Anadolu Uygarlıklarının Ekonomik özellikleri

Anadolu Uygarlıklarının Ekonomik özellikleri
Anadolu Uygarlıkları
Anadolu'da Yaşamış Uygarlıklar

Anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır

1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
2) Persler (M.Ö 543-333)
3) İskender İmparatorluğu
4) Roma İmparatorluğu
5) Bizanslılar (395-1071)
6) Türkler (1071-....)

SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT

Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.
Anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.
Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.
İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında etkili oldular.
 
Üst Alt