AMERİKAN SAMOA

AMERİKAN SAMOA Coğrafi Verileri​

Konum: Güney Pasifik Okyanusu'nda adalar grubu
Coğrafi konumu: 14 20 Güney enlemi, 170 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: toplam: 199 km²
kara: 199 km²
su: 0 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 116 km
İklimi: Tropikal deniz iklimi, güneydoğudan hafif rüzgarlar esmekte; Kasım - Nisan ayları yağışlı, Mayıs - Ekim ayları kuru geçer.
Arazi yapısı: Dik kayalıklı beş volkanik ada, sınırlı kıyı ovaları, iki mercan adası yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Lata dağı 964 m
Doğal kaynakları: Sünger taşı
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
otlaklar: %10
ormanlık arazi: %70
diğer: %10 (2005 verileri)
Doğal afetler: Aralık - Mart ayları arasında ortaya tufanlar çıkmaktadır.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 57,794 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.7 (erkek 10,388; kadın 9,654)
15-64 yaş: %62.4 (erkek 18,698; kadın 9,654)
65 yaş ve üzeri: %2.9 (erkek 633; kadın 1,071) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.19 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -21.11 mülteci/1,000 nüfus (2006 verileri)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.08 erkek/kadın
15-64 yaş: 1.08 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.59 erkek/kadın
toplam nüfusta: 1.06 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 9.07 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.05 yıl
erkeklerde: 72.48 yıl
kadınlarda: 79.82 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Amerikan Samolilisi
Nüfusun etnik dağılımı: Samoliler (Polonezler) %89, Beyaz ırklar %2, Tongan %4, diğer %5
Dinler: Hıristiyanlar %50, Roma Katolikleri %20, Protestanlar ve diğer %30
Dil: Samoaca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97
erkeklerin: %98
kadınların: %97 (1980 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: American Samoa
kısaltma: AS
ingilizce: American Samoa
Başkent: Pago Pago
Bağımsızlık günü: yok (ABD yönetiminde)
Milli bayram: Bayrak günü, 17 Nisan (1900)
Anayasa: 1966'da imzalanmış, 1967 yürürlüğe girmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Toprakların %90'ı halka aittir. Ekonomik aktiviteler ABD'ye kuvvetli şekilde bağlıdır ve ABD Amerikan Samoa'sının diş ticaret hacminde büyük rol oynamaktadır. Ton balığı üretimi ve ihracatı Amerikan Samoa'sı ekonomisinin en başlıca unsurlarından biridir.
İş gücü: 17,630 (2005)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %33, ton balığı avcılık ve üretimi %34, diğer %33
İşsizlik oranı: %29.8 (2005)
Bütçe: gelirler: 121 milyon $; giderler: 127 milyon $
Endüstri: Tonbalığı üretimi, el sanatları
Elektrik üretimi: 130 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
hidro: %0
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 120.9 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: muz, hindistancevizi, sebzeler, meyveler, patates, kurutulmuş hindistancevizi, ananas, papaya; süt ürünleri, çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 445.6 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: tonbalığı konservesi %93
İhracat ortakları: Endonezya %28.2, Hindistan %22.3, Avustralya %15.3, Japonya %11.2, Yeni Zelanda %7.1 (2005)
İthalat tutarı: 308.8 milyon $ (2004)
İthalat ürünleri: konserve malzemeleri %56, gıda %8, petrol ürünleri %7, makine ve yedekler %6
İthalat ortakları:Avustralya %66, Samoa %13.8, Yeni Zelanda %10.8 (2005)
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 15,000 (2001)
Telefon kodu: 684
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 57,000 (2003)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2003)
Televizyonlar: 14,000 (2003)
Internet kısaltması: .as
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2003)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 185 km (2004)
Su yolları: yok
Limanları: Aunu'u (yeni), Auasi, Faleosao, Ofu, Pago Pago, Ta'u
Hava alanları: 3 (2006 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt