Ârız

Merhaba

-Sonradan olan şey.
-Bir şeyin zâtına ve hakikatına ait ve lâzım olmayıp
başka bir varlıktan bazan vâki ve kaim olan.
-Takılan. Yapışan.
 
Üst Alt