Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda Coğrafi Verileri​

Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında bulunan bir ada, Porto Riko'nun güney doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 17 03 Kuzey enlemi, 61 48 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 442.6 km² (Antigua 281 km² ; Barbuda 161 km²)
kara: 442.6 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Kıyı şeridi: 153 km
İklimi: tropikal deniz iklimi
Arazi yapısı: Daha fazla yassı olan kireçtaşı ve mercan adaları, birkaç volkanik arazi bulundururlar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Boggy Doruğu 402 m
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
otlaklar: %9
ormanlık: %11
diğer: %62 (2005 verileri)
Doğal afetler: Tropikal fırtınalar (Temmuz - Ekim arası); periyodik kuraklıklar

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 69,108 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.6 (erkek 9,716; kadın 9,375)
15-64 yaş: %68.5 (erkek 23,801; kadın 23,524)
65 yaş ve üzeri: %3.9 (erkek 1,020; kadın 1,672) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.55 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -6.08 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.61 erkek/kadın toplam nüfusta: 1 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 18.86 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.16 yıl
erkeklerde: 69.78 yıl
kadınlarda: 74.66 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.24 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Antiguanlar, Barbudanlar
Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar, Britanyalılar, Portekizler, Lübnanlılar, Suriyeliler
Dinler: Anglikan (baskın), diğer Protestanlar, Roman Katolikleri
Dil: İngilizce (resmi), yerel lehçeler
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %85.8 (2003 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Antigua ve Barbuda
ingilizce: Antigua and Barbuda
Yönetim biçimi: Anayasal monarşi altında parlamenter demokrasi
Başkent: Saint John's
İdari bölümler: 6 bölge ve 2 bağımlı bölge; Barbuda, Redond, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip
Bağımsızlık günü: 1 Kasım 1981
Milli bayram: Bağımsızlık Günü, 1 Kasım (1981)
Anayasa: 1 Kasım 1981
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM , OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi önemli bir ölçüde turizme bağlıdır.
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.9 (2005 verileri)
İş gücü: 30,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Ticaret ve hizmet %82, tarım %11, endüstri %7 (1983)
İşsizlik oranı: %11 (2001 verileri)
Bütçe: gelirler: 123.7 milyon $; giderler: 145.9 milyon
Endüstriler: Turizm, inşaat, imalat (giysi, alkol, ev araç - gereçleri)
Endüstrinin büyüme oranı: %6 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 100 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 93 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: Pamuk, meyveler, sebzeler, muz, hindistancevizi, salatalık, mango, şekerkamışı, çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 46.81 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: petrol ürünleri %48, imalat ürünleri %23, makine ve ulaşım araçları %17, gıda ve canlı hayvanlar %4, diğer %8
İhracat ortakları: İspanya %34, Almanya %20.7, İtalya %7.7, Singapur %5.8, İngiltere %4.9 (2005)
İthalat tutarı: 378 milyon $ (2004)
İthalat ürünleri: Gıda ve canlı hayvanlar, makine ve ulaşım araçları, imalat ürünleri, kimyasallar, petrol
İthalat ortakları: %ABD 21.1, Çin %16.4, Almanya %13.3, Singapur %12.7, İspanya %6.5 (2005)
Dış borç tutarı: 427.3 milyon $ (1998)
Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
Para birimi kodu: XCD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 38,000 (2004)
Telefon kodu: 1268
Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 36,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
Televizyonlar: 31,000 (1997)
Internet kısaltması: .ag
Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
Internet kullanıcıları: 20,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 77 km
Karayolları: toplam: 1,165 km
asfalt: 384 km
asfalt olmayan: 781 km (2002 verileri)
Deniz yolları: yok
Limanlar: Saint John's
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
 
Üst Alt