Anne Sütünün Önemi ve Anne Sütü Arttırma

Anne Sütünün Önemi ve Anne Sütü Arttırma

Anne Sütünün İçeriği ve Özellikleri​

Anne sütünün içinde bebeğin ihtiyacı olan: Protein (koruyucu ve gelişmeyi sağlayıcı),
Yağ ve esansiyel Yağ asitleri (enerji ihtiyacının yani sıra beyin gelişimi için gerekli Yağ asitlerini, gözdeki retina fonksiyonlarının gelişmesini, hücre farklılaşmalarının normal sürdürülmesini, yağda eriyen vitaminlerin vücuda alınmasını sağlar),
Karbonhidrat (anne sütündeki hakim karbonhidrat laktozdur; laktoz kalsiyum ve diğer minerallerin emiliminde de rol alır, ayrıca bileşimindeki galaktozun yağlarla bileşikleri beyin dokusu gelişimi için çok önemlidir),
Mineral ve eser elementler (annenin mineral depoları kullanılarak bebeğin yararına salgılanır), vitaminler (beslenmesi yeterli ve dengeli annelerin sütünde yağda ve suda eriyen vitaminler yeterli miktarlardadır),
Enzimler (besinlerin sindirilmesi, emilmesi, mikropların ve parazitlerin engellenmesi için çok önemli ve ortamda bulunması şart olan maddelerdir, anne sütünde bilinen 20'den fazla enzim saptanmıştır, bunların en etkili biçimde çalışması için anne sütünün su bile verilmeden, tek başına verilmesi önemlidir),
Büyümeyi düzenleyen faktörler (basta sindirim, solunum ve sinir sistemi olmak üzere çok sayıda organ sisteminin büyüme ve gelişmesi ile biyolojik fonksiyonlarını düzenleyen büyüme faktörleri vardır),
Hormonlar,
Enfeksiyonlardan koruyuculuk (içindeki doğrudan etkili mikrop öldürücüler ve çeşitli faktörler sayesinde olmaktadır. Özellikle bağışıklık sisteminin tam gelişmediği ilk aylarda çok önemlidir) bulunmaktadır..

ANNE SÜTÜNÜN OLUŞMASI​

Hamilelik boyunca, salgı bezleri süt yapımına hazırlanır ve doğumdan hemen sonra meydana gelen hormonal değişikliklerle birlikte süt yapımı başlar. Bebek beslenmeye başlandığında, hormonlar ve oluşan refleksler sonucunda süt tam zamanında gelmeye başlar. Süt oluşmasını engelleyen durumlar: Korku, kuşku, ağrı ve benzeri durumlardır. İlk gelen koruyucu süte "kolostrum" adı verilir. Anne sütünün içindeki protein besleyici özelliğinin yanısıra koruyucu ve gelişmeyi sağlayıcı maddelerden oluşmaktadır. Bunlar en fazla kolostrum da bulunurlar. Miktarı, kalitesi ve biyolojik değeri çok yüksek olduğundan bebeğin besin ihtiyacını karşılamaya yeterlidir.

Anne Sütü İçerik ve Özellikleri​

Emzirmeye doğumdan hemen sonra başlanmalıdır. Çünkü saatler süren doğum eylemi sonrası dünyaya gelen bebek yorgundur ve acıkmıştır.

Anna Sütü Eksilme Nedenleri ?​

Sütten kesilmenin birkaç sebebi vardır. Bunların önde gelenlerini sıralayalım:
Bebek Emmez İse: Yeni doğan bebeğin emmeyişi, ya rahimde yeterince gelişmediğinden ya da erken doğmasındandır. Her iki durumda da bebek zayıftır. Dudak kasları memeden süt emecek güçte değildir. Bebek aç olduğu halde ememez. Anne gerçek sebe*bi bilmediğinden telaşa kapılır ve üzülür. Eğer günlerce bebeğin emmesini bekleyecek olursa maalesef sütü kesilir.
Ne Yapmalı
  • Bebeği zayıf veya erken doğan anneler, daha ilk günden em*mediğini gördükleri takdirde ya elle ya da eczaneden satın ala*cakları vakumlu bir "süt çeker" le memelerindeki sütü temiz bir kaba boşaltmak; bunu 'kaşık veya deliği geniş açılmış bir biberonla bebeğe vermelidirler.
  • Bebeği emmeye alıştırmak için yavaş yavaş biberon memesinin deliğini küçültmeli; yani deliği gittikçe küçülen başlıklar takmalıdır.
DİKKAT: Bebek "pamukçuk" veya benzeri bir ağız içi yarasın*dan rahatsız ise; yine meme ememeyecek; rahatsızlığın uzun sür*mesi halinde anne sütten kesilecektir. Bu durumda ağız yarası te*davi ettirilmeli; iyileşinceye kadar yine elle veya süt çekerle me*me boşaltılmalı ve kaşıkla verilmelidir.

Sütünüz Az İse: Bebeğiniz, muntazaman emzirdiğiniz halde, ki*lo almıyor; memeden sonra ağlamaya devam ediyor ise büyük ih*timalle sütünüz az geliyor demektir. Sütün az gelişi, beslenme ye*tersizliğinden kaynaklandığı gibi; ruhsal durumunuzla da yakından ilgilidir. Sağlığımız yerinde, beslenmeniz de normal ise; ailede ruhsal gerginliğe sebep olan bir geçimsizlik söz konusudur.

Ne Yapmalı?​

Anne beslenmesine dikkat etmeli, mümkün mertebe ruhsal gerginliklerden uzak durmalıdır.
Sütü az bile olsa, bebeğini emzirmeye devam etmeli; geriye kalan eksikliği sulandırılmış inek sütü ile tamamlamaktır. İnek sütü, deliği küçük bir biberonla verilmeli ki, bebek rahat emişin*den dolayı biberonu tercih etmesin.
Bebeğin memeden vaz geçmemesi için en iyi usul, iki emzir*meden sonra bir biberonla takviye yapmaktır.

Doğumdan Hemen Sonra Süt Gelmezse:​

Normal şartlar altında, doğumun hemen arkasından memele*re süt gelmekte; ancak bazı durumlarda sütün gelişi 3-5 gün hat*ta iki hafta gecikebilmektedir.
Doğumdan hemen sonra sütü gelmeyen anneler telaşa ve hele üzüntüye hiç kapılmamak; sütü varmış gibi bebeğini emzirmeye devam etmelidir. Ancak bu arada, gayet tabii ki bebeğin gerekli gıdayı alabilmesi için, deliği küçük açılmış bir biberonla beslen*melidir. Çoğu anneler, "sütüm olmadığı halde, bebeğimi emzirmeye devam etmemin ne faydası .var" diye soracaklardır. Açıklaya*lım: Memedeki süt torbacıklarına sütün gelişi hormonlar tarafın*dan başlatılmakta ve devam ettirilmektedir. Hormon salgılayan bezler, meme uçlarındaki sinirlere bağlı olduklarından bu sinirler tarafından uyarılmayı beklerler. Bu uyarı haberi ise, ancak bebe*ğin meme uçlarını emmesi ile doğar. Bebek uzun zaman meme emmediği takdirde, hormon salgılayan bezler hiçbir uyarıcı haber alamayacaklarından hormon salgılamayacaklardır. Hormon sal*gısı olmadan meme içindeki süt torbacıkları süt imâl edemezler.
İşte, ilk günlerde sütü olmadığı halde, anneye bebeğini emzirme*ye devam etmesini söylememizin sebebi budur.
annesutum.com
 
Üst Alt