Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi

Bu okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir.

Öğretim süresi dört yıl olan bu okulda, yabancı dil İngilizce olup gündüzlü olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Okulu bitiren öğrenciler için tüm fakülte ve yüksekokullar açıktır. Yükseköğrenim yapmak isteyen öğrenciler Tapu, Kadastro ve Harita sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.
 
Üst Alt