Alt İşveren Sözleşmesinde Neler Olmalı?

Datassist.

Acemi
Üye
Alt işveren sözleşmesinde Neler Olmalı?

Resul Kurt
Özellikle son yıllarda, belirli sektörlerde ve hizmet alanlarında uzmanlaşma ve işletmelerin maliyet azaltmaya dönük düşünceleri, beraberinde alt işverenlik uygulamalarını ya da diğer bir ifadeyle taşeronlaştırmayı getirmiştir.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişiye alt işveren-taşeron denilmektedir.

Ancak, 4857 sayılı İş Kanunu asıl işveren-alt işveren ilişkisini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamayacak veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamayacaktır.
 
Üst Alt