Araç ünvan Veya Ad Soyad Değışıkliğı

Araç ünvan Veya Ad Soyad Değışıkliğı,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
  1. Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  3. Dilekçe
  4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
  5. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
  6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
 
  • Etiketler
    ad soyad değışıkliğı araç ünvan
  • Üst Alt