• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Artikülasyon Çalışmaları

Okunuyor :
Artikülasyon Çalışmaları

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

ART - ERT - IRT – İRT – ORT - ÖRT – URT - ÜRT
ARK - ERK - IRK - İRK - ORK - ÖRK - URK - ÜRK
ARF - ERF - IRF - İRF - ORF - ÖRF - URF - ÜRF
ARS - ERS - IRS - İRS - ORS - ÖRS - URS - ÜRS
DRA - DRE - DRI - DRİ - DRO - DRÖ - DRU - DRÜ
PA - FA - RA - LA - KA - DA - CA - ÇA - VA - YA
HA - HE - HI - Hİ - HEY - HOY - HÖY


Artikülasyon Bozuklukları

Kekemelik Nedir?Kekemelik, sözel iletimi sıklıkla ve önemli ölçüde bozan konuşma kusurları anlamında kullanılmaktadır. Kekemeliğin en açık görülen özelliklerinden biri kelimelerin, cümlelerin ve özellikle hecelerin tekrarıdır. Bazen harflerin çıkarılmasında da zorlanılabilir. Bir başka sorun da kekemelerin bütün gayretlerine rağmen hiç ses çıkaramama ile karekterize yaşanan bloklardır. Bazen bu takılmalara eşlik eden görsel belirtiler de ortaya çıkar. Konuşma anında burun deliklerinin fazla açılması, dudakların çarpılması ya da gerilmesi, çenenin olağan dışı hareket ettirilmesi, göz kırpmalar, boyun kaslarında gerilmeler, kol ve ellerin gerilmesi, bacakların gerilmesi, ayakların tekmelemesi, karın kaslarının fazla devinmesi gibi durumlar. Bu görsel belirtilerin eklenmesiyle konuşma daha çok dinleyenin ne konuşulduğundan çok “nasıl” söylendiğine dikkatini çeker hale gelir.Kekemeler daha çok:Hecenin ya da kelimenin başındaki “h, d, b” sessiz harflerinde görülür. Baştaki sessiz harf sesli harften daha zor çıkarılır.

Cümlenin ilk kelimesinde daha çok görülür. Uzun cümlelerde kısa cümlelere göre daha sık görülür. Sessiz harften sesli harfe geçişlerde daha çok görülür.

Kekemeliğin Nedenleri:


Travmatik yaşantılar ve korkular:Hayvandan korkma Trafik kazaları Bir kavgaya tanık olma Hastalık ve ameliyatlar Sesle korkutma Yangın, deprem, tüp patlaması, bina çökmesi ... gibi olaylarAile içi sorunlar:Çocuğa uygulanan şiddet Anne- baba arasındaki şiddet Evdeki kavga ve huzursuzluklarHatalı anne- baba tutumları:Baskıcı, aşırı disiplinli aile tutumları Aşırı koruyucu aile tutumları Alaycı, aşağılayıcı aile tutumlarıKayıp ve ayrılık nedeni ile:
Boşanma nedeniyle anne veya babadan ayrılma
Beklenmedik seyahatler nedeniyle ayrılık
Ölüm nedeniyle sevdiği birinden ayrılık

Evcil hayvanın ölümünden duyulan üzüntü nedeniyleKekemeliğin Niteliği:


1.3-7 yaş arasında oluşan bir konuşma bozukluğudur. Bu yaşlar konuşmanın kazanıldığı yaşlardır. Çocuk çoğunlukla kekemeliği okulöncesi çağda geliştirmeye başlamaktadır. İlk çocuklukta geliştirilmeye başlanılan kekemelik derecesi yaş ilerledikçe artar. Bazen birden bire, bazen çok hafif belirtilerle başlayabilir. Gelişimi yavaş yavaş olur, bu nedenle genelde aileler ne zaman başladığını pek bilemez.

2.Kekemelik derece ve süregelme açısından farklılıklar gösteren bir konuşma bozukluğudur. Kekeleyen kişi her zaman ve sürekli kekelemez, kişinin rahat ve akıcı konuştuğu zamanlar da vardır: Şarkı söylerken, kendi kendine konuşurken, çalışma sırasında konuştuğunda, spor etkinliği sırasında, karanlıkta konuştuğu zaman kekelemez. Aynı zamanda kekemeliğin şiddeti de değişebilir: Kişinin yaşam biçimi, heyecan, yorgunluk ve stres gibi etkenler nedeniyle kekeleme derecesi zaman zaman azalabilir ve çoğalabilir. Kekemelik cinsiyetlere göre de farklılık göstermektedir. Genel olarak kızlara oranla erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Kekemelik erkeklerde kızlara göre daha uzun süren bir sorun olmaktadır. Erkek çocukların fizik, sosyal ve dil gelişimi kızlara göre daha yavaştır, bu onları kızlarla eşit olmayan yarışmaya ve kıyaslamaya zorlar. Bunun sonucu erkeklerde daha çok güvensizlik ve duraksama görülmektedir. Diğer yandan kız çocuklarına her yaşta daha ılıklı davranıldığı için onlarda daha az görülür. Kekemelik belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik

3.Kekemeliği oluşturan, sürdüren, ağırlaştıran etmenleri ortadan kaldırma:

4.Kekeleyen bireylerde konuşmalarındaki problem yüzünden sürekli bir gerilim gözlenmektedir.

Onları bu gerilimden kurtarmak için dikkatleri farklı yönlere çekilir. Kekemeliğinden dolayı yitirmiş olduğu özgüvenini, başka özellikleri güçlendirerek tekrar kazanması sağlanır

Özellikle solunum çalışmaları üzerinde durulur:

Genellikle kekeme bireylerin, konuşma sırasında soluklarını iyi kullanamadıkları görülür. Bu probleme yönelik okuma ve anlatma egzersizleri yapılır ve bireyin kısa sürede nefes alıp vermeyi düzenlemesi, nefesi doğru kullanması öğretilir..4. Başkalarını tanıma ve anlama çalışmaları: Kekeme birey çevresindekileri kendisiyle hep alay eden, konuşma güçlüğünden dolayı dışlayan, küçük gören, hor gören insanlar olarak algılar. Bu düşündüklerinden dolayı da sürekli sinirli tutumlar sergiler. Ancak buradaki çalışmalarda herkes aynı problem yüzünden merkezimizde bulunduğu için bu düşünceleri zamanla ortadan kalkar ve genel bir rahatlama görülür.

Toplum içinde okuma ve konuşma çalışmaları:


Kekeme birey konuşma problemi dolayısıyla çevresiyle ilişkilerini sınırlı tutar. Kalabalık bir ortamda, kekeleyeceği endişesiyle okuma veya konuşmadan kaçınır. Bu endişeleri gidermeye yönelik Merkezimiz tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenir: Tiyatro çalışmaları, gruplar halinde futbol maçları, geziler, toplum içinde şarkı söyleme, konuşma yapma, yüksek sesle düzgün okuma alışkanlığı kazandırma, vb.

Tedavisi birden çok aşamadan oluşur.

1. Psikolog Yardımı:

a)Oluşumu ve ortadan kaldırıcı terapi ve sağaltım çalışmaları,
b) Özgüvenini kazandırıcı terapi çalışmaları,
c) Nefes Alma Egzersiz Çalışmaları
vb. bir dizi psikolojik yardımı içerir.

2.Konuşma Terapisti:
a) Konuşma Egzersizleri,
b) Ayna Karşısında Doğru Telafuz Egzersizleri vb. bir dizi konuşmayı düzeltici çalışmaları içerir.
Meydana geliş sebebini ortadan kaldırıcı psikoterapi çalışmaları cı ve düzeltici ayrıntılı tanı ve tedavi yöntemleri. Sitemize süreç içinde eklenecektir.

NOT: Kekemelik (Eklemleme Bozukluğu, Konuşma Bozukluğu) ve Arkulasyon Bozukluğu , Oluşumu, Tedavi Yöntemleri Süreç içinde Daha Ayrıntılı Olarak Sayfamızda Bilgilerinize Sunulacaktır....


http://www.foryouforum.com/artikulasyon-bozukluklari-t105816.html?
 
Üst Alt