Arabuluculuk sistemi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladı

Türkiye'de iş mahkemelerinin iş yükünü azaltacak arabuluculuk sistemi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladı. Peki yeni sistem neler getiriyor?

Sistem neleri kapsıyor?​

Ücret, fazla mesai alacağı, yıllık izin ücreti, resmi tatil ücreti, ikramiye, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe iade ve işveren alacağı taleplerinde mahkemeden önce arabulucuya gidilecek.

Direkt mahkemeye başvuranların talepleri ne olacak?​

Arabulucuya gitmeden önce iş mahkemesine başvuranların talepleri usulden reddedilecek.

Başvuru için bir süre sınırı var mı​

İşçinin sözleşmesinin sona ermesinin kendisine bildirilmesinden sonra 1 ay içinde başvurması gerek.

Arabulucu nasıl seçilecek?​

Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.

Dava ne kadar sürede çözülecek?​

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre en fazla bir hafta uzatılabilir.

Ücreti kim ödeyecek?​

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Varılan anlaşma bağlayıcı mı?​

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varmaları halinde, söz konusu anlaşmanın kapsamı anlaşma belgesinde düzenlenir. İmzalanan anlaşma belgesi mahkeme kararı niteliğinde belge sayılır.

Taraflar anlaşamazsa ne olacak?​

İş Mahkemesi'ne dava açma hakkı doğuyor.

9) 1 Ocak öncesi açılan davalar ne olacak? Daha önce açılan davalar bundan etkilenmeyecek.

arabuluculuk.jpeg
kaynak:sabah
 
Üst Alt