Arapça Dersler

Selam!

2.örnek müennesler için

ما هذه .. bu nedir? (ma hazihi?)
هذ ه نافذة ... bu penceredir.(hazihi nafizetün)

bu öğrenci/dir.
bunu" mı /mi" sorusuna dönüştürüp olumlu ve olumsuz cevapları öğreneceğiz.

kelimeleri gözden geçirelim :
هذا .....haza...... bu
تلميذٌ....tilmizün... .öğrenci
هل ....hel........... mi
ل .....la............ hayır
نعم ....neam.........evet
هذه....hazihi........ bu(müe.)
معلّم....muallimun....öğretmen
سيارة .....seyyaratün....araba
شجرة ......şeceratün...ağaç


هل هذا تلميذٌ bu öğrenci mi? (hel haza tilmiizün?)

لا ما هذا تلميذ،ٌهذا معلِّ hayır bu öğrenci değil bu öğretmen
(la ma haza tilmiizün,haza muallimün)

نعم هذا تلميذٌ evet bu öğrenci(neam ,haza tilmiizün)


هل هذهِ شجرة bu ağaç mı? (hel hazihi şeceratü?)

لا ما هذه شجرة هذه سيّارة ...hayır bu ağaç değil bu arabadır
.(la ma hazihi şeceratün, hazihi seyyaratün)

نعم هذه شجرة evet bu ağaç/tır.(neam.hazihi şeceratün)
 
Muttasıl Zamirler


Müzekker III. Şahıs

onaların............................هُمْ
o ikisinin.........................هُمَ
(... onun.................... هُ

Müennes III. Şahıs

onların..............................هُنَّ
..... o ikisinin.............هُمَا
onun..................................هَا

Müzekker II. Şahıs

sizlerin .......................كُمْ
siz ikinizin..................كُمَا
senin.......................كَ

Müennes II. Şahıs

sizlerin: .......................كُنَّ
.. siz ikinizin.................كُمَا
senin ..........................كِ

I. Şahıs

.. bizim........................نَا
benim......................يِ

..ما.......ma .....ne /nedir.
...اِسمٌ.....ismün.....isim/ad

.ما اسمكَ/كِ..mesmüke?........ismin ne?veya adın nedir......
اِسمي شيمي.....ismii şeyma .....ismim şeyma

bir örnek daha yapalım :

ما اِسمها....mesmu ha?.. onun(müennes) ismi nedir?
ِ.اسْمُها لَيْلا...ismüha leyla.....(onun)ismi leyla dır.... َ
 
Selam

arapçada herşey kadın erkek diye 2 ye ayrlır
bunu sürekli aklımızda tutalım
masa sandalye kapı v.s.

kadın sayılanlara müennes
erkek sayılanlara ise müzekker diyoruz

bir cismin müzekker mi yoksa müennes mi olduğunu ise
sonundaki eklerden anlıyoruz .

bu eklerden biri ve en çok kullanılanı ......ة......... yuvarlak" te"
dir.
eğer bir ismin sonunda uyvarlak te .........ة............var ise
anlıyoruz ki müennes dir.
yoksa müzekkerdir.

birde cümle yapımız vardı.
arapçada cümleler 2 ye ayrılır.
isim cümlesi ve
fiil cümlesi olarak
(isimle başlıyorsa isim cümlesi fiile başlıyorsa fiil cümlesidir . )

peki arapça cümle dizilimi nasıl ?
fiil cümlelerinde :

3.meful ..... .....2.fail..... .....1.fiil.....
_(nesne)____ ___özne ______ ____yüklem_____


isim cümlelerinde ise :
2. haber 1.mübteda
_____yüklem ____ _____özne _____arapça da isim cümlesi nasıl kurulur ?

bunu öğrene bilmemiz için öncelikle marifelik ve
nekralığın ne olduğunu kısaca bir hatırlamamızda fayda var.

marife:
arapçada isimler belirli veya belirsiz olarak ikiye ayrıır
belirli olanlara marife denir.
marife isimlerin sonuna ise tenvin getirilemez.

tenvin -yani iki ötre iki esre veya iki üstün.

peki bir isim marife mi nasıl anlarız ?
1-Bunun en kolay anlaşılma şekli öncelikle ismin başında..
ال. (elif lam) ekinin bulunmasıdırki
bu ek marifelik ekidir..

şimdi bir örnekle açıklayalım:
..البيتُ..
(ev anl***** gelir ancak bu herhangi bir ev değildir.
orada konuşanların bildiği veya
konuşmada daha önce bahsedilmiş olan evdir.
kısacası ingilizcedeki the gibidir.

2-zamirler her zaman marife isim sayılırlar.
eğer bir konuşmada o böyle yaptı gibi bir cümle söylüyorsak
bahsettiğimiz şahıs belirlidir ki ondan bahsediyoruzdur.

3-özel isimler her zaman marife sayılırlar.
örneğin:
...فاطمة....زينب..

4-marifeye muzaf olan isimler bu konuyu isim tamlamalarında göreceğiz
5-yer edatları:burası şurası gibi arapça yer edatları marife sayılır.
bu konuda daha sonra ayrıntılı olarak işlenecektir.

6-ismi mevsuller marife sayılır.
bu konuda ileride işlenecektir.

marife sayılan isimlerin kuralları bu şekilde
bunların dışında kalan başında ..ال.
bulunmayan ve sonu tenvinli biten sözcükler ise nekradır.

peki bunu bilmemizin bize ne gibi faydası olacak ?
hemen söyleyelim
isim cümlesi kurarken bu kurallardan faydalanacağız.
 
Selam


isim cümlesi nasıl kurulur ?

arapça da isim cümleleri ilk derslerimizde de söylediğimiz gibi
mübteda(özne ) ve
haberden(yüklem ) oluşur.
sıralamayı yine arapçaya göre düşüneceğiz tabiki yani:
haber<--2 mübteda <--1

isim cümlesi dediğimiz bir cümle tabiki isimle başlamalıdır.
hatta arapça da cümlenin başında önce isim sonra fiil gelse bile o isim cümlesi kabul edilir.
önemli olan cümlenin isimle mi yoksa fiile mi başladığıdır.

isim cümlesinin özellikleri;
1.mübteda(yani özne).marife de olabilir nekrada
2.haber (istisnalar haricinde)nekra olmadır.
3.mübtedanın harekesi her zaman zamme (ötre )olur.

şimdi bir isim cümlesi kurarsak;
ancak cümleleri kurarken bir hikaye ile anlatalım ki
marife ve nekralığı da iyi anlayalım

zeyneb fatıma ile öğrencilik hayatından konuşur.
zeyneb fatıma ya yurt hayatının mı yoksa ev hayatının mı güzel olduğunu sorar.
ev de yaşayan zeyneb yurt tecrubesi olmasığı için hemen atılır ve ev güzel der.
...لبيتٌ جميلٌ. <<--bir ev güzel/1.

şimdi marifeli örneğimize geçelim

zeynep ve fatıma bir öğrenci evi tutmak isterler.
ve zeyneb daha önce gezdiği bir evden bahseder fatıma'ya
fatıma iyice meraklanır ve peki o ev güzel mi der.
zeyneb emin bir şekilde cevap verir:
..البيتُ جميلٌ .. <<---ev güzel .(belirli bir evden bahsediliyor.)/2

Arapçada isim tamlaması nasıl yapılır?

öncelikle isim tamlamasından başlayalım
tabiki arapçada da türkçede olduğu gibi isim tamlaması tamlayan ve tamnanan da oluşur .
türkçedeki sırayı kısaca bir hatırlayalım :
güzelin / evi
burada
güzelin ->tamlayan
evi-> tamlanandır.

şimdi arapçaya geçelim tekrar :
arapçada önce muzaf gelir bunun için önce tamlanan ı yazmamız lazım
daha sonra ise muzafun ileyh gelir bunun içinde tamlayan ı yazmamız lazım

bunu tablo olarak gösterelim:
güzelin- muzafun ileyh- tamlayan
evi- muzaf- tamlanan

isim tamlaması yapma kurali;
kuralları uygulayabilmemiz ve anlaya bilmemiz için,
muzaf ve muzafun iley in yerlerini iyice öğrenmemiz gerekiyor
şimdi öncelikle,

muzafın kuralları

1.muzaf olan kelime her zaman marife sayılır.
isim tamlası yaparken tamlanan herzaman marife sayılır.
2.muzaf her zaman martife sayıldığı içinde başına elif lam takısı almaz.
3.muzaf marifedir dedik ama elif lam takısı almaz dedik bu yüzden de sonu tenvinli bitmez.
4.sonu fetha veya zamme veya kesre olmalıdır.
(yani üstün ,ötre veya esre olmalıdır.)

muzafun ileyh in kuralları

1.muzafun ileyh in harekesi kesre olur.(yani esre )
2.muzafun ileyh başına elif lam takısı alabilir veya almaz bu nitenilenen isimin durumuna göre değişir.
a)muzafun ileh eğer elif lam takısı alırsa son harekesi kesre olur
b)eğer elif lam almazsa son hakereksi iki esre olur.

şimdi bazı örneklerle öğrendiğimiz bilgileri pekiştirelim
güzel ev cümlesini isim cümlesinde görmüştük
yine bu cümleden devam edelim böylece aradaki farkları daha iyi anlarız.

güzelin evi ِ بيت الجميل . ... elif lam takısı aldığı için harekesi esre ..
bir güzelin evi .....ٍبيت جميل. .....elif lam olmadığı için harekesi çift kesre

örnek yapalım :
bir uzunun kalemi ...........> ٍ قلمُ طويل
uzunun kalemi ..................>قلمُ الطويل

zamirlerle isim tamlaması yapmak

isimle zamiri birşeştireceğiz.
zamirimiz muzafun ileyh olacak
kullandığımız isimde muzafımız olacak

......>onun (müzekker) kalemi ..قلمُهُ ...
......>senin(müzekker ) kitabın..كتابُكَ ....
......>onun( müzekker) eşi ..زوجته...

zamirler her zaman mebni sayılır
yani sonu değişmez olarak kabul edilir bu yüzden harekesinde bir değişiklik yapmayız
 
Evde Arapça Konuşmak

Selam

Eviniz nerede?

اَيْنَ مَنْزِلُكَ؟

Nerede oturuyorsun?

اَيْنَ تََسْكُنُ؟

Eviniz müstakil mi, daire mi?

أ مَنْزِلُكُمْ مستقل اَوْ شَقَّة؟

Kendi eviniz mi, kira mı?

أ الْمَنْزِلُ لَكُم اَمْ مُأجَّر؟

Eviniz kaç odalı?

كَمْ غُرْفَة فِي دَارِكُم؟

Oturma odası geniş mi?

هَلْ وَاسِعَةٌ غُرْفَةُ الْجُلُوس؟

Ev işyerine yakın mı?

هَلِ الدَّار قَرِيب مِنْ مَكانِ الْعَمَل؟

Ev kiralamak istiyorum.

اُرِيدُ اَنْ اِسْتَأجِرَ الشقة.

Bana ev adresini ver.

هَاتِنيِ عُنْوَانَ مَنْزِلِكَ.

Dairen güzel mi?

هَلْ جَمِيلَة شَقَّتُك؟

Dairemde bir salon, bir yemek odası, bir misafir odası, bir yatak odası, bir mutfak, tuvalet ve banyo var.

في شَقَّتِي صَالُون وَغُرْفَة أَكْل وَ غُرْفَة ضُيُوف وَ غُرْفَة نَوْم وَ مَطْبَخ وَ دَوْرَةُ الْمِيَاهِ وَ حمَّام.

Dairenin balkonu var mı?

هَلْ فِي شَقَّتِكَ شُرْفَة؟

Bakkal size yakın mı?

هَلْ البَقَّالة قَرِيبَة مِنْكُمْ؟

Burada kiralık ev bulunur mu?

هَلْ هُنَا يُوجَد بَيْتٌ مُأجَّرٌ؟

Bilmiyorum, aramalısınız.

لا اَدْرِي يَجِبُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَبْحَثُ عَنْهُ.

Market, eczane, lokanta, kahve, manav evime uzak değil.

لَيْسَ بَعِيد عَنْ مَنْزِلِي السُوقُ الْمَرْكَزِي وَالصَّيْدَلِيَّة وَ الْمَطْعَم وَ الْمَقْهَى وَ دُكَّانُ الْخُضَرِي.

Ben evde kalmıyorum. Otelde kalıyorum.

اَنَا لا اَسْكُنُ فِي الْمَنْزِلِ اَسْكُنُ فِي الْفُنْدُقِ.

Erciyes oteli nerede kalıyor?

اَيْنَ يَقَعُ فُنْدُق اَرْجِيَس؟

Allah’a ısmarladık.

مَعَ الَّسلامَة.
 
Eczanede Arapça Konuşmak

Selam


İlaç

دَوَاء

İlaçlar

اَدْوِيَة

Sizde bu ilaçlar bulunur mu?

هَلْ تُوجَد لَدَيْكُمْ هَذِهِ الْاَدَوِيَّة؟

Evet, var.

نَعَمْ تُوجَد.

Onları istiyorum.

اُرِيدُهَا

Derhal.

فَوْرًا

Bu ilaçlar nasıl kullanılır?

كَيْفَ يُسْتَعْمَل هَذِهِ الْاَدَوِيَّة؟

Bu habı sabah akşam yemekten sonra al.

تَنَاوَل هذا الْحَب بَعْدَ الْفُتُور وَالْعَشاء.

Bu şurubu yemeklerden sonra bir kaşık iç.

اِشْرَبْ هَذا الَّشرَاب بَعْدَ كُلِّ الطَّعَام مِلْعَقَة.

Bu ilacı yemekten önce biraz suyla alacaksın.

سَتَنَاوَلُ الَّدوَاء قَبْلَ الَّطعَامِ بِالْمَاءِ قَلِيل

Bu bir merhemdir.

هذا مَرْهَم.

Yüz ve el kremi istiyorum.

اُرِيدُ مَرْهَم لِلْوَجْهِ وَ لِلْيَدَيْن.

Kaç damla?

كَمْ قَطْرَة؟

Bu ilaçlar arasında iğne yok değil mi?

اَلَيْسَ لا مَوْجُود حُقْن فِي هَذِه الاَدْوِيَة؟

Eczacıyla konuşmak istiyorum.

اُرِيدُ اَنْ اَتَكَلَّمَ الصَّيْدَلانِي

Bu hapları aç karnına iç.

اِشْرَبْ بِبَطْنِ جَائِع هَذا الْحُبُوب

Allah şifa versin.

شِفَيكَ الله
 
Çarşıda, Alışverişte Araça Konuşmak

Selam!

Çarşı

السُوق

Çarşı nerede biliyor musunuz?

هَلْ تَعْرِفُ اَيْنَ السُّوق؟

Hangi çarşıyı soruyorsunuz?

اَيُّ السُّوق تَسْأل؟

Hediyelik eşya alacağım.

سَأشْتََرِى الْهَدِيَّاتِ.

Kadın elbiseleri nerede satılır?

اَيْنَ يُبَايِعُ مَلَابِسَ النِّسَاءِ؟

Bu kumaşın türü nedir?

مَا صِنْفُ هَذَا الْقُمَاشِ؟

Bu kumaş ipek, şu pamuktandır.

هَذَا الْقُمَاشِ مِنْ حَرِير. ذَاكَ مِنْ قُطْنٍ

Bu gömleğin ölçüsü ne?

مَا مَقَاصُ هَذَا اْلفُسْتَان؟

Orta

مُتَوَصِّطٌ

Bu ondan küçük mü, büyük mü?

هَذَا اَصْغَرُ مِنْ ذَاك امْ اَكْبَرُ؟

Bunun fiyatı nedir?

مَا سَعْرُهُ؟

Bu kaça?

بِكَمْ هَذَا؟

Üç milyon lira.

ثَلاثَ مَلايين ِليَرة

Bu çok pahalı değil mi?

أَلَيْسَ غَال كَثِير هَذَا؟

Gerçekten çok ucuz.

رَخِيص كَثيِر جدًّا

Son fiyat ne olur?

مَا هُوَ آخِرُ الَّسعْرِ؟

Senin için iki milyon yedi yüz elli.

لَكَ بمِلْيُنَينِ وَ سَبْعُمِائَة وَ خَمْسِينَ.

Bana iki çorap ve bir de buluz ver.

هَاتِنِي جَوَارِبَينِ وَ بُلُوزَة اَيْضًا.

Baş üstüne.

عَلىَ رَأْسي

İç çamaşırı bulunur mu?

هَلْ ثَوْبٌ دَاخِلِيّ مَوْجُودَة؟

Ne renk istersiniz?

مَا لَوْنهُ تُرِيدُون؟

Bu gömlek dar.

هَذَا الْقَمِيسُ ضَيِّقٌ.

Daha genişi yok mu?

اَلا اَوْسَعُ مَوْجُود؟

Kredi kartı geçer mi?

هَلْ بطَاقة اعتماد مَقْبُولَة؟

Yiyecek bir şeyler almak istiyoruz.

نُرِيد اَنْ نَشْتَرِ بِمَا نَطْعَمُ.
 
Camide Arapça Konuşmak

Selam

Cami nerede?

اَيْنَ الْمَسْجِدُ؟

Öğle ezanı okundu mu?

هَلْ اُزِّنَ اَزَانُ الظُّهْرِ؟

Namaz kıldın mı?

هَلْ صَلَّيْتَ؟

Nerede namaz kılabilirim?

اَيْنَ يُمْكِنُ اَنْ اُصَلِّ؟

Güneş doğmadan namazı kılalım.

لِنُصَلِّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ.

İkindi geçiyor, acele et!

تَعَجِّلْ يَمُرُّ الْعَصْرُ.

Lütfen namaz için uygun bir yerde durabilir miyiz?

مِنْ فَضْلِكَ هَلْ يُمْكِنُ اَنْ نَقِفَ لِاِقَامَةِ الصَّلاة؟

Abdestin var mı?

هَلْ اَنْتَ مُتَوَضِّعٌ؟

Abdest almam gerekir.

يَجِبُ عَلَيَّ اَنْ اَتَوَضَّعَ.

Cemaat çıktı mı?

هَلْ خَرَجَ الْجَمَعَةُ؟

Kaç rekat namaz kıldın?

كَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ؟

Dört rekat kıldım.

صَلَّيْتُ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ

Allah kabul etsin.

تَقَبَّلَ اللهُ

Hepsini.

اَجْمَعِينَ.

Namaz kılmak isteyen var mı?

هَلْ يُجَدُ مَنْ يُرِيدُ اَنْ يُصَلِّ؟

Biz namaz kılmak istiyoruz.

نَحْنُ نُرِيدُ اَنْ نُصَلِّ.

Sabah namazını kılacağım.

الفجر سَاُصَلِّ صَلاة

Öğle namazını kılacağım.

سَاُصَلِّ صَلاة الظهر

İkindi namazını kılacağım.

َساُصَلِّ صَلاةَ العص

Akşam namazını kılacağım.

َساُصَلِّ صَلاةَ المغرب

Yatsı Namazını kılacağım.

َساُصَلِّ صَلاةَ العشاء

Vitr namazını kılacağım.

صَلاةَ الوتر َساُصَلِّ

Ramazan Bayramı namazı ne zaman?

مَتَىَ صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ؟

Kurban Bayramı namazı ne zaman?

مَتَىَ صَلاَةُ عِيدِ الْاَضْحَي؟
 
Bankada Arapça Konuşmak

Selam

Banka

بَنْك

Bu çeki bozdurabilir miyim?

هَلْ اسْتَطِيعُ اَنْ اَصْرِفَ هَذَا الشِّيك؟

Çeki ver!

هَاتِ الشِّيكَ.

Çekin arkasını imzaladın mı?

هَلْ وَقَّعْتَ عَلَي ظَهْرِ الشِّيكِ.

Evet imzaladım.

نَعَمْ وَقَّعْتُ.

Bankada cari hesabın var mı?

هَلْ لَكَ حِسَاب جَارِي فِي الْبَنْكِ

Evet, var.

نَعَمْ لِي.

Bu pulu al ve şu gişeye git!

خُذْ هَذا الطَّابِعَ وَاذْهَبْ اِلَى ذاكَ الشُبَّاك لِاسْتِلامِ النُّقُودِ.

Bende Suudi Arabistan riyali var, onu Türk lirasına çevirmek istiyorum.

مَعِى رِيَال سُعُدِي اُرِيد تَحْوِيلَهُ

Riyallerini ver.

هَاتِ رِيَالاتِك.

Buyur!

تَفَضَّل.

İyi.

طَيِّب

Nüfuz cüzdanın yanında mı?

هَلْ عِنْدَكَ حَفِيظَةُ نُفُسِك؟

İşte!

هَا هِيَ.

Paranı buyur.

تَفَضَّلْ نُقُودَكَ.

Çok teşekkürler!

شُكْرًا جَزِيلاً.

Bir şey değil, buyurun!

لا شُكْرَ عَلى وَاجِبٍ. تَفَضَّلُوا
 
Aile İçinde Arapça Konuşmak

Selam!

Ailemi takdim edeyim اُقَدِّمُ اُسْرَتيِ.
Bu babam Hasan Bey. هَذَا اَبِي سَيِّد حَسَن.
Bu annem Elif Hanım. هَذِهِ اُمِّي سَيِّدَة اَلِف.
Bunlar kardeşlerim Emin ve Kemal. هَئُلاءِ اَخَوَيَّ اَمِين وَ كَمَال.
Bunlar da kız kardeşlerim Büşra ve Cahide. هئلاء اَخَوَيْتِي بُشْرَى وَ جَاهِدَة.
Tanıştığımıza memnun oldum. تَشَرَّفْتُ بَمعْرِفَتِكَ.
Bizde memnun olduk. وَ نَحْنُ اَيْضًا
Ben, Nail. Bu eşim saliha. Bu oğlum İbrahim ve bu da kızım Zeynep. انا نائل . هَذِهِ زوجتي صالحة. هَذاَابْنِي ابراهيم و هَذِهِ بِنْتِي زَيْنَب.
Bizim ailemiz kalabalıktır. اُسْرَتُنَا اَفْرَادُهَا كَثِير
Ninem ve Dedem yanımızda kalıyor. جَدِّى وَجدََّتِي يَسْكُنَانِ مَعَناَ.
Halalarımı ve teyzelerimi çok severim. اُحِبُّ كَثِيرًا خَلَاتِي وَ عَمَّاتي
Dayım Kenan Mühendistir. خَالِي كَنَان مُهَنْدِس

Amcalarım Ali ve Veysel yurtdışında çalışıyorlar. عَمِّيَايَ عَلِي وَ وَيْسَل يَعْمَلُ فِي خَارِجِ الْمَمْلَكَة
Aile fertleriniz nerede? اَيْنَ اَفْرَادُ اُسْرَتِك؟
Onlar, Avrupa’da. هُمْ فِي اَوْرُوبا.
Deden ve ninen var mı* هَلْ َلكَ جَدٌَ وَ جَدَّةٌ؟
Hayır onlar vefat ettiler. لاَ هُمَا تَوَفَّيَا
Baban ne iş yapıyor? مَا مِهْنَةُ اَبِيكَ؟
O, emekli, çalışmıyor. هُوَ مُتَقاعِد. لاَ يَشْتَغِلُ
Annen çalışıyor mu? هَلْ اُمُّكَ تَشْتَغِلُ؟
Hayır o ev hanımı. لا هِىَ رَبَّةُ الْبَيْتِ
Kaç erkek ve kız kardeşin var? كَمْ اِخْوَة وَ اَخَوَات لَك؟
2 erkek ve üç kız kardeşim var. لِي اِخْوَايَ وَ ثَلاثَ اِخْوَاتِ.
Çocukların var mı? هَلْ لَكَ اَوْلاد؟
Evet, iki oğlum ve bir kızım var. نَعَمْ, لِي اِبْنَانِ وَبِنْت
Yakınlarından öğretmen olan var mı? هَلْ مِنْ اَقْرَبَائِكَ مُدَرِّس؟
Evet, amcam öğretmendir. نَعَمْ عَمِّي مُدَرِّس
 
Üst Alt