Arapca Kız İsimleri ve anlamları

İsim : Saadet
Anlamı : Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sabahat
Anlamı : Güzellik, letafet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sabahnur
Anlamı : Sabah ışığı, aydınlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sabia
Anlamı : (bkz. Sabi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sabiha
Anlamı : Güzel, latif, şirin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sabihat
Anlamı : 1. Gemiler. 2. Yıldızlar. 3 İmanlıların ruhları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sabire
Anlamı : (bkz. Sabır).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sabite
Anlamı : 1. Hareket etmeyen yıldız, gezegen olmayan yıldız. 2. Matematik formülünde değeri değişmeyen miktar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sabiye
Anlamı : Küçük kız çocuğu, küçük kız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sabrinnisa
Anlamı : Kadınların sabırlısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sabriye
Anlamı : (bkz. Sabri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sacide
Anlamı : (bkz. Sacid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sada
Anlamı : Ses, yankı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sadıka
Anlamı : (bkz. Sadık).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sadiye
Anlamı : (bkz. Sadi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sadriye
Anlamı : (bkz. Sadri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Safiha
Anlamı : Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Safinur
Anlamı : Çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Safire
Anlamı : 1. İnce güzel ses. 2. Islık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Safiye
Anlamı : Katışıksız, katıksız, halis, temiz. Saflık, halislik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Safiye
Anlamı : (bkz. Şafi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Safiyet
Anlamı : Saflık, temizlik, masumluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahabet
Anlamı : Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahara
Anlamı : Çöl,Ayrıca Tunus’ta bir çölün adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sahba
Anlamı : 1. Al, kızıl. 2. Şarap, kırmızı şarap.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahiba
Anlamı : Bir şeyi elde etmiş olan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahibe
Anlamı : 1. Sahip. Koruyan, gözeten. 2. Bir iş yapmış olan. 3. Herhangi bir niteliği olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sahil
Anlamı : Deniz, nehir, göl kıyısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahire
Anlamı : 1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü, büyüleyici güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sahra
Anlamı : Kır, ova, çöl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Saide
Anlamı : (bkz. Said).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Saika
Anlamı : (bkz. Saik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Saika
Anlamı : İstekli, hevesli, şevkli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Saime
Anlamı : (bkz. Saim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Saire
Anlamı : (bkz. Sair).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sakıba
Anlamı : 1. Parlak, ışıklı. 2. Delen, delik açan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sakine
Anlamı : 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Saliha
Anlamı : Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi (kadın). (bkz. Salih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Salime
Anlamı : (bkz. Salim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Salise
Anlamı : 1. Üçüncü. 2. Saniyenin altmışta biri. 3. Binbaşılık derecesinde mülki rütbe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samahat
Anlamı : Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik, (bkz. Semahat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samia
Anlamı : İşitme duygusu, hissi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samime
Anlamı : (bkz. Samim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samire
Anlamı : Meyveli, meyva veren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samiye
Anlamı : Yüksek, yüce.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Samyeli
Anlamı : Güneyden esen sıcak rüzgar
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sanem
Anlamı : 1. Put. 2. Çok güzel kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sanevber
Anlamı : 1. Çam fıstığı. Çam fıstığı kozalağı. 2. Sevgilinin boyu-posu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sania
Anlamı : Düzme, uydurma iş, tuzak, hile.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Saniha
Anlamı : (bkz. Sanih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Saniye
Anlamı : 1. Bir dakikanın veya derecenin altmışta biri. 2. İkinci derecede mülki rütbe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sarife
Anlamı : -(bkz. Sarif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sariha
Anlamı : (bkz. Sarih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sarime
Anlamı : (bkz. Sarim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sarra
Anlamı : Sevindirici, sevinçli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sayfiyye
Anlamı : Yazlık, yazlık ev.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seba
Anlamı : Yedi. İslam öncesi Sami ve Arap kavimleri yedi sayısının kutsal bir nitelik taşıdığına inanırlardı, "yedi" sayısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sebahat
Anlamı : (bkz. Sabahat).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sebla
Anlamı : Uzun, kirpikli göz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seda
Anlamı : Ses. Yankı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sedacet
Anlamı : Sadelik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sedef
Anlamı : 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sefine
Anlamı : 1. Vapur, gemi. 2. Uzayın güney yarımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sehabe
Anlamı : Tek bulut.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seher
Anlamı : Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sehhare
Anlamı : Çok güzel, büyüleyici kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sehle
Anlamı : 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe. Habeşistan'a hicret eden kadın sahabelerden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sekime
Anlamı : Dayanıklılık, dayanma, karşı koyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sekine
Anlamı : Sakin olma, sükunet. Huzur, gönül rahatlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Selame
Anlamı : (bkz. Selam).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Selile
Anlamı : Yeni doğmuş ilk kız çocuğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Selime
Anlamı : (bkz. Selim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Selma
Anlamı : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Güzel, hoş (kadın).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Selmin
Anlamı : Barış yanlısı, barış ve sevgi duygusuyla dolu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Selva
Anlamı : 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Selvet
Anlamı : Gönül rahatı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sema
Anlamı : 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Semaniye
Anlamı : Sekiz. (bkz. Seman).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Semanur
Anlamı : Nurlu gökyüzü
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Semavat
Anlamı : Gökler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Semerat
Anlamı : 1. Yemişler, meyveler. Faydalar, verimler. 2. Neticeler. 3. Devlete ait mülklerden alınan vergiler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Semiha
Anlamı : (bkz. Semih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Semine
Anlamı : (bkz. Semin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Semire
Anlamı : (bkz. Semir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Semra
Anlamı : Esmer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Semure
Anlamı : Çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli. Ashabın kullandığı isimlerden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Senabil
Anlamı : Başaklar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Senan
Anlamı : Işıklı, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Senem
Anlamı : Put, (bkz. Sanem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Senevat
Anlamı : Seneler, yıllar, sinin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seniha
Anlamı : İnciler, süs, bezek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Seniye
Anlamı : Yüksek, yüce, ali, bülend.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seran
Anlamı : Işıklı, parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seriye
Anlamı : Hz. Peygamber (s.a.s)'in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Serra
Anlamı : Genişlik, kolaylık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sevban
Anlamı : Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber'in azatlısının adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sevda
Anlamı : 1. Bir şeye karşı hissedilen şiddetli arzu. 2. Şiddetli sevgi, aşk. 3. Aşırı istek, heves. 4. Kara sevda, mali hülya, melankoli. 5. Hüzün. İptila.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sevde
Anlamı : Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü'minlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Seyfiye
Anlamı : (bkz. Seyfı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seyyal
Anlamı : Akan, akıcı, akışkan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Seyyare
Anlamı : Güneşin çevresinde belli bir eğri çizerek dolaşan yıldız, gezegen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Seyyide
Anlamı : (bkz. Seyyid). Muhterem (kadın).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sıdıka
Anlamı : Çok doğru, yalan söylemeyen. Hz. Aişe ve Hz. Meryem'in lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sıdkiye
Anlamı : İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sırriye
Anlamı : (bkz. Sırrı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sıyanet
Anlamı : Koruma, korunma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sidre
Anlamı : Arabistan kirazı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sikaye
Anlamı : Su içecek kab. İçilecek suyun toplanması için yapılan yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Siva
Anlamı : Başka, gayrı özge.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sohbet
Anlamı : Görüşüp, konuşma, arkadaşlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Suad
Anlamı : Mutlulukla, saadetle ilgili, mutlu. Sa'd isminin müennesidir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Suat
Anlamı : Mutlu, mutlulukla ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Subhiye
Anlamı : (bkz. Subhi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sudiye
Anlamı : (bkz. Sudi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Suğra
Anlamı : Daha, pek, en küçük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sukeyne
Anlamı : Sessiz, sakin, ağırbaşlı. Hz. Hüseyin’ in Kızı
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sulbiye
Anlamı : (bkz. Sulbi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Suleha
Anlamı : Salih, iyi, yarar, selahiyet, günah işlemeyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sulhiye
Anlamı : (bkz. Sulhi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sultan
Anlamı : Padişah, hükümdar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Süeda
Anlamı : Kutlu, uğurlu insanlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Süheyla
Anlamı : Yumuşak, iyi huylu kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sükeyne
Anlamı : Sessiz, sakin, ağırbaşlı, onurlu. Hz. Hüseyin (r.a.)'in kızının adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sülvane
Anlamı : (bkz. Sülvan).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sümeyre
Anlamı : 1. Meyve çağlası. 2. Kıvrılmış yaprak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sümeyye
Anlamı : İslam'ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir'in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Sümret
Anlamı : (bkz. Sümre).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Sündüs
Anlamı : Eskiden altın veya gümüş tellerle nakışlı olarak dokunan bir çeşit ipekli kumaş. Kur'an'da cennet elbisesi anlamında Kehf: 31, Duhan: 53, İnsan suresi 21. ayetlerde mezkurdur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Süveyda
Anlamı : 1. Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta. 2. Tohumun ortasında bulunan tanecik. 3. Kalpteki gizli günah. İsim olarak kullanılması uygun değildir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Şadiye
Anlamı : 1. Memnunluk, sevinç, gönül ferahlığı. 2. Güzel sesle şarkı okuyan, şiir söyleyen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şaduman
Anlamı : Sevinçli, neşeli, memnun.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şafaknur
Anlamı : Şafak aydınlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şahika
Anlamı : Zirve, doruk, dağ tepesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şahine
Anlamı : (bkz. Şahin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şahsınur
Anlamı : Nurlu kişi, aydınlık kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şaire
Anlamı : Kadın şair, daha çok unvan olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şakayık
Anlamı : Bahçelerde yetiştirilen, pembe, kırmızı alaca çiçekler açan, çok yıllık süs bitkisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şakire
Anlamı : (bkz. Şakir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şamiha
Anlamı : 1. Yüksek, gösterişli. 2. Kibirli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şamile
Anlamı : (bkz. Şamil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şaziment
Anlamı : Allah'ın adamı, Allah'a ait olan, O'nun yolundan giden kişi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şazimet
Anlamı : Kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şaziye
Anlamı : (bkz. Şadiye).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şecia
Anlamı : (bkz. Şeci).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şefakat
Anlamı : Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şefika
Anlamı : (bkz. Şefik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şehime
Anlamı : (bkz. Şehim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şehla
Anlamı : 1. Koyu mavi ela göz. 2. Hafif, tatlı şaşı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şekibe
Anlamı : (bkz. Şekib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şekûre
Anlamı : Çok şükreden, şükredici, değer bilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şelale
Anlamı : Büyük bir akarsuyun yüksekten düşmesiyle meydana gelen büyük çağlayan, çavlan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şemime
Anlamı : Güzel kokulu şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şeminur
Anlamı : Mum ışığı, mum aydınlığı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şemsinur
Anlamı : Güneşin ışığı, nuru.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şerare
Anlamı : Kıvılcım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şerife
Anlamı : (bkz. Şerif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şetaret
Anlamı : Neşe, sevinç, şenlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şevkiye
Anlamı : (bkz. Şevki).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şeybe
Anlamı : (bkz. Şeyban).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şeyma
Anlamı : 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şeza
Anlamı : Kokulu şeylerin kokusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şezerat
Anlamı : İşlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. Süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şifa
Anlamı : İyi olma, kurtulma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şihban
Anlamı : 1. Kıvılcımlar. 2. Akan yıldızlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şikayet
Anlamı : 1. Birine içecek su verme vazifesi. 2. Ka'be sakalığı, Mekke'de hacılara zemzem dağıtma işi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şöhret
Anlamı : Şöhretli, ünlü, şöhreti ağızlarda dolaşan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Şüceyne
Anlamı : Ağaçcık, nihal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şükriye
Anlamı : İyilik bilme, minnettarlıkla ilgili, iyilik bilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Şüle
Anlamı : Alev, yalım. Alevli ateş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Tabiye
Anlamı : Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tacıser
Anlamı : Baş tacı, en çok sevilen, sayılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tacire
Anlamı : (bkz. Tacir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Taçnur
Anlamı : Işıktan nurdan taç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tahire
Anlamı : (bkz. Tahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tahiyye
Anlamı : 1. "Allah ömür versin" demek. Selam verme, hayır dua etmek. 2. Mülk, malikiyyet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tahrime
Anlamı : Namaza başlarken "Allahu ekber" deme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tahzire
Anlamı : (bkz. Tahzir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Taibe
Anlamı : (bkz. Taib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Taife
Anlamı : Bölük, takım, güruh, fırka. Kavim, kabile. Tayfa.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Taire
Anlamı : (bkz. Tair).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Takdire
Anlamı : (bkz. Takdir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Takrine
Anlamı : (bkz. Takrin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Taksine
Anlamı : (bkz. Tahsin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Talia
Anlamı : 1. Tulu eden, öncü. 2. Talih, şans, kısmet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Talibe
Anlamı : (bkz. Talib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Taliha
Anlamı : (bkz. Talih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Taliye
Anlamı : 1. Sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden. İkinci derecede olan. 2. Kur'an okuyan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Taraif
Anlamı : Az bulunur, ince şeyler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Taravet
Anlamı : Güzellik, tazelik, genç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tasvir
Anlamı : 1. Betimleme. 2. Resim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tayyibe
Anlamı : (bkz. Tayyib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tazime
Anlamı : (bkz. Tazim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tebessüm
Anlamı : Gülümseme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tebşire
Anlamı : (bkz. Tebşir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tecella
Anlamı : (bkz. Tecelli).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tehiyye
Anlamı : 1. Selam. Selam verme. 2. Hayır dua etme. 3.. Beka. 4. Mülk, malikiyyet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tekmile
Anlamı : (bkz. Tekmil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tekrime
Anlamı : (bkz. Tekrim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Telmiye
Anlamı : 1. Parıldatma, renk renk yapma. 2. Dizeleri başka başka dillerde olan koşuk, manzume yapma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Telvin
Anlamı : Renk verme, boyama.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Temaşa
Anlamı : 1. Hoşlanarak bakma, seyretme. 2. Gezme, gezi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Temdiha
Anlamı : (bkz. Tem-dih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Temenna
Anlamı : El ile selam verme. (bkz. Temenni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Temenni
Anlamı : Dileme, istek, dilek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Temime
Anlamı : Nazar boncuğu, nazarlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Temre
Anlamı : Hurma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tenzile
Anlamı : (bkz. Tenzil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tesliye
Anlamı : Teselli verme, avutma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tesnim
Anlamı : Cennet suyu, cennetteki ırmaklardan birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tesriye
Anlamı : Sıkıntıyı, gamı, kederi yok etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Teşrife
Anlamı : Şereflendirme, onurlandırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tevfika
Anlamı : (bkz. Tevfik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tevhide
Anlamı : (bkz. Tevhid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tevile
Anlamı : (bkz. Tevil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Tezehhür
Anlamı : Çiçeklenme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tican
Anlamı : Taçlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tuba
Anlamı : 1. Kökü yukarıda, dallan aşağıda cennet ağacı. 2. En güzel, en iyi, hoş. 3. Baht, mutluluk, müjde. 4. Efdal olan. Kur'an'da Ra'd suresi 29. ayette zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tuğba
Anlamı : Cennette var olduğuna inanılan ağaç
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Tuğçe
Anlamı : Cennetteki Tuğba ağacı’nın dallarına verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Turre
Anlamı : Alın saçı, kıvırcık, saç lülesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Ubeyde
Anlamı : Küçük köle, kölecik. Ashabın kullandığı isimlerdendir. Ubeyde b. el-Cerrah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ukhuvan
Anlamı : Papatya.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ulviye
Anlamı : (bkz. Ulvi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Übabe
Anlamı : (bkz. Übab).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Übeyde
Anlamı : (bkz. Übeyd).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Üksüm
Anlamı : Çayırı, çimeni çok güzel bahçe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ümmiye
Anlamı : Anneye ait, anneyle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ümmühan
Anlamı : – Hükümdar anası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ümniye
Anlamı : 1. Umut. 2. İstek, arzu. 3. Niyet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ünsa
Anlamı : Kadın, kız, nisa.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ünsiyye
Anlamı : (bkz. Ünsi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ünzile
Anlamı : (bkz. Ünzil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Vabile
Anlamı : (bkz. Vabil)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vacibe
Anlamı : Yapılması gerekli olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vacide
Anlamı : 1. Meydana getirici, yaratıcı. 2. Varlıklı, zengin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vafire
Anlamı : (bkz. Vafir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vafiye
Anlamı : (bkz. Vafi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vahibe
Anlamı : (bkz. Vahib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vahide
Anlamı : (bkz. Vahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vaize
Anlamı : (bkz. Vaiz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vakıa
Anlamı : (bkz. Vaki).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Valihe
Anlamı : (bkz. Valih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vamıka
Anlamı : (bkz. Vamık).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Varide
Anlamı : (bkz. Varid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vasfiye
Anlamı : (bkz. Vasfı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vasıfe
Anlamı : (bkz. Vasıf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vasıla
Anlamı : (bkz. Vasıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vasile
Anlamı : (bkz. Vasıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vassale
Anlamı : (Eski) yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vazahat
Anlamı : Vazıhlık, açıklık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vecahet
Anlamı : 1. Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vecazet
Anlamı : Sözün, veciz kısa oluşu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vecdiye
Anlamı : (bkz. Vecdi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vechiye
Anlamı : (bkz. Vechi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vecibe
Anlamı : Ödev, boyun borcu, vazife.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vecihe
Anlamı : (bkz. Vecih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vecize
Anlamı : Derin anlamlı, özlü, güzel söz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vecne
Anlamı : Yanak yumrusu, elmacık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Veda
Anlamı : 1. Ayrılırken söylenen selamlama sözü. 2. Ayrılma, ayrılış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vedia
Anlamı : Saklanılması, korunması için birine ya da bir yere bırakılan emanet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vedîatullah
Anlamı : Allah'ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah'ın emaneti olarak nitelenmişlerdir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vedide
Anlamı : (bkz. Vedid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vefia
Anlamı : 1. Vefalı, sevgisi geçici olmayan. 2. Tam, eksiksiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vefika
Anlamı : (bkz. Vefik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vefire
Anlamı : (bkz. Vefir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vehbiyye
Anlamı : (bkz. Vehbi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Velaya
Anlamı : Ermiş kadınlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Velayet
Anlamı : l. Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı. 2. Başkasına sözünü geçirme. 3. Dostluk, sadakat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Velide
Anlamı : (bkz. Velid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Velime
Anlamı : Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Veliye
Anlamı : -(bkz. Veli).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Velud
Anlamı : Doğurgan, çok doğuran.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vera
Anlamı : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Verda
Anlamı : Gül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vesika
Anlamı : İnanılacak sağlam delil. Belge.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vesile
Anlamı : 1. Neden, sebep. 2. Elverişli durum. 3. Kavuşma, yaklaşma. 4. Rasulullah'ın cennetteki makamı. Maide suresi 57. ayette geçmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vesime
Anlamı : (bkz. Vesim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vezime
Anlamı : Beytullah'a gönderilen hediye, armağan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vezire
Anlamı : (bkz. Vezir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vicdan
Anlamı : 1. İyiyi kötüden, hayrı serden ayırmayı sağlayan iç duygu, ahlak şuuru. His duygu. 2. Din, inanç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vidade
Anlamı : (bkz. Vidad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Vildan
Anlamı : 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar, köleler. Kur'an'da zikredilmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vuslat
Anlamı : Ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Vüreyka
Anlamı : Yaprakçık, küçük yaprakçık
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Yakazan
Anlamı : (bkz. Yakzan).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Yesaret
Anlamı : 1. Kolaylık. 2. Zenginlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Yeşim
Anlamı : Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Yümna
Anlamı : Sağ taraf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Yümniye
Anlamı : (bkz. Yümni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Yüsra
Anlamı : Sol taraf. İnşirah ve talak surelerinde geçer. Kolaylık anlamıda taşımaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zahide
Anlamı : (bkz. Zahid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zahire
Anlamı : (bkz. Zahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zaide
Anlamı : (bkz. Zaid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zaika
Anlamı : (bkz. Zaik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zaime
Anlamı : (bkz. Zaim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zakire
Anlamı : (bkz. Zakir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zambak
Anlamı : Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zamire
Anlamı : (bkz. Zamir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zarafet
Anlamı : İncelik, güzellik, zariflik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zarife
Anlamı : (bkz. Zarif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zatinur
Anlamı : Aydınlık, nurlu kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zatiye
Anlamı : (bkz. Zati).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zebercet
Anlamı : Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zehra
Anlamı : Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zehre
Anlamı : Çiçek. (bkz. Şükufe).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zekavet
Anlamı : Zeka, zeki-lik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zekire
Anlamı : Belleği güçlü olan, unutmayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zekiye
Anlamı : Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zeliha
Anlamı : (bkz. Züleyha).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zeria
Anlamı : Vesile, bahane, fırsat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zeyneb
Anlamı : Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zeyniye
Anlamı : (bkz. Zeyni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Zeyyal
Anlamı : Uzun etekli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zeyyan
Anlamı : Süsler, pırıltılar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zihniye
Anlamı : (bkz. Zihni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zinet
Anlamı : Süs, bezek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zinnure
Anlamı : (bkz. Zinnur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ziyneti
Anlamı : Süsle, bezekle ilgili
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zuhal
Anlamı : Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Zübeyde
Anlamı : Öz, asıl, cevher.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zühal
Anlamı : Dokuz gezegenden altıncısı (Satürn)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Zühdiye
Anlamı : Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zühre
Anlamı : Çoban yıldızı, venüs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zülal
Anlamı : 1. Hafif, saf ve tatlı su.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Züleyha
Anlamı : Hz. Yusuf un hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zülfiye
Anlamı : Saçları çok güzel olan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zümra
Anlamı : 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Zümrüt
Anlamı : Parlak yeşil renkli kıymetli taş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Zürare
Anlamı : Saçıntı, saçılan şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
Üst Alt