Aöf Kredili Sistem Not Hesaplama,AÖF Kredili Sistemde Ortalama Hesaplama , Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredili Sistem Örnek Not Ortalaması

Aşağıdaki Derslerin Kredileri Uydurmadır, Örnek Olması Amacıyla Yazılmıştır.

İngilizce I ( 3 Kredi )
Türk Dili I ( 5 kredi )

Ders Geçme Notunuz = ara sınav notunun %30′u ile Finalin %70′i alınarak toplanarak bulunur. Aşağıya harf notu tablosunuda ekleyelim.

Not Aralığı Harf Notu Katsayı

84 100__AA__4,00
77 83___AB__3,70
71 76___BA__3,30
66 70___BB__3,00
61 65___BC__2,70
56 60___CB__2,30
50 55___CC__2,00
46 49___CD__1,70
40 45___DC__1,30
33 39___DD__1,00
0 32___FF__0,00

Hesaba 3 kredilik İNGİLİZCE I dersi ile başlayalım. Ara sınavda 75 ve Dönem Sonu Sınavında 40 almış olalım.

  • Dersin geçme notu: (75 x 0,3) + (40 x 0,7) = 50.5 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i ifade etmektedir. )
  • Dersimizin geçme notu 50.5′tir ve bunun harf notu karşılığı CC'ye denk gelir.
  • CD harf notunun katsayısı 2.0tir. CC'nin katsayısı 2,0'dir.
  • Dersimiz kredisi harf notu katsayı ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2.0 = 6.0
  • Böylelikle 3 kredilik İngizlizce I dersinin Not Ortalamanıza etkisi 6.0 olarak hesaplanır.

Şimdi de 5 kredilik TÜRK DİLİ I dersinin ortalamaya katkısını hesaplayalım. Arasınav notu 54, Dönem Sonu notumuz 82 olsun.

  • Dersin ortalaması: (54 x 0,3) + (82 x 0,7) = 73.6 ( Buradaki 0,3 % 30′u, 0,7 ise %70′i hesaplamaktadır. )
  • Dersimizin geçme notu 73.6′dır ve bunun harf notu karşılığı BA'ye denk gelir. BA'nin katsayısı 3.30'dir.
  • Dersimiz kredisi harf notu katsayı ile çarpılır. ( 5 kredi ) 5 x 3.30 = 16.5
  • Böylelikle 5 kredilik Türk Dili I dersinin Not Ortalamanıza etkisi 16.5 olarak hesaplanır. Gördüğünüz gibi kredisi yüksek olan dersin notları yüksek olursa Genel Not Ortalamasına Katkısada o derece yüksek olmaktadır.

Not Ortalaması

Bu dönemde sadece 2 ders aldığınızı düşünerek (İNGİLİZCE I ve TÜRK DİLİ I ) hesap yapmıştık. Bu derslerin kredilerinin toplamı 3+5 = 8 dir. Katsayıları ile çarpım sonucunda çıkan toplam değeri ise 6.0 + 16.5 = 22.5 olarak bulunur.

Bulduğumuz 23.6'yı aldığımız derslerin kredi toplamına böldüğümüzde ki oda; 22.5/8= 2.81 yapmaktadır.

2.81 bizim dönem sonu not ortalamamızdır.

Genel Not Ortalaması

Genel not ortalaması ise iki dönemdede aldığımız dersleri yukarıda anlattığımız şekilde hesaplayarak bulabiliriz.

Güz dönemi sonunda dönem sonu toplam değerimiz 22.5, bahar dönemi sonunda ise 25 olsun. Güz dönemi kredi toplamımız 8, bahar döneminde ise 12 olsun.

22.5 + 25 = 47.5, 8 + 12= 20 47.5/20= 2.37 Buda bizim Genel Not Ortalamamızı oluşturmaktadır. 2.0'ın üzerinde olduğu için o yıl başarılı olmuş ve FF almadığımız tüm derslerimizden geçmiş bulunuyoruz.
 
Üst Alt