Araç Değer Kaybı Davası için Dilekçesi Örneği

Maddi hasarlı trafik kazalarında kusursuz iseniz aşağıdaki dilekçe örneğiyle (Araç Değer Kaybı Davası için Dilekçesi Örneği) dava açıp aracınızın değer kaybını karşı taraftan talep edebilirsiniz.

....... MAHKEMESİ'NEDAVACI :

DAVACI VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:

Müvekkilin sevk ve idaresinde bulunan .... plakalı, ..... model, ..... marka ticari kamyonetine, davalı tarafından sevk ve idare edilen ..... plakalı aracın, tali yoldan ana yola çıkmakta iken sağ yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında müvekkile ait kamyonetin kasası hasar görmüş, aracın hareket kabiliyeti kaza sonucu tamamen ortadan kalkmıştır. Bu nedenle kamyonet iki hafta bir yandan hasar gören parçaların değiştirilmesi, diğer yandan tamir edilecek ve boyanacak işlemler dolayısıyla serviste kalmış, bu süre boyunca kullanılamamıştır.

Müvekkil, hasara uğrayan aracını henüz bir yıl evvel almış olup, kaza tarihine kadar aracın tüm bakımlarını zamanında ve yetkili servisinde yaptırmıştır. Kaza gerçekleşene kadar geçen süre içerisinde aracın değişen her hangi bir parçası bulunmadığı gibi kaporta ve boyasında herhangi bir kusur, çizik söz konusu değildir. Müvekkil, aracını tamir süresi boyunca kullanamamış ve ortalama ....... TL olan günlük kazancını iki haftalık süre boyunca elde edememiştir.

Müvekkil, nakliye işi ile geçimini temin eden bir kişi olması dolayısıyla meydana gelen kaza nedeni ile araçta oluşan değer kaybı ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybının ödenmesi için mahkemenize başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı Kanun madde 122 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Servis Tamirat Formu, Kaza Raporu, Aracın Ruhsat Fotokopisi ve Diğer Deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum kalınan kar kaybı karşılığı olarak ..... TL'nin davalıdan alınmasına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi, müvekkil adına vekaleten talep olunur. ../../.....

Davacı Vekili Av.​
 
Üst Alt