Allahın affetmeyeceği tek günah: Şirk

Şirk koşmayı genelde insanlar sadece cansız varlıklara, putlara tapmak sanırlar. Oysa Kuranda Allahın bahsettiği şirk insanların zannettiğinden çok farklı. Hatta Allah Kuranda her günahı affedeceğini bir tek kendisine şirk koşulmasını bağışlamayacağını bizlere bildiriyor. Dolayısıyla herkesin şirk koşmaktan şiddetle kaçınması gerek.

Şirkin kelime manası ortaklıktır. Yani Allaha eş koşmak, ortak koşmak demektir. (Allahı tenzih ederim) Biraz önce de belirttiğim gibi Allaha ortak koşmak için sadece putlara tapmak gerekmez. Allahın sahip olduğu sıfatları bir başkasına yüklemek veya Allahın yarattığı olaylar karşısında üzülmek, ümitsizliğe kapılmak da şirkin tanımı içine girer.

Örneğin bir insan zenginse ve bu zenginliğin kendisinden kaynaklandığını düşünürse bu şirk olur. Çünkü mülkün tüm sahibi Allahtır ve Allah dilediğine rızkını açar, dilediğine kısar. Dolayısıyla insan sahip olduğu zenginliğin kendisinden olmadığını bilmeli ve sürekli Allaha şükretmeli. Çünkü Allah dilerse o rızkı elinden alır ve kişinin o zenginliğinden eser kalmaz. Hepimiz çevremizde bir gece içinde iflas eden ve tüm mal varlığını kaybeden insanların örneklerini çok iyi biliyoruz.

Bir insan güzelse ve bu güzelliğin kendisinden kaynaklandığını düşünürse o da şirk olur. Çünkü o kişiyi güzel yaratan Allahtır. Dolayısıyla biri ona çok güzelsin dediğinde, teşekkür etmek yerine Allahı övmesi, MaşaAllah demesi gerekir.

Bir insan karşısındakinin yaptığı bir tavırdan, söylediği bir sözden dolayı çok etkilenip, onu kafasına takıp, üzülürse burada da Allaha şirk koşuyor demektir. Çünkü dünyadaki her olay zaten çoktan Allah tarafından yaratılmış ve bitmiştir. Karşılaştığımız ufak büyük her şey Allahın takdir ettiği olaylardır. Dolayısıyla bir olaya karşı üzülüp vesvese yapmak da Allahın affetmeyeceği bir davranış. Çünkü bu şekilde davranan bir insan haşa, Allahın yarattığı kaderi beğenmiyor demektir. Bir Müslüman nasıl bir zorlukla karşılaşırsa karşılasın ya da zahiren onu çok üzecek, sıkacak olaylar yaşarsa yaşasın hiçbir zaman üzülmez, içine kapanmaz, ağlamaz veya bir sıkıntı duymaz. Çünkü her detayı Allahın yarattığını bilir.

Rabbimiz bizi denemek için hayatımız boyunca çok çeşitli olaylar yaratır. Bu, dünya hayatında imtihanın bir gereğidir. O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı... (Mülk Suresi, 2) ayetinden de anlayacağımız gibi Allah her olayı bizim tavrımızı denemek için yaratır. Yarattığı bir zorluk karşısında kişi şükredecek mi, Kurana uygun bir tavır gösterecek mi yoksa Allahın yarattığını unutup şirk mi koşacak, Rabbimiz bizi böyle dener.

Şirk, asla unutulmaması, her daim akılda tutulması ve mutlaka kaçınılması gereken en büyük günahtır. Allah Kuranda birçok ayette Müslümanlara şirkten kaçınmalarını emretmiş. Allah birçok günahı affedeceğini ama şirki affetmeyeceğini bize ayetlerde şöyle bildiriyor:

Gerçekten, Allah, Kendisi'ne şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 48)

Hiç şüphesiz, Allah, Kendisi'ne şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. (Nisa Suresi, 116)


Bir başka ayette Allah iman ettiği, diğer ibadetlerini yerine getirdiği halde şirk koşan bir insanın amellerinin boşa çıkacağını ve ahirette hüsrana uğrayacağını bize şu şekilde bildiriyor:

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): "Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın. (Zümer Suresi, 65)

Şirk Allahın affetmeyeceği bir tavır olduğundan, kişi her ne kadar iman ettiğini söylese de şirk içinde yaşadığında kitabını sağ elinden beklerken sol elinden alabileceğinden, her Müslüman şirkten var gücüyle sakınmalı, bu konuda asla gaflete düşmemeli. Çünkü insan şirkin haram olduğunu ve Allahın hiçbir şekilde affetmeyeceğini bizlere bildirdiği bu günahı bile bile sürdürürse ahirette bunun hesabını veremez. Allahın karşısında ortaya sürebileceği hiçbir mazereti kalmaz. Çünkü Allah hesap gününün mazeretlerin hiçbir yarar sağlayamayacağı (Mümin Suresi, 52) bir gün olduğunu bize bildiriyor.

Unutmayın ki şeytan kimi bahaneler öne sürerek şirki makul hale getirmeye çalışır. Özellikle gün içinde yaşadığı olaylarda o kişiye çok türlü vesveseler verir. İnsanın vicdanı, karşılaştığı her olayın Allahın yarattığı bir görüntü olduğunu hatırlatsa da bazen şeytanın verdiği vesvese daha ağır gelir ve Müslümanı çok büyük bir hatanın içine sokar. İnsanı cehenneme sürükleyebilecek bu günahtan kaçınmanın yolu her olayda Allaha tevekkül etmek, olayları duygusal bir şekilde değil, akılla, Kuranda bildirilen ahlakla değerlendirmektir. Şeytan ise daima gizlice bir köşede bekler, insanın aklını kapayıp duygusallık adı altında kişinin doğruyu görememesine neden olur.

Sadece olaylar karşısında verilen tepkilerle sınırlı değildir şirk. Bir insanı Allahı sever gibi sevmek, bir insandan Allahtan korkar gibi korkmak, bir insana Allahtan daha fazla güven duymak da şirktir.

Allahın farz kıldığı bir ibadeti insanlar ne der diye düşünüp yerine getirmemek de şirktir. Çünkü asıl olan her zaman Allah rızasıdır. Bir insan hayatı boyunca başkalarının ne düşüneceğini değil, Allahın razı olup olmayacağını düşünmeli. Çünkü öldükten sonra o başkaları yanında olmayacak ve kişi tek başına Allaha hesap verecek.

Başka insanları memnun etmek için bir şey yapmak da şirktir. Müslüman yaptığı her şeyi Allah rızası için yapar.
Örneğin ailesi veya arkadaşları için güzel bir yemek hazırladığında bunu Allah rızası için yapar. Ama yaptığı bu yemek sonrasında karşısındakilerden teşekkür beklerse bu da şirk olur. Çünkü Müslüman karşılık olarak teşekkür beklemez, Allahın ondan razı olmasını bekler. İsterse bir kişi bile yaptığı yemekten dolayı teşekkür etmesin, o yine de onlara böyle bir güzellik hazırladığı için, Allahın razı olacağı bir tavır olduğu için sevinç duyar.

Yaptığı bir hata yüzünden işten çıkarılacağından korkmak, gelecek endişesi yaşamak, başkalarından yardım beklemek, insanlara minnettar olmak da şirktir. Çünkü korkulması gereken insanlar değil Allahtır, yardım beklenilmesi gereken insanlar değil Allahtır, teşekkür edilmesi gereken insanlar değil, Allahtır. Allah ayetlerinde şöyle bildiriyor:

Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, Allah'a şükredin. (Bakara Suresi, 172)

Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter. (Nisa Suresi, 45)

Kuranda Allah bize bir Müslüman zorlukla karşılaştığına vereceği tepkiyi şu şekilde haber veriyor:
De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)


Ahirette "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım." (Kehf Suresi, 42) dememek için Müslümanların her zaman vicdanlarıyla hareket etmeleri, şeytanın bir oyunu olan duygusallığa karşı çok dikkatli olmaları, tüm güzelliklerin sahibinin, çevremizde meydana gelen her olayı yaratanın Allah olduğunu, Allahtan başka her varlığın çok aciz olduğunu, Allah dilemedikçe kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, Allahtan başka bağımsız bir güç olmadığını, her şeyin Allahın kontrolünde olduğunu unutmamak gerekiyor. Son olarak şunu da söylemek isterim ki bir mümin yıllarca şirk içinde yaşamış, insanlara çok değer vermiş ve insanların rızasını gözetmiş olabilir. Ama Rabbimiz çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Bu yüzden müminlerin biran önce tövbe edip, şirkten arınıp, kalplerini yalnızca Allaha bağlayarak dosdoğru yollarına devam etmeleri gerekir...
 

Ziyaretci su

Ziyaretci
Sayin cumhur baskanim doguturkistan cin zulmune neden tepkisiz kaliyorsunuz
 

Ziyaretci

Ziyaretci
Benim içime Allah'ın birliği ile ilgili şüphe düştü, kendime kanıtları sıraladım ancak o şüpheden uzunca bir süre kurtulamadım. O süre boyunca hep "Bismillahirrahmanirrahim" desem de şüphe içimi kemirdi. Sonunda o şüpheden kurtuldum. Tevbe duası, Nas, Felak, Ayet el Kürsi, İhlas surelerini okudum. Şirk koşmuş sayılır mıyım? Affolunur mu?
 

fatma çörekçi

Ziyaretci
RABB EĞİTEN ÖĞRETEN TERBİYE EDEN SAHİB OLAN EFENDİ OLAN DEMEK
kim kime ÖĞRETMENİM HOCAM veya SAHİBİM EFENDİM DERSE ASLINDA onu RABB Edinmiş ve müşrik olmuş olur ELLAHIN Elçisi de bizde abduLLAHIZ Yani TEK EFENDİMİZ OLAN ELLAHIN Kolesiyiz. bu yüzden yeryüzünde zerre kadar BÜYÜKLÜK taslamaya hakkımız yoktur bize düşen
RABBİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ KARŞISINDA
saygıyla küçülmek ve sadece ONA kölelik etmek
 

fatmaçörekçi

Ziyaretci
hangi hayvanlar helal

lütfen tekrar tekrar üzerinde düşünerek okuyun eğer domuz pis olsaydı RABBİM yahudileri cezalandırmak için onlmara yasak edilen bütün tırnaklılar için temiz der miydi hiç şüphesiz cezalandırmak temiz şeyi haram kılmakla olur demek ki domuz da temiz çünkü RABBİM YAHUDİLERİ CEZALANDIRMAK İÇİN ONLARA YASAK EDİLEN BÜTÜN TIRNAKLILAR İÇİN TEMİZ VE HELAL OLAN ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR BİLDİĞİMİZ GİBİ BUGÜN YAHUDİLERDE TIPKI SİZİN GİBİ DOMUZ PİS HARAM DEYİP YEMEZLER HALBUKİ RABBİM KENDİLERİNE HARAM EDİLEN ŞEYLERİN YANİ BÜTÜN TIRNAKLILARIN ASLINDA TEMİZ VE HELAL OLDUĞUNU SIRF ONLARI ZULÜMLERİ YÜZÜNDEN CEZALANDIRMAK İÇİN KENDİLERİNE HARAM ETTİĞİNİ SONRA MERYEM OĞLU ISA MESİHİ GÖNDEREREK BU YASAĞI KALDIRDIĞINI SÖYLÜYOR OKUYUN ALİ İMRAN 50,51,52 FAKAT YAHUDİLER ISA PEYGAMBERE KARŞI GELDİLER ONLAR NEFİSLERİNE HOŞ GELMEYEN DOMUZU VE TEK TIRNAKLI OLUP GEVİŞ GETİREMEYEN HAYVANLARI HELAL KABUL ETMEDİLER HALBUKİ RABBİM KENDİLERİNE HARAM KILINAN ŞEYLERİN YANİ BÜTÜN TIRNAKLI LARIN TEMİZ VE HELAL ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTI
İNANANLARA DÜŞMANLIK YÖNÜNDEN EN ŞİDDETLİ OLAN YAHUDİLER BU TUZAĞI NE YAZIKKİ BİZE DE KURMUŞLAR hadis adı altında uydurma sözlerle domuz ve diğer tek tırnaklı OLUP GEVİŞ GETİREMEYEN HAYVANLARI haram diye yazmışlar GELİN ONLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN DOMUZA PİS DEMEYİN yahudiler gibi RABBİMİZİN kulu ve elçisi ısa PEYGAMBERE KARŞI gelmeyin
onun gönderilmesiyle kitab ehline tekrar helal kılınan bütün tırnakLIların bize DE helal OLDUĞUNU kabul edin çünkü RABBİM bizekitab ehlinin yiyeceğini helal kılmış
ayrıca tekrar tekrar yaziyorum domuz pis olsaydı neden RABBİMİZ yeryüzünde yarattığı HERŞEYİ bizim için yarattığını(BAQARA 29)ve herşeyi KENDİ KATINDAN BİZİM EMRİMİZE BOYUN EĞDİRDİĞİNİ (CASİYE SURESİ 13)SÖYLÜYOR BAKIN HERŞEYİ DİYOR AMA SİZ HALADOMUZ BİZİM İÇİN DEĞİL DOMUZ BİZİM EMRİMİZE VERİLMEDİ DİYEREK AYETLERİ GEÇERSİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ ARTIK ANLAYIN RABBİM HERŞEYİ GÜZEL YARATTIM(SECDE 7)DİYOR AMA SİZ HALA DOMUZ PİS DİYEREK AYETİ GEÇERSİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ
AYRICA BENİM RABBİM QUR ANI ELÇİSİNİN DİLİNDE KOLAYLAŞTIRMIŞ AMA ARAPLAR SONRADAN ZORLAŞTIRMIŞ NANKÖR ARAPLAR NE YAZIKKİBUGÜN RABBİMİZİN ÖVDÜĞÜ GERÇEK QUR AN DİLİNİ KONUŞMUYORLAR
ÖYLEKİ RABBİMİZİN GERÇEK İSMİ OLAN ELLAHA aLLAH Diyorlar öyleki şehirlerin anası olan RABBİMİZİN Övdüğü bekke ye mekke diyorlar bundan dolayı onların domuza xınzır demesine aldanarak yukarda yazdığım beş ayeti de yalanlayarak kâfir olmayın ne yazıkki bugün ders olarak okutulan arapça QUR AN Dili olan orjinal arapça değil şeytanın karmakarışık yaparak bir harfin bin manası vardır yalanını uydurduğu arapça kur an dili olamaz
ÇÜNKÜ RABBİM BİZ ONU ANLAMANIZ İÇİN KOLAYLAŞTIRDIK DİYE DEFALARCA TEKRAR EDİYOR
 
lütfen tekrar tekrar üzerinde düşünerek okuyun eğer domuz pis olsaydı RABBİM yahudileri cezalandırmak için onlmara yasak edilen bütün tırnaklılar için temiz der miydi hiç şüphesiz cezalandırmak temiz şeyi haram kılmakla olur demek ki domuz da temiz çünkü RABBİM YAHUDİLERİ CEZALANDIRMAK İÇİN ONLARA YASAK EDİLEN BÜTÜN TIRNAKLILAR İÇİN TEMİZ VE HELAL OLAN ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR BİLDİĞİMİZ GİBİ BUGÜN YAHUDİLERDE TIPKI SİZİN GİBİ DOMUZ PİS HARAM DEYİP YEMEZLER

Merhaba

Sn. yalanci misyoner;
Bakalim Tanri tevratta/eski ahitte
domuza pis=kirli dememis mi?


Levililer 11
7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.

Yasa'nın Tekrarı 14
8 Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.

Süleyman'ın Özdeyişleri 11
22 Sağduyudan yoksun kadının güzelliği,
Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.

Yeşaya 65
4 Mezarlıkta oturur,
Gizli yerlerde geceler,
Domuz eti yerler;
Kaplarında haram et var.

17 Bahçelere girmek için kendilerini arıtıp kutsayanlar, domuz, fare ve öteki iğrenç hayvanların etini yiyenlerin ortasında duranı izleyenler hep birlikte yok olacaklar diyor RAB,

... HALBUKİ RABBİM KENDİLERİNE HARAM EDİLEN ŞEYLERİN YANİ BÜTÜN TIRNAKLILARIN ASLINDA TEMİZ VE HELAL OLDUĞUNU SIRF ONLARI ZULÜMLERİ YÜZÜNDEN CEZALANDIRMAK İÇİN KENDİLERİNE HARAM ETTİĞİNİ SONRA MERYEM OĞLU ISA MESİHİ GÖNDEREREK BU YASAĞI KALDIRDIĞINI SÖYLÜYOR

Sn. yalanci misyoner;
Bakalim Tanri Incilde/yeni ahitte
domuzu helal kilmis mi?


Matta 7
6 Kutsal olanı köpeklere vermeyin.
İncilerinizi domuzların önüne atmayın.
Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.

Matta 8
30 Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. (YC2009)
31 Cinler İsaya, Bizi kovacaksan, şu domuz sürüsüne gönder diye yalvardılar.
32 İsa onlara, Gidin! dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
33 Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil, olup bitenlerin hepsini anlattılar.

Markos 5
11 Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı.
12 Kötü ruhlar İsaya, Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim diye yalvardılar.
13 İsanın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
14 Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı.
16 Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. (YC2009)
Luka 8
32 Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler, domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsaya yalvardılar. O da onlara izin verdi. (YC2009)
33 Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
34 Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar.

Luka 15
15 Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı.
16 Delikanlı, domuzların yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi.

2. Petrus 2
22 Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor:
Köpek kendi kusmuğuna döner,
Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner.

...İNANANLARA DÜŞMANLIK YÖNÜNDEN EN ŞİDDETLİ OLAN YAHUDİLER BU TUZAĞI NE YAZIKKİ BİZE DE KURMUŞLAR hadis adı altında uydurma sözlerle domuz ve diğer tek tırnaklı OLUP GEVİŞ GETİREMEYEN HAYVANLARI haram diye yazmışlar GELİN ONLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN DOMUZA PİS DEMEYİN yahudiler gibi RABBİMİZİN kulu ve elçisi ısa PEYGAMBERE KARŞI gelmeyin
onun gönderilmesiyle kitab ehline tekrar helal kılınan bütün tırnakLIların bize DE helal OLDUĞUNU kabul edin çünkü RABBİM bizekitab ehlinin yiyeceğini helal kılmış
ayrıca tekrar tekrar yaziyorum domuz pis olsaydı neden RABBİMİZ yeryüzünde yarattığı HERŞEYİ bizim için yarattığını(BAQARA 29)ve herşeyi KENDİ KATINDAN BİZİM EMRİMİZE BOYUN EĞDİRDİĞİNİ (CASİYE SURESİ 13)SÖYLÜYOR BAKIN HERŞEYİ DİYOR AMA SİZ HALADOMUZ BİZİM İÇİN DEĞİL DOMUZ BİZİM EMRİMİZE VERİLMEDİ DİYEREK AYETLERİ GEÇERSİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ ARTIK ANLAYIN RABBİM HERŞEYİ GÜZEL YARATTIM(SECDE 7)DİYOR AMA SİZ HALA DOMUZ PİS DİYEREK AYETİ GEÇERSİZ YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ

Sn. yalanci misyoner;
Bakalim Tanri Kur'anda/son ahitte
domuzu helal kilmis mi?


Bismillahirrahmanirrahim
Bakara (173)
Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Maide (3)
Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Maide (60)
De ki: "Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır."

Enam (145)
De ki: "Bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir." Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Nahl (115)
Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Sadakallah!
 
Üst Alt