Anayasa değişiklik paketi için Referandum

Anayasa değişiklik paketi için oyunuz ne olacak

 • Hayır oyu kullanacağım

  Kullanılan: 23 54.8%
 • Evet oyu kullanacağım

  Kullanılan: 18 42.9%
 • kararsızım

  Kullanılan: 1 2.4%

 • Kullanılan toplam oy
  42

ASİKIZ

Acemi
Üye
Daha demokratik ülke için oyum Evet

Demokratik ve Akepe güldürmeyin ya insanı..:freakedout:

Bak bu milettin başbakanın söylediği sözler tarihe damgasını vurmuş.

 • Elhamdullillah seriyatciyiz, Yilbasina karsiyim,
 • Ben tekkeye degil dergaha gitdim,
 • Ata'ya saygi durusunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok..
 • Biz hazmetdire hazmetdire geliyoruz.Allahin izniyle bu calismalarimiz senaryoyu degistirme calismalaridir, biz onun icin geliyoruz.Biz kemalist düzenin korucusu olamaiyz, bu mümkün degil...
 • Türkiyenin yarininda artik kemalizme ve kemalizm benzeri rejimlere sistemlere yer yoktur, kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu degildir.Bizim icin en üst belirleyiici ISLAMIN etkileridir, hersey ona göre belirlenir...
 • Hem laik hem müslüman olunmaz....
 • Referansimiz islamdir tek hedefimiz islam devletidir...
 • Anayasayi sarhoslar hazirladi....
 • Ulan terbiyezizlik yapma, artislik yapma ulan, hadi ananida al git burdan ( mersinde bir vatandasa)
 • Askerlik yan gelip yatma yeri degil ( sehit Yakinlarina )
 • Söyleyin su sahtekara ne istiyormus ( almanyada bir gurbetci icin söylüyor....Bu lafi söyledigi toplantida salondaki vatandaslara, Türkiye cumhuriyeti'nin Büyükelcisini yuhlatiyor..
 • Oglunun nikah devatiyesinde tarih 29 zilkade 1421 ,Nikah tarihi olarak Arap takvimindeki tarihi kulaniyor....

 • Bir tutdurmuslar laiklik elden gidiyor diye, milet isterse tabiki gidecek be.....
 • Istanbulu medina yapacagiz, bütün okullar imam hatip yapilacaktir...
 • Sen "Ne Mutlu Türküm" dersen, onunda "Ne Mutlu Kürdüm" deme hakki vardir.....
 • Cumhurbaskaninin imam hatipli olacagi günler yakindir..
 • Demokrasi bizim icin bir amac degil, aractir amacimiza ulasana kadar demokra´siye bagliyiz....
 • Demokrasi bizim icin bir tranvaydir, istedigimiz duraga gelince ineriz...
 • Camiler kisla minareler süngü, kubbeler migfer muminler askerimizdir...

8 senedir hazmedemediniz be kardeşim ne mide varmış hala deokratik ülke için evet dicem diyorsun nerde demokratiklik nerde cumhuriyet nerde laiklik bu sözlerde arkadaşım..??Milleti küçük gören,aşağılayan sözler bunlar..

Birde ATATÜRK DİYOR Kİ;


 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
 • Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
 • Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
 • Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
 • Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
 • Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
 • Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
 • Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
 • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
 • Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
 • Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
 • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
 • Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
 • Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
 • Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
 • Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
 • Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
 • İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
 • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
 • Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
 • Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
 • Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.
 • Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
 • Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
 • Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
 • Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
 • Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.
 • Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.
 • Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
 • Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 • Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.
 • Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

ANLIYORUZ Kİ

FARK VAR!!! Görüyormusun ashenarşi ..??
 
Asikız nerden aldın bu alıntıyı kaynağın neresi ?

Futbol takımı mı tutuyoruz akp falan havada uçuşuyor
12 eylülde 60 yıllık vesayet sistemine tamam mı devam mı sorusu sorulacak !
Erdoğana hayır oyunu genel seçimlerde kullanabiliriz.

Türkiyenin her türlü reforma ihtiyacı vardır
hasılı, darbeci zihniyetin arızaları kalksın ortadan artık.

anayasa tam anlamıyla değişmeli ama ben şu anki değişikliği de destekliyorum
anayasa paketindeki eksikliklere rağmen EVET diyeceğim
gerçek bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak olan
daha kapsamlı nihai şeklini alana kadar da EVET demeye devam edeceğim
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
Asikız nerden aldın bu alıntıyı kaynağın neresi ?

Futbol takımı mı tutuyoruz akp falan havada uçuşuyor
12 eylülde 60 yıllık vesayet sistemine tamam mı devam mı sorusu sorulacak !
Erdoğana hayır oyunu genel seçimlerde kullanabiliriz.

Türkiyenin her türlü reforma ihtiyacı vardır
hasılı, darbeci zihniyetin arızaları kalksın ortadan artık.

anayasa tam anlamıyla değişmeli ama ben şu anki değişikliği de destekliyorum
anayasa paketindeki eksikliklere rağmen EVET diyeceğim
gerçek bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak olan
daha kapsamlı nihai şeklini alana kadar da EVET demeye devam edeceğimakpnin 8 senede ülkeyi adım adım yıkılmanın eşiğine nasıl getirdiği yukarıda bazı arklar tarafından gayet net bi sekilde dile getirilmiş

sadece darbe anayası değissin diyede ülkeyi zerre kadar düşünmeyen bi hükümetin hazırladığı anayasaya evet demek hangi hakla hangi zihniyete hizmettir doğrusu şaşıyorum

yani artık pes ya
bi seriat 2 türban ve Allahın izniyle hadi oylar akpye
bizim vatanımız bukadar ucuzmu ???

dinden soğuttular
artık yolda dinci görünce sinirlerim bozuluyo

Sen "Ne Mutlu Türküm" dersen, onunda "Ne Mutlu Kürdüm" deme hakki vardir.....


yazık gerçekten yazık
ülke ne hale geldi

Türk ülkesinde yaşıyosan , kurucusu halkı Türk'se
anayasada hükümlerde açıkça belirtilmiş
sen ''Ne mutlu Türküm diyene'' dersin çünkü bu en doğal haktır

Türk ülkesinde ne mutlu kürdüm diyene diyemessin bunun adı ihanettir
ne zmnki kendi devletlerini kurarlar ozmn isteklerini derler
yine bile kardes muammelesi görüyorlar ya yazıklar olsun bizim dış politikamıza


Camiler kisla minareler süngü, kubbeler migfer muminler askerimizdir...
tabi bi savastada müminlerin eline verin tesbihleri saldırsınlar

kimlere oy veriliyo ülkemizde
artık vatanını düşünen kesim azınlıktamı???
 

burucu17

Acemi
Üye
Referanduma neden evet demeliyiz

Referanduma neden evet demeliyiz


Basında yapılan propagandalarda Yargının siyasallaşacağı, yargının iktidarın eline geçeceği üzerine iddialar öne sürülüyor, fakat bu yazıyı okuduğunuzda bunun tam tersini göreceksiniz.

Chp 2 madde hariç diğer tüm maddeleri biz de onaylıyoruz demişti. Demek ki bu 2 madde üzerinde araştırma yapmak, referendum oyumuzu belirleyecek en önemli konu. HSYK maddesini özellikle araştırdım. Her iki tarafın tüm anlattıklarını okudum, inceledim. Teklifin 23. maddesiyle, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor. Bu maddeyi istemeyenlerin iddiası Yargının siyasallaştığı üzerine, yargının iktidarın eline geçeceği üzerine.

Ama araştırdığımda bu iddiaların tam tersine rastladım.

1. ADALET BAKANI ARTIK DAHA PASİF KONUMA GELİYOR, MÜSTEŞARIN KATILMADIĞI TOPLANTILARDA DA KARAR ALINABİLECEK. BU BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK.

Mevcut sistemde adalet bakanı ve müsteşar azınlıkta kalmakla birlikte daha etkin iken, müsteşar katılmadığında toplantılar yapılamaz iken, değişiklik ile adalet bakanı, oluşturulan üç daireden hiçbirine katılmıyor.

Müsteşar ise kurulun tabii üyesi olarak üç daireden birisinde toplantılara katılıyor. Bağımsızlığı HSYK'dan bakan ve müsteşarın çıkarılması veya etkinliğinin azaltılması olarak düşünenler hangi sistemi tercih etmeli?Yeni HSYK, bağımsızlık taleplerine daha yakın değil mi?

2. HSYK AYRI BİNAYA, AYRI BÜTÇEYE, AYRI SEKRETERYAYA KAVUŞUYOR.

HSYK'nın ayrı binası, ayrı bütçesi, sekretaryası olmadığı hep eleştirildi. HSYK Başkanvekili de bu yapıyı eleştiriyor. Yani mevcut sistemi eleştiriyor. Değişiklik paketiyle HSYK, bütçesi, binası ve sekretaryasıyla daha bağımsız hale getiriliyor.

3. YENİ SİSTEMDE MÜFETTİŞLER DİREK OLARAK HSYK’YA BAĞLI OLACAK, BAKANLIĞIN YETKİSİ BU KONUDA KESİN OLARAK KALDIRILIYOR.

Teklif edilen sistemle müfettişlerin doğrudan HSYK'ya bağlı olarak teftiş yapmaları, Adalet Bakanlığı ile bağlarının kalmaması, yani teftiş sisteminin daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması öngörülüyor. Tam da eleştirileri karşılayan bir yapıya kavuşturuluyor. Adalet Bakanlığı idari personeli ile cumhuriyet savcılarının idari denetimleri için adalet müfettişlerinin görevlerini sürdürmeleri doğrudan yargı ile ilişkili olmadığı halde, adalet müfettişlerinin varlığını eleştirmenin iyi niyetle bağdaştırılması mümkün değil.

Her bakanlığın bir teftiş kurulu ve müfettişleri olduğu gibi Adalet Bakanlığı'nın da müfettişleri elbette olacaktır. Önemli olan bu müfettişlerin hâkim ve savcıları yargısal işlemleri açısından denetleyememesidir.

4. YÜRÜTMEDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ BİR HSYK OLUŞTURULUYOR VE TÜRKİYE’DEKİ 11 BİN SAVCI VE HAKİMİN OYLARIYLA HSYK SEÇİLİYOR.

Yürütmeden daha bağımsız bir HSYK oluşturuluyor. Üyelerin seçiminde ilk derece mahkemelerde görevli hâkim ve savcıların oylarıyla 10 üye seçiliyor. Yüksek mahkeme üyesi olmayan hâkim ve savcılar kendi varlıklarının hatırlanması ve değer verilmesinden son derece memnun. Yargıtay ve Danıştay'ın önerdiği adaylar arasından cumhurbaşkanınca atama işlemi kaldırılıyor, doğrudan seçim benimseniyor.

5. BİLİYORSUNUZ ARTIK CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇECEK. HALKIN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANI DA 22 ÜYEDEN 4’ÜNÜ SEÇECEK. AVRUPA’DA TÜM HSYK ÜYELERİNİ SEÇEN BAŞKANLAR, PARLEMENTOLAR BİLE VAR.

Diğer yandan bundan böyle doğrudan halkın seçeceği cumhurbaşkanınca 4 üyenin seçilmesi hem demokratik meşruiyet, hem bağımsızlık hem de tarafsızlık açısından son derece isabetli bir tercih.

Tekrar tekrar söylüyorum. Bu referendum bir partinin referandumu değil, siyasilerin oylanması değil, bu referandumu CHP’de yapsa, MHP’de yapsa, ANAP’ta yapsa benim oyum yine EVET olurdu. Eğer yargıda bağımsızlık istiyorsanız, adalet ve özgürlük istiyorsanız oyunuz kesinlikle EVET olmalı.
 

ashenarşi

Kıdemli
Üye
kimlere oy veriliyo ülkemizde
artık vatanını düşünen kesim azınlıktamı???

Ya sn. Masterlord bir düşünün ekonomik olarak ülke bu hale kim getirdi. Akparti. 20 milyar dolarlık devlet kasasına 80 milyara çıkardı. İnsanların alım gücü daha fazlaki insanlar artık otobüsleri değil hava yollarını tercih ediyorlar.

O kadar yol yaptı, hava limanı yaptı, üniversite açtı, hastahane, sağlık ocağı açtı. Devlet memuru atadı. 2 senede bir devlet kadrosu işsiz adamlara yol veriyor(Ülkenin artan nüsunu baz alırsak)

Anayasa paketinde artık kadınlara fazla ayrıcalık tanınıyor.

En basitinden Askeriye heron skandalı gibi defalarca askeriyenin içindeki çürürk elmalar için cevap veremezken defalarca TARAF gazetesi tarafından afişte ediliyor.

Herşeye rağmen Çetelere yol veren bu millet inşallah bu referandumda yol vermeyecek. İnşallah pkk'nın ve ona destek veren nemalanan çetelerin dibine kibrit suyu dökecek bu millet.

İnşallah uykudan uyanırsınız.
 

alone

Tecrübeli
Üye
Ya sn. Masterlord bir düşünün ekonomik olarak ülke bu hale kim getirdi. Akparti. 20 milyar dolarlık devlet kasasına 80 milyara çıkardı. İnsanların alım gücü daha fazlaki insanlar artık otobüsleri değil hava yollarını tercih ediyorlar.

O kadar yol yaptı, hava limanı yaptı, üniversite açtı, hastahane, sağlık ocağı açtı. Devlet memuru atadı. 2 senede bir devlet kadrosu işsiz adamlara yol veriyor(Ülkenin artan nüsunu baz alırsak)

Anayasa paketinde artık kadınlara fazla ayrıcalık tanınıyor.

En basitinden Askeriye heron skandalı gibi defalarca askeriyenin içindeki çürürk elmalar için cevap veremezken defalarca TARAF gazetesi tarafından afişte ediliyor.

Herşeye rağmen Çetelere yol veren bu millet inşallah bu referandumda yol vermeyecek. İnşallah pkk'nın ve ona destek veren nemalanan çetelerin dibine kibrit suyu dökecek bu millet.

İnşallah uykudan uyanırsınız.inşaallah...:alkis:

Allah yardımcıları olsun ...
 
Üst Alt