Properties
139 – Events
140 – ImageList
141 – Treeview
142 – Properties
143 – Events
144 – Datagrid
145 – Properties
146 – Events
147 – Richtextbox
149– Properties
150 – Events
151 – Timer
152 – MainMenu
153– ContextMenu
154 – Toolbar
155 – Properties
156– Events
157 – Statusbar
158 – Properties
159 – Events
160 – Dialogs
161 – Part I
162 – Part II
163 – Örnek Program (NetPad)
164 – Arayüzün Oluşturulması
165 – Kodlama Part I (dosya ve düzen menüleri)
166 – Kodlama Part II (yardım menüsü ve toolbar düğmeleri)
167– Çoklu Formlarla Çalışmak
168– Çoklu Windows Formları
169 – MDI Formlar
170 – Stringler
Dosyalar
171 – File
172 – Örnek Uygulama
173 – XML
174 – XML ye giriş
175 – XML Okumak ve Yazmak
176 – Veritabanı ve ADO.NET
176 – Veritabanı ve İlişkisel Veritabanlarına Giriş
177 – SQL Server
178 – SQL
179 – Select
180 – Where
181 – Order By
182 – Iki Tabloyu Birleştirmek
183 – Insert Into
184 – Update
185 – Delete
186 – ADO.NET Nesne Modeli
187 – Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)
188 – Örnek Program (Sınıf-Öğrenci Yönetimi)
189 – Formların Hazırlanması
190 – Öğrenci Tanımlama
191 – Sınıf Tanımlama
192 – Öğrenci - Sınıf Ataması
193 – Sınıf Listesi
194 – Örnek Program (CV Manager)
195– Ekran Tasarımı
196– Veritabanı ve StoredProcedure Hazırlanması
197 – Veri Kaydetme
198 – Sorgulama
199 – Detay Bilgileri Göstermek
200 – Veri Güncelleme
201 – Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak
202 – DataReader Kullanmak
203 – Webform ve ASP.NET
Webform a Giriş
204 – Webform Arayüzü
205 – Webform Bileşenleri
206 – ImageButton
207 – Placeholder
208 – Webform
209 – Calendar
210 – Adrotator
211 – DataList
212 – Required Field Validator
213 – Range Validator
214 – Compare Validator
215 – Regular Expression Validator
DataGrid
216 – Properties
217 – Events
218 – Server
219 – Request
220 – Response
• Örnek Program (Ziyaretçi Defteri)
221 – Veritabani ve Liste Ekranının hazırlanması
222 – Yeni Kayıt Ekleme
223 – Login
224 – Kontrol Paneli
225 – Session
226 – Web User Control
• WebForm Güvenliği
227 – Giriş
Örnek (Form Authentication)
228 – WebService
229 – XML WebService lere giriş
230 – WebService Oluşturmak
231 – WebService Kullanmak
232 – Networking
233 – Networking ve temel kavramlar
234 – Örnek (Socket Sunucu Uygulaması)
235 – Örnek (Socket İstemci Uygulaması)
236 – Multimedia Programlama
237 – Örnek Program (Resim Gösterici )
238– Örnek Program (Multimedia Player)
239 – Örnek Uygulama (E-Ticaret - Kitap Satışı)
240 – Genel Profil
241 – Veritabanı Oluşturulması
242 – StoredProcedure ler
243 – Products Tablosu spleri
244– User Tablosu spleri
245 – List Sold Products spleri
246 – CheckOut
247 – WebService
• WebForm
248 – Web.Config dosya ayarları
249 – Class lar
250 – User Sınıfı
251 – Product Sınıfı
252 – Basket Sınıfı
252 – Admin Paneli
253 – UserOptions
254 – Ekran Tasarımı ve Yeni Kullanıcı Kaydı
255 – Kullanıcı Seçimi
256 – ProductType Options
257 – ProductOptions
258 – Sold Products
259 – Admin Paneli
260 – Login kontrolü
261 – SignUp kontrolü
262 – Ekran Tasarımı
263 – Kod arkası
264– Hesap bilgilerini düzenle
265 – ProductList
266 – Ekran Tasarımı
267– Kod arkası Part I
268 – Kod arkası Part II
269 – Alışveriş Sepeti
270 – CheckOut
271 – Ürün adedi
272 – Teslimat bilgileri
273 – Ödeme bilgileri
274 – Ürün adedi kod arkası
275 – Teslimat bilgileri kod arkası
276– Ödeme bilgileri kod arkası
277 – Satınalma
278 – Birleştirme
279 – Arayüz
280 – Modüllerin yüklenmesi
281 – Admin Girişi Yönlendirmesi
282 – Satışın tamamlanması ve son ayarlar
283 – WinForm
284 – Login
285 – ListSoldProducts
286 – Projeler

CD-1

Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part1.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part2.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part3.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part4.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part5.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part6.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part7.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd1.part8.rar

CD-2

Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part1.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part2.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part3.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part4.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part5.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd2.part6.rar

CD-3

Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part1.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part2.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part3.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part4.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part5.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part6.rar
Hotfile.com: One click file hosting: cd3.part7.rar
 
Üst Alt