Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri

İlköğretim okulu üzerine dört yıl öğretim süreli okullardır. Bu okulların amacı; Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.

Bu okullarda öğrenciler;

1. Teorik bilgi yanında uygulamalı meslek dersleri ile pratik bilgi ve beceri kazanırlar.
2. Gıda işleme ünitesinde reçel, tereyağı, yoğurt, peynir, salça, turşu, marmelat ve muhtelif meyve sularının yapıldığı işleme tekniklerini öğrenirler.
3. Kanatlı kümeslerinde kafes, yumurta, et tavukçuluğu üretim tekniklerini bilirler,
4. Büyük baş hayvanların ve küçük baş hayvanların bakımı ile yem hazırlanmasını öğrenirler,
5. Bağ-bahçe ünitesinde çeşitli üzümlerin ve yumuşak-sert çekirdekli meyvelerin dikim, bakım ve hasat tekniklerini öğrenirler.
6. Sebze-seracılık ünitesinde domates, biber, patlıcan vb. sebzeleri arazide ve örtü altında yetiştirme, bakım ve hasat tekniklerini öğrenirler.
7. Süs bitkileri ve peyzaj ünitesinde çeşitli iç ve dış mekan süs bitkileri, çiçek ve süs ağaçlarını yetiştirme ve bakım teknikleri ile peyzaj düzenleme tekniklerini öğrenirler.
8. Tarımsal mekanizasyon ünitesinde traktör kullanmayı, biçerdöver kontrolü, ekim mibzeri ayarı gibi tarım alet ve makinelerini kullanma tekniklerini öğrenirler.
9. Laboratuvarlarda çeşitli bitki ve hayvan sağlığını kontrol edici tahlil-tetkik ve gıdaların analizlerini yapma tekniklerini öğrenirler.
10. Hayvan hastanelerinde evcil hayvanların muayene, tedavi, yöntem ve tekniklerini öğrenirler.
Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır.
 
Üst Alt