Araç devir işlemlerinde istenilen belgeler

Araç devir işlemlerinde istenilen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
 • Noter Satış senedi
 • Vergi İlişik Kesme Belgesi
 • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
 • Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
 • Vatandaşlık numarası
 • Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
 • Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
 • 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
 • Etiketler
  araç devir trafik plaka
 • Üst Alt