Araç Hasar Anında Yapılacak İşlemler nelerdir?

Hasar anında yapılacak işlemler

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolar dan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalıdır. Ve ayrıca hasardan haberdar olur olmaz hasarı azaltıcı her türlü tedbirleri almalıdır.

Hasar anında yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:

Hasar İhbarı​

Sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış varlıklarınızda poliçede belirtilen riziko kapsamında hasar meydana gelmesi durumunda hizmet almış olduğunuz sigorta şirketinin çağrı merkezine ulaşarak hasar ihbarında bulunmanız gereklidir.

İhbar anında aşağıda belirtilen bilgilerin iletilmesi gerekir

 • Poliçe numarası
 • Sigortalı isim ve/veya ünvanı
 • Sigortalının T.C. Kimlik Nosu / Vergi Nosu
 • Hasar tarihi
 • Hasar yeri
 • Hasarın mahiyeti
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalının irtibat numaraları
 • Ekspertiz yapılacak rizikonun açık adresi ve irtibat numaraları

Hasarın meydana geliş nedeninin bilinebilmesi ve buna ilişkin deliller ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya veya sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerine gecikmeksizin temin etmeli, bu kişilerin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermeli, sigorta konusu riziko ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmelidir.

Karşı tarafa verilen zarar sözkonusu ise

Maddi Hasarlarda gerekli belgeler

 • Poliçe (aslı veya fotokopisi)
 • Kaza zabtı (aslı veya onaylı sureti)
 • Alkol raporu
 • Sürücü ehliyetnamesi
 • Onarım faturaları
 • Aracın hasarlı halini gösteren resim (3.şahıs aracının)
 • Aracın tescil belge fotokopisi (3.şahıs aracının)

Ölüm veya Yaralanma Hasarlarında gerekli belgeler

 • Kaza zaptı (aslı veya onaylı sureti)
 • Alkol raporu
 • Sürücü ehliyetnamesi
 • Veraset ilanı
 • Nüfus aile kaydı
 • Ölüm raporu (savcılık veya adli tabib)
 • Hastane kat i raporu (yaralanmalarda)
 • Hastane tedavi masraf makbuzları (yaralanmalarda) evraklarının hazırlanması gerekir.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt