Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

İlköğretim üzerine dört yıl süreyle Acil Tıp, Hemşirelik, Laboratuvar alanlarında öğrenim veren okullardır.

Anadolu sağlık meslek liselerinde; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun, ortaöğretim seviyesinde genel bilgi, sağlıkla ilgili ortak mesleki bilgi ile beraber her alana özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

Bu okullardan mezun olanlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire", "Acil Tıp Teknisyeni" ve "Laboratuvar Teknisyeni" unvanı ile çalışabilirler.

Öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine hazırlamaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı 237 sağlık meslek lisesinde 8 ayrı bölümde eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Bu 8 bölüm şunlardır :
Radyoloji Teknisyenliği​
Anestezi Teknisyenliği​
Laboratuar Teknisyenliği​
Ortopedik cihaz ve Protez Teknisyenliği​
Diş Protez Teknisyenliği​
İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği​
Çevre Sağlığı Teknisyenliği​
Tıbbi Sekreterlik​
Adaylar en fazla bir okul ve tek bir bölümü tercih edeceklerdir.

Sağlık meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullardan mezun olanlar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.
 
  • Etiketler
    sağlık meslek lisesi
  • Üst Alt