Altın oranın kuran-ı kerimdeki mucizevi yansıması -ali imram suresi 14.ve 91. Ayetle

ALTIN ORANIN KURAN-I KERİMDEKİ MUCİZEVİ YANSIMASI
( ALİ İMRAN SURESİ 14.-91. AYETLER )

Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1,618

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.

Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1,618033988749894...'tür. -noktadan sonraki ilk 15 basamak-Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi yani Φ'dir.

Bu oran tüm dünyada ALTIN ORAN ismiyle bilindiği için, Kuran-ı Kerimde altın oran ile ilgili bir işaret araştırırken ALTIN kelimesinin üzerinde durulması gerekecektir.

Kuran-ı Kerimde ALTIN kelimesi Arapçası zeheb olarak ilk olarak Ali İmran suresinde iki kez ve iki farklı ayette geçmektedir. Zuhruf suresinde de ALTIN (zeheb) kelimesi iki defa geçse de(53.ve 71.ayetlerde)asıl olarak altın kelimesine işaret etmek için geçmez. Zuhruf 53.de altından bilezik ve 71.ayette ise altından tepsi şeklinde sıfat tamlaması olarak kullanılır. Ali İmran suresindeki ayetlerde ise isim olarak altın kelimesi bulunur. Bu özellikler dikkate alınmasa bile, ALTIN (ZEHEB) kelimelerinin iki defa Kuran da geçtiği ilk surenin Ali İmran suresi olması yapacağımız tespitler için bu surenin ayetlerinin esas alınması için yeterli gerekçeyi oluşturmaktadır. Bu ayetler Ali İmran suresinin 14. ve 91. Ayetleridir.

ALİ İMRAN SURESİ 14.Kadınlar, oğullar, yük yük ALTIN ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allahın katındadır.

ALİ İMRAN SURESİ 91.Muhakkak ki inkâr edenler ve kâfir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu ALTIN fidye verseler bile hiç birisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azab onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Yukarıda da bahsedildiği gibi Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği ayetler 14.ve 91. ayetlerdi.
Şimdi bazı basit matematik işlemleri yapalım:

Bu ayetlerin numaraları arasındaki farkı bulalım:

91-14=77

Şimdi bunu Ali İmran suresinin toplam ayet sayısı olan 200 sayısından çıkaralım ve geriye kalan ayet sayısını bulalım.

200-77=123

Demek oluyor ki, Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği bu iki ayet (14. ve 91.ayetler) 200 ayetten oluşan bu sureyi 77 ve 123 birimden oluşan iki bölüme ayırmaktadır.

Peki bu 123 sayısı ile 200 sayısı arasında altın oran sayısı olan 1,618 i ilgilendiren bir bağıntı var mıdır?
200/1,618=123,

Ancak bu tarz çıkarımlarda bazı konularda itirazlar olabilmektedir. Örneğin, bu konuda 200 sayısının 123 e bölümünün 1,626 olacağı ve bunun da altın oran sayısı olan 1,618 den farklı olacağı ileri sürülebilecektir. Aslında zaten iki tamsayının oranlamasından 1.618 olan altın oran sayısına ulaşılamaz. Ancak buradaki asıl iddia ayet numaralarının temsil edildiği tam sayıların bölümünün tam olarak altın oran sayısını yani 1,618 i verdiği değildir. Asıl iddia, toplam ayet sayısının altın oran sayısına bölümünün tam sayı olan kısmının (123 sayısının) yani altın kelimesinin geçtiği 14.ve 91.ayetlerin 200 ayetlik sureyi bölümlediği iki kısımdan büyük olanının değerini verdiğidir. Sonuçta, tam sayılarla yapılan işlem ve çıkarımlarda iki tam sayının oranının net bir şekilde altın oranı vermesi mümkün değildir. Ancak surelerin sayı değerlerini geometrik şekillerle temsil edersek durum değişir..Hem zaten altın oran aritmetik büyüklüklerle değil, aslen geometrik büyüklüklerle ilgilidir.


Şimdi , yukarıdaki bu matematiksel bağıntıyı pekiştirmek için geometrik şekil ile altın oran özelliklerini görelim:
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi,1. ayetten 200. ayete kadar bütün ayetleri temsil etmek üzere her bir bölümün numaralandırıldığı bir çember düşünelim. Bu çember üzerinde 14.ayetten geriye doğru 200/1,618= 123,60birim ilerlediğimizde 91. ayeti temsil eden bölümün içinde 91,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir.91 .ayetten ileriye doğru 123,60 birim ilerlediğimizde ise 14.ayeti temsil eden bölümün içinde 14,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir. Yani sonuçta gelinen noktalar 14. ve 91. ayeti temsil eden bölümlerin dışında olmayacaktır.

Bu yöntemle altın oranı araştırdığımızda 200/123,60=1,618 değerini yani altın oran sayısı olarak kabul edilen sayıyı net olarak verebilmektedir.
Önemli Not:Altın oran sayısı tam olarak şöyledir.:1,618033988749894...(aslında "tam olarak" kelimesi de uyumsuz oluyor..çünkü sonsuza kadar devam eden bir sayı) Hiçbir iki tamsayının oranlaması gerçek altın oran sayısını vermez,veremez.. 1,618...' i verir ancak 1,618033988749894... yı veremez.. örneğin 233/144=1,6180555555...şeklinde bir sonuç çıkar.Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayının oranlaması da aynı şekilde 1,618... i verir,ancak 1,618033988749894... yı veremez.

Şimdi de bahsettiğimiz ayetlerin sure numaraları ve ayet numaralarını bir arada değerlendirerek benzer bir işlem yapalım.

Ali İmran suresi 3.suredir.14.ayeti sure numarasıyla birlikte 3-14 şeklinde,91 . ayeti ise 3-91 şeklinde gösterilir. Bu aşamada bu sayıları kendi aralarında toplayalım.

3+1+4=8
3+9+1=13

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde bu toplamları işleme tabi tutalım.

13/1,618=8,0

Tüm bu işaretler Altın Oran ın Kuran-ı Kerimde Ali İmran suresinin 14. ve 91 .ayetlerinde geçen altın kelimeleriyle mucizevi bir şekilde ortaya konulduğunu göstermektedir. Bunun yanında Kabenin bulunduğu Mekkenin Dünyamızın altın oran noktası olduğuna dair iddianın dayanaklarından biri olan ayetin de Ali İmran suresi içinde(96.ayet) olması ayrıca dikkate değerdir.
 
Çok güzel bir paylaşım olmuş.Yüreğinize,emeğinize sağlık.Ayrıca siteniz de çok güzel.Allah yardımcınız olsun,Muvaffık kılsın kardeşim!
 
selam ederim;

çalışmalarınızı takdir ediyorum. bende fikirlerimi yazmak istedim açtığınız bu güzel başlığa.

altın oran bugün inanılıp inanılmayacak bir mesele değildir. bilim varlığını ispatlamıştır. konumuz altın oranın kur'an da var olması anladığım kadarı ile. bazı ayetlerin altın oranı işaret etmesi bizim için mucize gibi görünsede insan aklı bir yere kadardır. hesabın sahibi rakamın sahibi zaten bellidir.

kur'an içersinde altın geçen kelime aramamız yerine, ölçü ve hesap geçen kısımlarını incelememiz bizi daha fazla hayrete düşürecektir. yani herseyin belli bir hesap ve ölçü ile yaratıldığını bize bildiren kur'an ı bugün bilim desteklemektedir. dünyayı saran azot karbondioksit ve oksijenin birbirine oranı dünyada yaşamı sağlar. ölçü kaçmaz ve havada bulunan atomlar secde etmiştir ulu Allahın doğru hesabına.

bütün kainat bir ölçü ile yaratılmıştır. ölçüyü hesabı bozan tek etken gaybdan kovulan ve insanlığın arasında dolanmakta olan şeytan dediğimiz YANLIŞ dır. kur'an ın inme amacı insanlara ölçüyü hesabı bildirmek, insana bu konuda sorumluluk vermektir. bilimde doğru ile yanlışı, din dediğimiz maneviyatta haksızlık ile adaleti ayırd edemeyen insana ne dinin nede bilimin bir faydası yoktur.

örnek vermek gerekirse, bir kimse toplama çıkarmayı çok iyi bildiği halde ticarette kendi çıkarına hesap yapıyorsa? biz buna doğru hesap diyemeyiz. aynı şekilde ibadeti tam olan ve kur'an ı ezbere bilen kimsede hayatında bunu yansıtmıyorsa onada doğru hesaptadır diyemeyiz.

maneviyatta altın oran adalettir. matematikte ise sayılardan ibarettir. ikiside muhimdir fakat sayılardan oluşan altın oran yaratmanın aracı, maneviyatta var olan adalet (vicdan ve ince düşünce) yaratmanın amacıdır. bu sebeple salih amel islamın temelidir. yani, dogruya gücün akıl erdirmeye anlamaya yetmeyebilir, icrada edemeyebilirsin. fakat doğru ve iyiyi hiç olmazsa dileyebilirsin. bunun adı aynı zamanda DUA da etmektir.

saygılar
 
Üst Alt