Ansal

Merhaba!

-Varsayılan, tahmin alanı.
-Simgesel, farazî, hayalî.

-Hypothenuse:
Bir dik üçgende, dik açının karşısında bulunan kenar.

-Gerçek/kuvvet veren/yürürlükte olan:
Riayet edilen/hükmü geçen.
Makbul sayılan.
Görmeğe âid/Görünür olan/Gözle görülen.
Manzara.

-Us alanı / projelendirme/ tasarımlama alanı.
-Mental
-An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin.
 
Üst Alt