Asatru

Asatru Neo-Pagan türünden inançların en çok saygı görenlerindendir. Bu inanç türü Witchcraft, Kelt Druidizmi, Mısır,Yunan,Roma ve diğer eskil Pagan inançlarının yeniden yapılandırılmış hallerini kapsar. Ancak, birçok Asatru inancına
bağlı kişi (Asatruers) kendi inançlarını Neo-Pagan ağacının bir dalı olarak değil, ama tamamen farklı bir başka ağaç olarak değerlendirmektedir. Birçok farklı geleneklere sahip Witchcraftın tersine, Asatrunun bu yeniden yapılanımı, yaşayan tarihi kanıtlara dayanmaktadır ve orjinal İskandinav inançlarına olabildiğince yakın durmaya çalışmaktadır.

Asatru ya da Ásatrú İzlandaca bir kelimedir, ve Danimarka dilindeki Asetro sözcüğünü bir çevirisidir.Bu ikincisi, araştırmacılar (scholars) tarafından 19. yüzyılın ortalarında kabul edilmişti ve anlamı Asire (Asatru inancındaki tanrılar topluluğu) inanmaktı. İskandinavya da bu din çeşitli adlarla anılır: Forn Sigr (Eskil yol demektir), Forn sed (Eskil Gelenek), Nordisk sed (Kuzey Geleneği) ve son olarak Hedensk sed (Pagan Geleneği).

Asatru İnançları

Asatru çok tanrılı bir dindir, ve bu dine göre İskandinav panteonunda üç farklı nesil tanrı vardır. Onlara tıpkı insan yaşamının içine karışmış, ve dünya üzerinde yaşayan güçler gibi bakılır:

1. The Aesir: Bunlar krallığı, düzeni ve zanaatları temsil eden bir tanrılar klanı ya da kabilesidir.

2. The Vanir: Doğanın bereketini ve güçlerini temsil eden tanrılar grubu. Bir parçası olmamakla beraber, onlarda klanla beraber düşünülür.

3.The Jotnar: Bunlar Aesir klanıyla bitmez bir savaş durumunda olan devlerdir. Kaosu ve yıkımı temsil ederler. Ragnarok savaşında, birçok tanrı ölecek, dünyanın sonu gelecek ve yeniden doğacaktır.

Spesifik Tanrılar

En önemlilerinden bazıları
Thor yıldırım tanrısıdır ve kutsal çekiç Mjolniri kullanır. Savaş arabasıyla (Chariot) gökyüzünde dolanırken yıldırımlar ortaya çıkar. İngilizcede perşembe gününe verilen ad olan Thursday, anlamı Thorun Günü demek olan Thors Day kelimesinden türemiştir.
Odin tek gözlü tanrıdır; gözlerinin birinden bilgelik pınarından akan suyu içebilmek için vazgeçmiştir. Bir büyücü ve tanrıların içinde en bilgesidir. Rune taşlarının sırrını, kendini Yggdrasil ağacına dokuz gece boyunca asarak öğrenmiştir. Frey Yule kutlamasının tanrısıdır. (bu kış gündönümüne ve tam olarak Aralığın 21.gününe denk gelir) O aynı zamanda barışın, bereketi getiren bolluğun ve başarının tanrısıdır. Babası ise Njord idi.

Spesifik Tanrıçalar

En önemlilerinden bazıları
Freya (aka Freyja) aşk, güzellik ve cinsellik tanrıçasıdır. Valkyrielerin komutanı olarak savaş alanlarında ölen savaşçıların ruhlarını Valhallaya (Odinin büyük sarayı) götürür. Frigg Odinin karısıdır. İsmi sonradan, argo lugatında sekste soğukluğu belirten bir kelime olan frigide dönüşmüştür. Ev halkının ve özellikle evli kadınların koruyucusudur. Skadi özgürlük, ölüm, avcılık ve kayak tanrıçasıdır. Scandinavia , yani İskandinavya, adını ondan alır. Aynı zamanda İngilizce kelimeler olan shadow, skullduggery ve shadein orijininde de bu tanrıçanın adı yatmaktadır.

Ostara, ilkbahar ekinoksunda adına kutlamalar yapılan bereket tanrıçasıdır. Saksonlarca Eostre olarak bilinir ve Bahar Tanrıçasıdır. İngilizcedeki Easter (paskalya günü) kelimesi onun adından gelir. Ostaranın sembolleri yumurtalar ve yabani tavşanlardır. Diğer Kutsal Varlıklar: Diğer tanrılar, Aegir, Balder, Bragi, Forseti, Heimdall, Loki, Njord, Ran, Tyr, Ull ve Vithardır. Asatru inancına bağlı kişiler ayrıca Landvaettir denen yeryüzü ruhlarını da yüce tutup onurlandırırlar.

Hayat Değerleri

Onlar Dokuz Yüce Meziyete uyarlar: Cesaret, Gerçek, Onur, Sadakat, Disiplin, Konukseverlik, Çalışkanlık, Kendine-Güven ve Azim. Aile onlar için çok değerlidir ve el üstünde tutulur. Etnik olsun, dillere dayalı olsun, ırklara ya da cinsiyete dayalı olsun, her tür ayrımcılığı ve taraf tutmaya şiddetle reddederler.

Orijin: İnsalık tanrılar tarafından yaratılmıştır. Odin, Vili, bir de Ve adlı üç kardeş tanrı iki ağaçtan insanlığı yaratmışlardır ve birinin ismini Ask ve diğerininkini de Embla olarak belirlemişlerdir. Bir başka tanrı, Rig dünyaya ziyaret etmiş ve sosyal sınıfları oluşturmuştur.

Yaradılış Hikayesi: Voluspa (Peygamberlerin Kehaneti) adlı bir şiir Asatru inancına göre evrenin yaradılış hikayesini anlatmaktadır. Şiire göre en başta Muspelheim (Ateşin Ülkesi) ile Niflheim buzlar ülkesi arasında Ginnungigap diye anılan boşluk vardır. Daha sonra ateş ve buz birbirlerine doğru yaklaşmaya başlarlar ve çarpıştıklarında evren ortaya çıkar. Odin, Vili bir de Ve daha sonra öldürdükleri bir devin vücudundan dünyayı yaratırlar.

Ölümden Sonrası: Savaşlarda ölüdürülenler Valkyrieler tarafından Odinin sarayı Valhallaya görürülür ve burada, onlar hergün kesilen ve yeniden dirilen bir domuz olan Särimneri yerler. Kim ki kötülükler ve hainlikler yaparak ömrünü geçirir, o Hifnelde yaşamaya gönderilir. Her ne kadar bu yer ismiyle de hristiyan cehennemini (hell) andırıyorsa, onunla hiçbir ilgisi yoktur. Sonsuz bir durgunluğun ve barışın olduğu bir yerdir Hifnel.

Asatru Ayin ve Uygulamaları

Yerel dinsel toplulukları Kindreds, Hearths, ve Garths olarak adlandırılır. Rahipleri Gothi; rahibeleri de Gythia olarak.

The Blot: Bu ayin Asatru inancının en genel olan ayinlerinden biridir. Eski çağlarda, hemen hemen bütün antik inançlarda olduğu gibi Asatru inancına mensup kişilerde tanrılara adanan bir hayvanı kurban ederlerdi. Bu bir rüşvet ya da ölen hayvanın güçlerini ele geçirmek için bir yöntem olarak algılanmaz, yalnızca içinde oldukları bolluğu tanrılarla paylaşmak yerine geçerdi. Şimdilerde, Asatru inancında hayvan kurban etmek yerini bira, meyve suları ya da mead (mayalandırılmış bal ve sudan yapılan alkollü bir içki) sunmaya bırakmıştır.

The Sumbel: Bu ayin, içkilerin içildiği bir kutlamadır. Bir boynuzun içine doldurulan içki ayine katılan arasında elden ele geçirilir. Katılan herkes bir selam verir, ve kızarmış bir dilim ekmeği tanrılara, eski kahramanlara ya da atalarına sunar; yahut bir hikaye, şarkı ya da şiir söyler ve sonra boynuzdan içki içer.

Profession ya da Adoption: Bu, Asatrunun tamamen kendine özgü ve diğer dinlerden onu ayıran bir ayinidir. Ayinde Asgard, Aesir ve Vanir tanrılarına bağlılık yemini edilir. Bir yemin çemberi yahut başka bir objenin etrafında toplanılarak bir Gothi ya da Gythia ve geri kalan Kindred, Hearth ya da Garth gözetiminde yapılır.
 
Üst Alt