Asit

Sulu çözeltilerin tadı ekşi ve keskin olan, bazı belirteçlerin
rengini değiştiren (örn: mavi urnusol kağıdını kırmızılaştıran),
kimi metallerle (örn. demir) tepkimeye girerek hidrojen açığa
çıkaran, BAZ' larla tepkimeye girdiğinde TUZ oluşturan ve
bazı kimyasal tepkimeleri hızlandıran (asit katalizi) maddelerin
ortak adı.

-Bazı maddeleri ASİT, bazı maddeleri BAZ olarak tanımlama
düşüncesi belki kimyanın tarihi kadar eskidir. Nitekim ASİT,
BAZ ve TUZ terimlerine ortaçağ simyacılarının yapıtlarında da
rastlanır.

-Bütün bu maddeler içerisinde ilk ayırd edilen grup, büyük
olasılıkla, ekşi ve belirgin tadıyla dikkatleri çeken asitler
olmuştur ve kimya terminolojisi geliştirmiş dillerin çoğunda
ASİT sözcüğü çoğunlukla EKŞİ anlamındaki sözcüklerden
türetilmiştir.

Lâtince: Acidus
İngilizce: Sour
Fransızca: Acide
Norveççe: Suur
Almanca: Sauer
Rusça: Kisli/Kislota
Danca : Sur
Hollanda : Zure


-1838 'de Alman kimyacı Justus von Liebig ASİT' lerin doğru
kabul edilebilecek yakın bir tarifini yaptı. Bu tanıma göre;
Asit, yerini bir metal atomuna bırakabilecek biçimde hidrojen
içeren bir bileşiktir.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt