Alo 183 Sosyal Hizmetler Danışma Hattı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
ile hizmet veren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin doğrudan
ilgilendiği bir konu olan ihmal ve istismar olaylarına anında
müdahale etmek;
gerekli psikolojik, sosyal ve yasal işlemlerin başlatılmasını
sağlamak, kamuoyunu bu konuda duyarlı hale getirmek amacıyla
merkezi Ankara'da olan ve Türkiye'deki tüm illerden gelen
başvuruları cevaplamak üzere "ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK VE
ÖZÜRLÜ SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI" kurulmuş, Bakanlık
Makamının 25.10.2005 tarih ve 1450 sayılı Oluru ile de
Özürlüler İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye
başlamıştır.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nedir?​

Kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi,
Kadınların toplumdaki statülerinin yükseltilmesi,
Çocukların yüksek yararının gözetilmesi
amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kurumumuza
tahsis edilmis bir özel servis numarasıdır.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Ne Yapar?​

Özürlü,​

Özürlü müracaatlar konusunda kurumumuz bünyesinde yürütülen
yatılı ve gündüzlü rehabilitasyon hizmetlerine yönelik bilgi
verilmekte bu hizmetlere ihtiyaç duyan müracaatçılar İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüklerine yönlendirilmektedir. Arayan
müracaatçıların talepleri doğrultusunda bulundukları ilde
hizmet veren diğer kamu ve özel kuruluşlar hakkında bilgi
verilerek rehberlik hizmeti sunulmaktadır.
Ayni-Nakdi Yardım,
Kadın Hukuki Danışmanlık, Kadın Psikolojik Danışmanlık, Kadın

Konukevi​

Kadınların hukuki, psikolojik ve sığınma talepleri ile ilgili;
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri bünyesinde yer alan kadın
konukevleri, toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerinin
çalışmaları hakkında müracaatçılara bilgi aktarılarak, ihtiyaç
duymaları halinde müracaat edebilecekleri bildirilmektedir.
Korunmaya Muhtaç Çocuk,
İhmal - İstismar Vakası,
İhmal - istismar vakaları ile, korumaya muhtaç çocuklar
kaps* alınan ihbarlar doğrultusunda meslek elemanları
tarafından yerinde inceleme yapılmakta, sosyal incelemeleri
hazırlanan çocuklardan acil korunma altına alınması gerekenler
Acil Valilik Oluru ile korunma altına alınmakta, hemen
akabinde koruma kararı çıkartılma işlemleri başlatılmaktadır.

Yaşlı İhbarı​

Yaşlı hizmetlerine yönelik olarak yapılan müracaatlarda Genel
Müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren huzurevlerimize kabul
şartları, ücretsiz ve ücretli bakım gibi konularda bilgi
verilip talepleri doğrultusunda İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir.
Ayrıca, İl genelinde diğer kamu/özel yaşlı bakımevleri
hakkında da bilgi verilmektedir.
Şiddete Uğrayan Kadın, Çocuk,

Ücretsiz Kreş​

Çalışan Çocuk İhbarı, Sokakta Yaşayan Çocuk İhbarı;
Madde bağımlısı çocuklar ile sokakta çalışan/yaşayan çocuklara
yönelik hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri hakkında
bilgi verilmekte, ihbarların gerek bu merkezlere, gerekse İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılabileceği
bildirilmektedir. Acil ihbarlar meslek elemanlarınca yerinde
değerlendirilmekte ve hazırlanan sosyal inceleme raporları
doğrultusunda çalışmalar başlatılmaktadır. Ayrıca; bu kapsamda
gönüllü çalışma talepleri çocuk ve gençlik merkezlerine
yönlendirilmekte, nakdi bağış yapmak isteyen müracaatçılara
SHÇEK Genel Müdürlüğü'ne ait banka hesap numarası
verilmektedir.

Gönüllü Çalışma;​

Gönüllü olarak çalışma talepleri çocuk yuvaları, yetiştirme
yurtlarına yönlendirilmekte, ayni bağışlar için kuruluş adres
ve telefonları bildirilmektedir.

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı Nasıl Çalışır?​

Başvuruları alır, kaydeder.
Acil durumları derhal ilgili mercie bildirir.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirir.
Başvurana ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapar.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönlendirir.
Başvuranı ihtiyaç duyduğu destek ağlarına yönlendirir.
Kadına yönelik ihmal ve istismar, kadınların;
Temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını,
güven içinde yaşamalarını,
kendilerini gerçekleştirmelerini engeller,
ciddi ruhsal ve bedensel sorunlara,
sakatlanmalara,
ölümlere yol açabilir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 
Üst Alt