Allah'a İman Etmek Gençleri Daha Mutlu Ediyor

meridyen2

Uzaklaştırıldı
Allah'a İman Etmek Gençleri Daha Mutlu Ediyor

Dünyanın farklı bölgelerinde son yıllarda yapılan anketler ve araştırmalar göstermektedir ki; materyalizmin sapkın ve insanı karanlığa sürükleyen bir felsefe olduğunu kavrayan ve Allaha iman eden gençler, iman etmeyen yaşıtlarına göre daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürüyor.

İnsanların büyük bir kısmı bir türlü gerçek huzuru yakalayamadıklarından, onca çabaya, çalışmaya ve yorgunluğa rağmen bir türlü mutlu olamadıklarından şikayetçidirler. Böyle bir sonuçla karşılaşmalarının sebebi, bu kişilerin mutluluğu yanlış yerde bulacaklarına inanmış olmalarıdır. Örneğin bazılarına göre mutluluk sözde maddi zenginliktedir; böylece istediği şeylere sahip olabilecek ve her geçen gün bir öncekine göre daha fazla şey tüketebilecektir. Bu gibi insanlar için tüketmek hayatlarının en büyük mutluluk kaynağıdır. Bazılarına göre mutluluğun kaynağı genç ve iyi görünümlü olmaktır, bazılarına göreyse iyi bir mevki sahibi olmak ve tanınmaktır.

Bunlar elbette ki insanları dünyada belli oranda ve çoğu zaman bir an için heyecanlandırabilecek sebeplerdir. Ancak bunların kişilerin tek mutluluk kaynağı haline gelmesi, bir araçtan çok amaca dönüşmeleri, bunlar olmadığında kişinin ciddi bir mutsuzluk yaşaması önemli bir sorundur. Bu bozuk düşünce tarzının sonucunda ortaya hiçbir şeyden memnun olmayan, sürekli daha fazlasını, daha iyisini isteyen, daha genç ve güzel ya da daha ünlü olmak için çalışan ve sadece bu sayede mutlu olup daha rahat bir hayat sürebileceklerini zanneden insanlar çıkar. Ne var ki bu çabaları onlara bekledikleri mutluluğu kazandırmaz.

Sorunların Tek Çözümü Din Ahlakının Yaşanmasıdır

Allahın varlığı ve birliği apaçık olmasına rağmen bazı insanlar inkarlarında direnirler ve din ahlakını yaşamaktan sürekli olarak kaçınırlar. Şüphesiz, bu çok cahilce bir tutumdur. Çünkü insanın hayatı boyunca arayışında olduğu gerçek huzuru, mutluluğu ve güveni bulabilmesinin tek yolu yaratılışına, diğer bir deyişle Allahın emrettiği din ahlakına uygun bir hayat sürmesidir. Din ahlakını yaşamayan bir insanın, imkanları ne kadar geniş olursa olsun, gerçek mutluluğu bulmasına imkan yoktur. Gün içinde yaşanan ve mutluluk gibi görünen anlar ise hem çok kısa ve geçicidir hem de çoğunlukla bu insanlar, gerçekte mutlu değildirler, sadece mutluluk taklidi yapmaktadırlar.

Din ahlakı insanların sabırlı, merhametli, hoşgörülü, itidalli, vicdanlı kısacası güzel huylu bir hayat yaşamalarını sağlar. Herkesin din ahlakına uygun olarak yaşadığı bir toplumda ise, huzur ve itidal toplumun geneline hakim olur. Bireyler her zaman sevgiyle, merhametle ve anlayışla karşılık görürler.

Associated Press: İman Eden Gençler Daha Mutlu

Associated Pressin 24 Ağustos 2007 günü yayınladığı haber bu konuda oldukça dikkat çekicidir. Ajans, din ahlakının gençler üzerindeki olumlu etkisini, Birçok çocuk için inanç mutluluğun anahtarıdır başlığı ile dünyaya duyurmuştur.

Haberde verilen bilgiye göre, yapılan araştırma sonuçlarında dindar olan gençlerin dindar olmayan gençliğe nazaran daha mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Associated Press ve MTVnin yaptığı geniş bir araştırma kendini dindar ya da çok dindar olarak tanımlayan 1324 yaş arasındaki insanların dindar olmayanlardan çok daha mutlu olduğunu göstermiştir. Gençlerin %44ü dinin ve maneviyatın kendileri için çok önemli olduğunu belirtmiş, %21i bu konuyu önemli bulduğunu söylemiştir. Araştırmaya katılan farklı ırklar arasında ise Afrika kökenli Amerikalılar dinin kendileri için en önemli unsur olduğunu söylemişlerdir. Hayatlarında dinin çok önemli olduğunu belirtenlerin %80i kendilerini mutlu olarak nitelendirmişlerdir.

Sosyologlar da mutluluk ile dini uygulamaları yerine getirme arasında doğrudan bir bağ olduğuna dikkat çekmektedirler. Kuzey Carolina Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Lisa Pearce dinin mutluluğa büyük katkıda bulunduğunu belirtmiştir.

Yapılan araştırmada gençlerin %68i kendi dinlerini ve inançlarını uyguladıklarını açıklamıştır. Araştırmaya katılan kişilerin %75i ise, mutluluklarının üzerinde Allahın etkisi olduğunu söylemişlerdir. Ankete katılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi David Mueller, Allahın hayat üzerindeki kontrolüne olan inancını şu sözlerle açıklamıştır:

Yaşamınızdaki olaylara gelince, bunlar sizin için önceden düzenlenmiştir kendinizi bulacağınız yer Allahın sizi yönlendirdiği yerdir.

Mutluluk Hissini Veren Allahtır

Allaha iman, insanları başka hiçbir koşulda elde edemedikleri huzurlu ve mutlu bir yaşama iletir. Mutluluğu ruha hissettiren Allahtır ve Allah bu hissi yalnızca razı olduğu kullarına verir. Allahın rızasından uzak yaşayan birisi kendisini maddi sebepler kullanarak mutlu etmeye çalışabilir ve geçici bir süre için kendini mutlu hissettiğini de zannedebilir. Ancak bu kişi gerçekte bir aldanma içerisindedir. Çünkü duyduğu mutluluk hissi, iman sahibi bir insanın yaşadığı mutluluk ile aynı değildir. Kelime olarak aynı kelime ile isimlendirilse bile, bu durum ömründe hiç tatlı yememiş bir kişinin ekşi tadını tatlı zannetmesine benzer. Bu kişi yediği yiyeceğin şekerli olduğunu iddia etse de, gerçek şeker tadını bilen bir insana göre yediği yiyecek ekşidir. Mutluluk kavramı da bu örnekteki gibidir. Allaha iman edip, Allahın kalplerine indirdiği huzura kavuşmuş olan müminler, gerçek mutluluğu yaşamaktadırlar ve diğer kişilerin mutluluk zannettikleri hislerin anlık ve geçici heyecanlar olduğunun bilincindedirler.

Müminlerin kalbinde, Allah'ın rızasını kazanma umudunun ve bu yolda çaba harcamanın verdiği bir sevinç ve huzur vardır. Yaşadıkları bu neşe ve sevinç, onları hem dünya hayatında mutlu ve huzurlu kılar hem de Allah'ın rızasını daha fazla kazanmalarını sağlayacak olan şevklerinin en önemli kaynağını oluşturur. Bu sevinç ve mutluluk, iman etmeyen insanların asla ulaşamayacakları ve taklit edemeyecekleri bir sevinçtir. Çünkü bu, Allah'ın yalnızca müminlere hissettirdiği ve Allah'ın rızasını, rahmetini ve sonsuz cennetini ummanın verdiği mutluluk ve huzurdur.

Asıl Mutluluk Yurdu: Cennet

Allah müminleri dünyada güzel ve mutlu bir yaşamla yaşatırken ahirette de cennetle müjdelemiş, yaptıkları tüm salih amelleri kabul edeceğini ve kavuşacakları güzelliğin ve mutluluğun ise pek yakın olduğunu bildirmiştir. Allah'ın sonsuz rahmetini ve sevgisini hissetmek ve sonsuz cennetle mükafatlandırılmayı ummak müminin kalbine büyük bir ferahlık ve huzur verir. Allah Kuran'da müminlerin dünyada ve ahirette güzel bir yaşam süreceklerini şöyle müjdelemektedir:

Şüphesiz "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); onların üzerine melekler iner (ve der ki) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vadolunan cennetle sevinin". (Fussilet Suresi, 30)

Din Ahlakından Uzak Yaşamın Ortaya Koyduğu Karanlık Tablo

Her gün televizyonlarda, gazetelerde mutsuzluk nedeniyle intihar eden pek çok insandan söz edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre, son 45 yılda, tüm dünyada intihar oranları yüzde 60 artmıştır. Yine Dünya Sağlık Örgütünün verdiği bilgilere göre dünyada her 40 saniyede 1 kişi intihar ederek ölürken, her 3 saniyede 1 kişi de intihar girişiminde bulunmaktadır. İntihar, günümüzde tüm ülkelerdeki ölümlerin ilk 10 nedeni arasında sayılmaktadır.

Tüm bunların nedeni insanların din ahlakından uzak yaşamalarıdır. Ancak bu olumsuz tablo artık değişmektedir. İki yüzyıl boyunca tüm dünyayı etkileyen materyalist felsefenin ektiği kötülük tohumları artık yok olmaya başlamıştır. İnsanlar Yaratıcımız olan Allahın varlığını inkar eden ve hiç kimseye karşı sorumlu değilsiniz, yaşam mücadelesi veren evrimleşmiş maymunlarsınız, güçlü olan kazanır yanılgılarını telkin eden Darwinist propagandanın etkisinden çıkmaktadırlar. Bu konudaki en önemli etken hiç kuşkusuz ki; Harun Yahya (Adnan Oktar)nın kitapları, internet siteleri, belgeseller ve dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen, yaşayan fosillerin yer aldığı sergiler vasıtasıyla Darwinizmin geçersizliğinin ve Yaratılış Gerçeğinin anlatılması, din ahlakını yaşamanın tüm toplumsal ve kişisel sorunların kesin çözümü olduğunun ortaya konulmasıdır.

Haberiniz olsun; Allahın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edenler ve (Allahtan) sakınanlardır. Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allahın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. (Yunus Suresi, 6364)
(Makale Harun Yahya)

Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi 43. sayı (Ocak 2008) 14. sayfada yayınlanmıştır.
 
Desene Irak, suriye, lübnan, mısır daki gençlerin huzurunun kaynağı iman. Bende diyorum bir ıraklıya bak bir de hollandalıya eee ıraklı daha huzurlu neden? Arkadaşımız açıklamış, İMAN.......

Sayın Meridyen2, İnancınıza imanınıza bir diyeceğim yok ama bütün islam ülkeleri ALLAHUEKBER NİDALARIYLA Dünyanın gözü önünde birbirini boğazlarken siz hangi huzurdan bahsediyorsunuz?
Harun Yahya'nın keyfi yerinde güzel kızları toplamış etrafına onlarla maşallahçılık oynuyor. Ama bütün müslümanlar birbirini boğazlıyor.
 
Sayin sabit, yine fikri-sabit bir hâl ile islam ülkelerine dolayisiyle islama atif yapiyorsunuz..!

Dediginiz ülkeler ve demediginiz ülkelerde mutluluk ile verdiginiz avrupa (Hollanda) örnegi , sanki ekonomi güc Kiyaslamasi olmus..

Iman dan bahsediliyor ,Allah'a iman... Bu suan ki en büyük 3 dinin temel asasidir... Dolayisiyle dünyanin en zenginlerinin oldugu Kuveyt te ve petrol zengini arap ülkelerinde mutsuzlar olabilecegi gibi Avrupa da zannettiginiz gibi mutlu degil..

Her ne kadar Adnan Oktar i hazzetmesemde bu tesbiti dogrudur.
Mesela ben sizden mutluyum cünkü ben inaniyorum ... umutlarim var öldükten sonrasina... Bir kötülük yaptigimda pismanligini tam tersi iyiliktede mutlulugunu yasiyorum cünkü benim icin ileri var, yaptiklarimin bir sekilde karsiligi olacagini biliyorum...ve bu beni mutlu kiliyor...

Sonra siz inanmayan biri olarak, inanan genclerin mutlu olup olmadigini nereden anladiniz..? ispatiniz nedir..?

Gördünüz mü , daha önceki yazismamizda size , fikrinizi ya direk yada tersinden yani karsi tarafin fikrini ezme yollu kendi fikrinizi sizde empoze ediyorsunuz dedigimde, benim bunda kazancim neki dediniz..!

Simdi sorulursa ,burada ateizme direk bir gönderme yok, siz neden alindiniz inanan mutlu olsa siz bundan mutsuz mu olacaksiniz..?
 
Sayın Komando,
Ben burada islam ülkelerinin yaşadığı huzursuzluğu dile getirdim. Eğer dünyayı gözden geçirirseniz islam ülkelerinin neredeyse hepsinin çok ciddi huzursuzluk içerisinde olduğunu görürsünüz. Her halde buna bir itirazınız yoktur. İslam ülkelerinin hepsi ''insani gelişmişlik düzeyi''sıralamasında son sıraları paylaşıyorlar, neredeyse hepsi diktatörlükle yönetiliyor, hiçbirinde insan hakları dikkate alınmıyor, hepsinde çeşitli nedenlerle çatışma yaşanıyor ve birbirlerini boğazlıyorlar. Şimdi size soruyorum, bu mu huzur, bu mu mutluluk? Bu gördülerimizi huzurlu ve mutlu insanlar mı yapıyor? Bu saydıklarımızın yaşandığı ülkelerde huzurdan mutluluktan söz etmek mümkünmü?

Benden daha mutlu olduğunuzu söylemişsiniz umarım öyledir, benim bu konuda kişisel bir iddiam olamaz. Laf açılmışken biz iyiliği burda yada başka alemde karşılığı olacak diye yapmayız. İyilik yapmak yardım etmek bizim insan olma sorumluluğumuzun gereğidir. İnananlar mutsuz olur gibi bir iddiam yok böyle bir şeyde söylemedim. Konu başlığına bakarsanız tam aksi durum söz konusu yani siz bizim size göre daha mutsuz olduğumuzu iddia ediyorsunuz. Bu durumda ''nerden anladın'' sorusunu kendinize sormalısınız.

Forum da cevap yazmak için alınmak mı gerekiyor? Ben bu forumda yeniyim ama böyle bir kural olduğunu sanmıyorum. Doğru bulduğum yazılara destek yanlış buldıuğum yazılara da eleştiri anlamında cevap veriyorum, alındığım falan yok.

Sorduğunuz için söylüyorum inanan ya da inanmayan kim mutlu olursa ben bundan sadece memnuniyet duyarım. Birlikte yaşadığım insanların %95 i inançlı insanlar onlar benim ailem, dostlarım, arkadaşlarım onların mutluluğundan neden rahatsız olayım.
 
Abdulhakim Arvasi k.s.,Kapalıçarşı'dan geçerken karşılarına tanıdıkları bir dükkancı çıktı. Adam hal hatır faslından sonra; "Efendim. Duâ edin de Allahü Teâlâ ümmet-i Muhammed'i kurtarsın." deyince, o da cevâben:

"Siz bana o ümmeti gösterin. Ben de kurtulduğunu haber vereyim. Hani nerede o ümmet!" buyurdu.
 
Üst Alt