Anti-kapitalist olmadan anti-emperyalist olunabilir mi?

Hayır, çünkü kapitalizmden bağımsız bir emperyalizm olamaz.

Emperyalizm bir dış politika değil, kapitalist sistemin en üst ve son gelişmişlik düzeyinin adıdır.

Anti-kapitalist mücadeleyi içermeyen bir anti-emperyalizm söylemi, ulusalcılığı savunan burjuva ve küçük-burjuva siyasetlerin göz boyamacılığıdır.

Emperyalizme karşı mücadeleyi ülke içinde kapitalizme karşı mücadeleyle birleştirmeyen ve böylece emperyalist-kapitalist işleyişe gerçek anlamda cephe almayan bir siyaset, işçi sınıfının devrimci stratejisi açısından anti-emperyalist değildir.

İşçi sınıfını yalnızca yabancı kapitalist kuruluşlara karşı öfkelendirip, kendi yerli burjuvalarına daha dostane duygularla donatan siyasal akımlar, işçi mücadelesini zayıflatan etkenlerin başında gelir.

marksist.com
 
Çalışan kesim arasında işçi sınıfını ön plana çıkarmaya gerek yok. Önemli olan çalışmaktır, emek vermektir...
Kim dürüstçe çalışıp işini yapıyorsa onu ön plana çıkarmak gerek...
İşçi, memur, tüccar farketmez...
 
Üst Alt