Apartmanda Balkonu Kapatmak Yasakmıdır?

Apartmanda Balkon Kapatılabilir mi?, Balkon Kapatmak Yasakmıdır?,Apartmanda Balkon Cam Balkon Yada Pimapen ile Kapatılabilir mi?,Balkon Kapatmak Yasal mı?

Apartmanda balkon kapatmayla ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Danıştay kendisine gelen şikayetler sonucunda şu kararı almıştır:


“3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. fıkrasında, derz, iç ve dış sıva, boya badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhri tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır."

Bu karar göre kapatılan balkonlara herhangi bir ceza yazılmamaktadır.
 
  • Etiketler
    balkon kapatmak
  • Üst Alt