Aşağılık ruhlar

Merhaba

Aşağılık ruhlar büyük insanlara inanmazlar;
sefil köleler özgürlük sözüne alayla gülerler
::

Les âmes basses ne croient point aux grands hommes:
de vils esclaves sourient d'un air moqueur à ce mot de liberté
.
Rousseau, Toplumsal Sözleşme, 3, XII.
 
Merhaba

Demokrasi bir erdem Devletidir. Ancak erdemli bir halk, ancak özgür bireylerin oluşturdukları Yurttaş Toplumu kendini yönetmenin gururunu, onurunu ve gönencini yaşayabilir.
Onda egemen olan güç Özgürlüklerinin bilincinde olan Yurttaşların İstencidir.
Demokrasi ancak Yurttaş Toplumunun Devleti olabilir.
Rusya yasasızdır, ama Putinler güçlü oldukları için değil, Yurttaşlar kendi istençleri olduğunun, birer Yurttaş olduklarının, İstençlerini Yasa yapma hakları olduğunun bilincinde olmadıkları için.
Erdem ancak ve ancak Özgürlük içinde olanaklıdır, çünkü ancak zor ve şiddet yoluyla aklanan Partinin buyruğundan ve güdümünden özgür olan birey moral olarak büyüyebilir, törel yaşamını iyileştirebilir, Yasamanın kendi hakkı ve ödevi olduğunu bilebilir.
Rus halkı 70 yıl boyunca Proleterya Diktatörlüğünü gerçekte bireysel özençleri Baba olarak kabul etti. Büyümedi. Despotik Tarihinde ilk kez Özgürlüğün eşiğine geldiği zaman dürtüsel yanını, hırsını uysallaştıracak İstençten yoksun olduğunu gördü. Putin aynı tinin içinde yoğrulmuş bir birey olarak yalnızca kendi kişisel hırsında Rus Tininin despotik doğasına anlatım verebileceğini keşfetti. Bir tango iki istekli kişi ile yapılır.

Rusya da değişecek, Özgürlük yoluna girecektir, tıpkı Batı gibi, tıpkı Türkiye gibi, çünkü değişim henüz entellektüel, etik ve estetik gerçekliği içinde varolmayan ama öyle olması zorunlu olan Tinin yazgısıdır.

Rusya için de gerçek olan var olan değil, ama henüz olumsuz olandır.

Don Putin
To understand todays Russia, read The Godfather.
(By GARRY KASPAROV)
 
Merhaba

ABD bir Demokrasidir.
Onda egemen olan George Bush ya da Silah Tekelleri vb. değil ama bu gezegenin en pragmatik, yararcı,
pozitif eğitimi ile donatılı tek-boyutlu Amerikan İstencidir.

Özgürlük olmaksızın Ahlak Doğruyu ve Eğriyi ayırdetme olanaksızdır.
Ve Çin, Hindistan, İran, Kazakistan vb. özgür değilken, tüm böyle çaresizlerin yalnızca haset ve nefret edebildikleri ABD ise özgür bir ülkedir.
Köleler ahlaksız olamazlar çünkü İstençleri yoktur. ABD ise özgürdür ve bu nedenle moral sorumluluğa yeteneklidir.

ABDnin eylemlerinden ABD halkını değil ama bir birey olarak George Bushu ya da bir sınıfı vb. sorumlu tutmak
halkı istençsiz bir çocuk olarak gören Tarihsel Materyalizme aittir.
Bu materyalist kuramda Devlet egemen sınıfın baskı aracıdır.
Klasik Felsefede Devlet genel İstençtir, bir ulusun törel değeridir, Erdeminin anlatımıdır.

Americans are NOT stupid
WITH SUBTITLES
(YouTube)
 
Wir sind das Volk!

Merhaba

Leipzig'de (DDR) Pazartesi Gösterisi.

Yurttaş Toplumu Halktan doğar. Ve Kent Köyden.
1989-90 yıllarında yer alan bu barışçı eylemlerde Almanlar yabancı ülkelere yolculuk etme ve
demokratik bir hükümet seçme gibi özgürlük istemlerinde bulunuyorlardı.

16 Ekim 1989'da yalnızca Lepzig'deki gösteriye 120.000 kişi katıldı.
Sonraki hafta 500.000 nüfuslu kentte gösteriye katılanların sayısı 320.000'e yükseldi.
Askeri bir müdahele kitle kıyımı demek olacaktı.
9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı.
 
Merhaba

AdamSmith.jpg

Adam Smith

‘‘Yemeğimizi kasabın, biracının ya da fırıncının iyilikseverliğinden değil, ama kendi öz-çıkarları için kaygılarından bekleriz.
Onların insanlıklarına değil ama öz-sevgilerine sesleniriz, ve onlara hiçbir zaman kendi gereksinimlerimizden değil ama
Kazançlarından söz ederiz
’’

‘‘It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner,
but from their regard for their own self-interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love,
and never talk to them of our own necessities, but of their advantages.’’
Wealth of Nations
(Book I, Chapter II; 1776)


Yurttaş Toplumu Ekonomi üzerindeki güçtür, çünkü Yurttaş Toplumudur.
Ekonomi İstencin denetimi altındadır, İstenç Ekonominin değil, çünkü Ekonomi insanın İstencinden başka birşey değildir.
Eğer olsaydı, eğer Ekonomi özerk olsaydı, o zaman insanı bile yönetebilen bir Fetiş olurdu.
İnsanı altyapı, ekonomi, üretim ilişkileri vb. tarafından belirleniyor olarak görmek
ondaki Usu kavrayamamak, onu Köle olarak görmektir.

Her insan realitesini ancak yetenekli olduğu Kavramlar yoluyla belirler, tanımlar.
İnsana Özgürlük belirlenimini, kavramını yükleyebilmek için herşeyden önce o kavramı kendi bilincinde kavramış,
onu belirsiz bir tasarımın üzerine, bir Kavram düzeyine yükseltmiş olmak gerekir.
Köleler Özgürlüğü kavrayamadıkları için köledirler.
 
Merhaba

Antik dünyanın politikacıları hiç durmadan ahlak ve erdem üzerine konuşurlardı;
bizimkiler hiç durmadan tecim ve para üzerine konuşurlar


Les anciens politiques parlaient sans cesse de moeurs et de vertu;
les nôtres ne parlent que de commerce et dargent

Rousseau, Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylem
 
Merhaba

images


“Aşağılık ruhlar büyük insanlara inanmazlar;
sefil köleler özgürlük sözüne alayla gülerler
” ::

“Les âmes basses ne croient point aux grands hommes:
de vils esclaves sourient d'un air moqueur à ce mot de liberté

Rousseau, “Toplumsal Sözleşme,” 3, XII.

selam ederim;

büyük insan diye birşey yoktur. kim olursa olsun bu yanlış bir telaffuzdur. büyüklük ve yücelik ulu Allaha mahsustur. ulu Allah bazı kullarını diğerlerine örnek alınsın diye yaratır. bunlar tabiki seçkin kullardır fakat onların makamı bizi burada ilgilendirmez. çünkü orada her koyun kendi bacagından asılır. seçilmiş olanlar örnek alınırsa insanlık iyiye yol alır. seçilmiş kul lider veya öncü yapılırsa burada geriye gidiş ve bölünmeler başlar. günümüzde oldugu gibi. insanın insanı büyükleme istegi aslında inancın zayıflığındandır. insan kendinde bulamadığı özellikleri veya yetenekleri veya davranışları bir başkasında gördüğünde onları örnek alıp daha iyisini yapabilecek kabiliyete ve anlayışa sahipken işin kolayına kacar. bu şekilde sorumluluğu üzerinden kolayca atıverir. aklınıza gelen her sözde büyük insanı bu kıstasta inceleyiniz, bu gercegi görürsünüz. insanın sahip oldugu tüm meziyetler (güzellik, güzel ses, sanatçılık, üstün zeka gibi) aslında farklı ve çeşitli yaratmayı seven rabbimizi bizlere zikreder. aynı şekilde bunun tam zıttıda ulu Allahın eşsiz yaratma gücündendir. çünkü insanın güzel sesi tanıyabilmesi için kötü seside dinlemiş olması gerekmektedir. işin özünde güzelide çirkinide birdir. sahibi aynı makamdırki ondan başkada makam zaten yoktur yeryüzünde. diğer yaratılan makamların hepsi şekilciliktir. işte bu üstün dediğimiz kişilerde bu anlamda putlaştırılmışlardır. yani şekilciliktir.
 
Büyüklükten kasıt Allah'a atfedilen büyüklük değildir. Merak etmeyin hepimiz biliyoruz Allah'ın büyüklük ve yüceliğini...

Büyük insanlar vardır; gemileri karadan yürütenler gibi...
Küçük insanlar da vardır; aldığı nefes bile zarar olanlar gibi...
 
selam ederim;

buyuk insan yanlis bir kavramdir. gemileri karada yurutende ulu Allahtir, denizde yuzdurende. birileri dusunur, birileri hizmet eder. her iki grupta birbirine muhtac yaratilmistir. yucelemeyin, kendinizi sinirlamayin.

merak edilecek bir durum yok. egerki insani yuceler ve buyuturseniz, bir baska grupta aksi icin calisacaktir, bu kanun degismez. makam ulu Allahindir. evhama kapilmayin, benim bu yazdiklarim din'i bir konusma degildir.
 
Siz FM ben AM bandından yayın yapar gibiyiz. Konuyu nasıl Allah'a taşıdınız ben anlayamadım. Elbette ki Allah istemese biz parmağımızı bile oynatamayız. Kimsenin buna itirazı yok.

Olayı insanlar bazında düşünün lütfen...
 
Üst Alt