Aöf Sosyal Hizmetler Önlisans Bölümü

Programın Amaçları
Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, halen sosyal hizmet alanında çalışan ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin niteliklerini geliştirmek ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve uygulanmasında gereksinim duyulan, evrensel ilke, değer ve bilgilerle donanmış yeni elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Bu program ilk kez 2008-2009 öğretim yılında Ek Yerleştirme kapsamında öğrenci almaktadır. ÖSSde herhangi bir puan türünden 145 ve üzeri puan alan kişiler bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programın kontenjanı sınırsızdır.

Örgün bir programda kayıtlı ya da mezun olanlar, alanları dışında olmak üzere ÖSSye girmeden Ikinci Üniversite uygulaması kapsamında bu programa başvurabilirler.

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, Sosyal Hizmetler Önlisans Diploması alırlar.

Iş Olanakları
Mezunlar; çocuk yuvaları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri gibi çocuk refahı alanında; gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, üniversitelerdeki öğrenci hizmetleri birimleri gibi gençlik refahı alanında; aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında; çocuk ıslahevleri, cezaevleri gibi adli hizmetler alanında; hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında; huzurevleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi yaşlı refahı alanında; bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi özürlü refahı alanında;fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında; yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında; toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.
 
Üst Alt