Aristoteles’ Ten ünlü Deyişler

  • Konbuyu başlatanSAHARAY
  • Başlangıç tarihi
S

SAHARAY

Ziyaretci

ARİSTOTELES’ TEN ÜNLÜ DEYİŞLER

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
*
Gerçek arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
*
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
*
Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
*
Bilim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
*
Dost kişinin ikinci benliğidir.
*
Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
*
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
*
Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir, erdeme erişmek için ya da iyi bir kişi olmak için çaba göstermeliyiz.
*
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
*
Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
*
Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.
*
İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
*
İnsan politik bir hayvandır.
*
Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.
*
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
*
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
*
Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.
*
Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
*
Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.
*
Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.
*
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
*
Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
*
Yetinmesini bilenler mutludur.
*
Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.
*
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
*
Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Alıntı
 
S

SAHARAY

Ziyaretci
Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.Bu sözü çok beğendim.
 
Üst Alt