• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Allah Yemin Eder Mi ?

Okunuyor :
Allah Yemin Eder Mi ?

B

bursali68

Ziyaretci
Sen harbi anlama sıkıntısı yaşıyorsun.....


yukarda bunun nedenlerini detayları ile anlattım....

1- İnsanlara İSLAM dışı telkinlerde İSLAM kaynaklı belge kullanmaya kalkarak yorum yazıyorsun Şüpheye teşvik ediyorsun... Hadis ve Sünnet inkarın, Veda Hutbesinde ki örnekler, RECM konusunda ki, Ayet destekli yorumlar en güzel örnekler

Benim bu konuya müdahil olmama sebep olan mesajın...buraya gelinceye kadar benim müdahalem yok... Müdahil olduğum sayfa 6

anlatabildim mi....?2- ALLAH C.C un FARZ kıldığı Emirleri, Yoktur diye RED ediyorsun... Etmekle kalsan banane diyecemde bide KUR'AN destekli RED ediyor diğer insnalara bu yönde telkinlerde bulunuyorsun...3- Kafirleri kendine dost ediniyorsun, edinsen ve iç dünyanda yaşasan eywallah da insanlarıda bu yönde telkin ediyosun....

Dediğim gibi bu iç dünyana ait bir davranış ve tercih olduğu müddetçe BANANE, ne zamanki tepki koyarım bu diğer insanlara örnek teşkil etmeye başladığında, telkinde bulunmaya başladığında

Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi yeniden inkârcılığa sevkederler./Ali İmran-100

Ey İnananlar! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz?./Nisa-144

Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin. Sizden onları kim dost edinirse doğrusu kendine yazık etmiş olurlar./Tevbe-23

Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar, size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz; oysa onlar, Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan ötürü sizi ve Peygamberi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer sizler Benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse, şüphesiz doğru yoldan sapmıştır./Mümtehine-1

İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp-inkar ettik. Sizinle aramızda siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir." Ancak İbrahim'in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey Rabbimiz biz sana tevekkül ettik ve ‘içten sana yöneldik.' Dönüş sanadır." (60/4)

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde. (87/19)


Bu kadar ayette Anne- Baba yı bile red edin derken, nasıl olurda böyle örnekler vermene insanlara ALLAH C.C un izin vermediği ve hoşlanmadığı haraketleri telkin edebilirsin...

Ki mevzu bahis insan ile kendiside şahittir, çok yumuşak bir dille ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME KONUSU hakkında SABIR ile sayfalar dolusu DELİL göstememe rağmen PEKİ madem şöyle dedin nasıl ispatlarsın elle tutulur bilgi olarak diyeceği yerde Dalga geçip Alay etti...Şimdi bu adama ben nasıl canım kardeşim seni çok iyi anlıyorum diyebilirim ki .. yukardaki ayetleri bile bile...

4- Senin ile tüm tartışmalarımızda hep insnalaın kafasına şüphe tohumları ekecek yaklaşım sergiledin, hiç dinlemedin oysa adım adım sözlerini bilgi belge, ile yanıtlamay çalıştım.. ama sen ne yaptın...
vs.vs.vs.....

Baktın konuya hakimiyet sıfır karşına konulan bilgi v belge sağlam hemen su koyveriyorsun...Hangi amaç ile yazdığım yukarda açık değilmi ......?

İSLAM İLE SENİN ANLAYIŞIN ARASINDA Kİ AKLİ VE YAZILI BİLGİ VE BELGE DESTEKLİ TEZATLIKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERMEK...

Yani O ADAM a ALLAH C.C YEMİN EDERMİ konusunu açıklayan ve delillerini KUR'AN dan destekli arapça-türkçe karşılıklı veren insan daki BOZUK İTİKAT, İSLAM DIŞI yaklaşımlara dikkat çekmek ve söylediklerini yazdıklarını okurken insanların hımmm..... demesini sağalayabilmek düşünmeye teşvik etmek adına kullanılmış bir materyal dir....Yukarda da yazdım inancı beni ilgilendirmiyor kimsenin ama bunu topluma telkin boyutuna yayıp, insanları İSLAM dan uzaklaştıranlara karşı tepkim...

konuyu açıklayıcı olacağı umudu ile aşağı bir yazı metni ekliyorum daha öncede kullandığım bir yazıdır... dikkat ile okumanı öneririm...
işte bu sözün yüzünden seninle tartışıp duruyorum...

Sen kalkmışsın İSLAM dışı kaynakları DELİL gösterip.. İŞTE FARKLI DİYORSUN.....

VİKİPEDİA
CAFERİLİK
vs.vs.vs......

REFERANS verdiğin bilgi kaynaklarına DİKKAT.....!!!! Kaçtır yazıyorum...

Öncelikle sana SAĞLAM kafalarda ki soruları dağıtacak kaynak, seninle ortak noktada buluştuğumuz tek KAYNAK dan delil getirerek yanlışını görmeni bekledim... Diğerlerine gerek yok fazla kalabalıkda etmeyelim

“Ey Peygamber hanımları, evinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayınız” (Ahzab 34)

“Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik ve bilmediklerinide öğrettik”. (Nisa 113)


ama sen inatla buna cevap vermediğin gibi alay etmeye sulandırmaya başladın konuyu...

İnancın beni ilgilendirmez... Kaçtır söylüyorum BANANE... Ama sen bu kendince doğru ama BOZUK İTİKADI insanlara sunmaya ve onlara telkine başladığın anda kusura bakma ama BANANE diyemem...

İşte sorularını son kez cevapladım..... yetiri kadar detaylı oldu kanaatindeyim... Sen bu konuda ki gibi yanlış görüşlerini KUR'AN ve İSLAM adına mal etmeye kalkarsan karşına dikileceğim... Onun haricinde ne halin varsa gör...

DİN ORTAYA KONUR İSTEYEN ALIR İSTEYEN REDDEDER.....
Sn.Ammar,BANANE demezsin belki ancak artık insanlar çıkar SANANE demeye başlar.Hala daha itikad bozukluğunu " kendine göre bozuk " olduğunu anlayamıyorsun,gerçekten gülünç duruma düşmeye başladın.Bir önceki mesaja bak bakalım varmıymış yok muymuş " ben bilirim sözün ".
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.Ammar çok iyi biliyor doğruları biliyorsun ya " BANA HZ.PEYGAMBERİMİZİN DİREKT YAZDIRDIĞI KUR'AN'I GÖSTER " göster de tüm dediklerim geri alayım....Nerede o yürek,hayır böyle bir Kur'an örnek olarak gösteremem deme cesaretini göster de bari konuyu o şekilde sessiz sedasız ve yorumsuz sonlandırayım.

Ki buradan da bana " Kur!an'a şüphe duyma olarak nitelediğin/ zanda bulunduğun " konuyla bağlayacağım.Hadi bana " artikelleri olmayan,herekelenmeyen,ayet ayet ayrılmamış,sure sure ayrılmamış 1 tane kitap şeklinde dünya üzerinde okunan Kur'an göster...

Göster de cümle alem de görsün, yaptığımız şüphemiymiş yoksa " doğruya ulaşabilmek için sorgulama mı imiş "...
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Küfür Neden Tek Millettir?
________________________________________
İslam kendi dışında kalan , hatta kendisinden önce gelmiş
bulunan bütün dinleri batıl saymış ve onların topunu bir
millet olarak ilan etmiştir. Hak olan dinler bile ancak
kendilerine ait vakitler içinde hak telakki edilmiş, fakat
İslam’ın zuhuruyla haklılıklarını yitirmiş sayılmışlardır.
Bunları bilmeyen yok.


Fakat bunu bilmenin bazı önemli
sonuçları var. Şöyle ki, küfrün tek millet olduğunu kabul
ve tasdik etmek, Müslümanların onlara karşı olan tavırlarında
başlıca belirleyici unsurlardan biri haline geliyor. İnsana
öyle geliyor ki, İslam aleminin bozulmaya, çözülmeye
başlama sebeplerinden birisi de, küfrün tek millet halinde
telakki edilmesi yolundaki hükmün kafalarda kesinliğini
kaybetmiş olmasıyla bağlantılıdır.


Müslümanlar özellikle geçen yüzyılın ortalardan itibaren,
İslam-dışı dünyaya, Müslümanca değil, “hümanistçe” bir yoldan baktırılmaya
başlanmıştır. Böylece, İslam-dışı dünya, İslam’ın emrettiği
müsamaha ruhu çerçevesinde değil, fakat hümanistlerin
telkin ettiği bir müsamaha ruhuyla görülmeye başlanmıştır.


Mesela bir Edison’un, bir Einstein’ın cehennemde yanmasına
gönlünün razı olmadığını söyleyebilen biri farkına varmadan
“hümanizmin” (insancılık, insanperestlik) telkin ettiği görüş
dairesine girmiş bulunur
. Dahası, bu görüş tarzı, Allah’ın
razı olmamak gibi bir neticeye de çıkaracağından, sahibini
küfre de sokmuş bulunacaktır.

Küfrün bir millet olarak görülmesindeki önemli sonuç,
Müslümanların, ayrı ayrı görülebilecek batıl fikirler
çerçevesinde kafa yormalarını önlemesidir. Dolayısıyla
onlarla ünsiyet peyda etme imkanı ortadan kaldırılmış
olmaktadır. Bu mesafeli duruş, Müslümanları, küfrün
ahlak dairesine girmekten de korumaktadır.

Küfrün bir millet olduğunu söylerken, kafirlerin arasında
ortak bir vasfın bulunduğu kabul edilmektedir. Ortak
vasıf onların Müslüman olmamaları yönündedir. Fakat
onların İslam’a yaklaşmalarını önleyen sebep kendi
putlarıdır. Kuşkusuz, put her zaman ilkel biçimiyle somut
olarak görülmeyebilir. Kimi zaman, özellikle çağımızda
soyut putlarda revaçtadır. Mesela bir komünistin (dinsiz,
imansız, ahlaksız) putu nedir? diye sorulabilir. Komünist,
mevhum ve müstakbel ve mücerret bir cemiyet düzenine
tapınmaktadır. Grek, Roma ve Hıristiyanlığın muhassalası
olan bugünkü Batı kültürünün ortaya çıkardığı insan, genel
anlamıyla konformizme (hali hazır düzenle herhangi bir
çatışması olmayan, ona tamamı ile bağlı; uyuşumcu) tapınmaktadır, vb.
İslam’ın dışında bulunuşları, onları, ister istemez vahyin
yerine aklı ikame etmeye götürmektedir. Dikkat edilirse,
küfür dairesi içinde bulunan insanların tapındığı şey, son
tahlilde aklın biçimlere bürünmüş olarak görünse bile,
durum değişmez. Yani akla tapıcılık, illa rasyonalizm
(her şeyi akılla izah eden, her şeyin akılla kavranabileceğini
öne süren akım, akılcılık, fikircilik), pozitivizm (hakikatin
deneme ve gözlemle elde edilebileceği görüşünde olan
felsefi doktrin, ispatiye, ispatçılık, olguculuk) gibi mantıki
hale getirilmiş, kitabına uydurulmuş olmayabilir. İlkel
biçimdeki putperestlikle, mesela ilkin bir put yapıp sonra
yaptığına tapma biçiminde görünenlerde bile, kendi yaptığına
iman edip tapınma bakımından gizlenmiş bir akılcılık vardır.
Putların biçimi ve niteliği somuttan soyuta değişik yollardan
tezahür edebilir ama onların put olma mahiyeti değişmez.
“Benim hiçbir putum yok.” diyen biri bile, eninde sonunda
kendi zatını put haline getirmiş olmuyor mu?
Küfür, böylece, çok değişik biçimlerde ortaya çıksa bile,
neticede bir millet olma vasfını hep muhafaza etmektedir.
İster şöyle, ister böyle…
(müslümanca düşünme üzerine denemeler- Rasim Özdenören sf.41)

Küfür Tek Bir Millettir


Küfür Tek Bir Millettir Aralarında Ebû Hanife, Şâfiî, Dâvud, Ahmed bin Hanbel'in de bulunduğu bir grup ilim adamı bu Bakara, sûresi, 120. âyet-i kerimeye dayanarak küfrün tek bir millet olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yüce Allah; "Onların milletine (dinine)" (2/Bakara, 120) diye buyurarak (hıristiyan ve yahûdiler iki ayrı dine mensup oldukları olduğu halde) "millet" kelimesini tekil olarak zikretmiştir. Bunlar ayrıca; "Sizin dininiz size; benim dinim bana" (109/el-Kâfirûn, 6) buyruğunu, Hz. Peygamber'in de: "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" (Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16; İbn Mâce, Ferâiz 6; Ahmed bin Hanbel, II/187) hadisini de delil gösterirler. Yani burada iki ayrı milletten kasıt, İslâm ve küfürdür. Bunun delili ise Peygamber Efendimiz'in: "Müslüman, kâfire mirasçı olmaz." (Buhârî, Ferâiz 26; Müslim, Ferâiz1; Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 15) anlamındaki bir başka hadisidir. İmam Mâlik ve kendisinden gelen bir başka rivâyette Ahmed bin Hanbel ise küfrün ayrı milletler olduğu görüşündedir. Buna göre yahûdi hıristiyana mirasçı olmadığı gibi; yahûdi ve hıristiyan da mecûsiye mirasçı olmaz. Onlar bu görüşlerine Peygamber Efendimiz'in "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" hadisinin zâhirini delil alırlar.[1] Millet kelimesinin çoğulu "milel"dir. Din tarihi hususunda tartışılmaz otorite olan Şehristanî'nin meşhur eserinin adı el-Milel ve'n-Nihal'dir. Bilindiği gibi "nihal" kelimesi "nıhle"nin çoğuludur. Nıhle ise; "kupkuru zan ve vehim" mânâsına gelir. Dolayısıyla "el-milel", vahye dayanan dinlerin (milletlerin) tarihi, "en-Nihal" ise, vahye dayanmayan sistemlerin (milletlerin) mâhiyetidir. [1] İmam Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an, c. 2, s. 301
 
B

bursali68

Ziyaretci
Sn.Ammar,

İslam dışı kaynak/delil göstermek ile itham ediyorsun.Peki sen ne yapıyorsun " OTOBUR bir hayvan olan KEÇİ ye ,üzerinde RECM ayeti yazan CEYLAN DERİSİ (hayvani gıda ) yediriyor A.Bin HANBEL....O doğru söylüyor....Buhari de bunu kitabına alıp destekliyor,doğru söylüyor,Müslim " aa o keçi değildi TAVUK tu " diyor doğru söylüyor oluyor ve de bunu bana " İSLAMİ KAYNAK " diye sunuyorsun.O sana göre kaynak olabilir ama unutma ki Kur'an bilimle hiçbir şekilde ÇELİŞMEZ,çelişenler kendini bilmez HAZRETLER, ve onların peşinde sürüklenenlerdir.

Hayır arkadaş küçük baş hayvanların " deri,kemik,et..." yediği ne zaman görülmüş bu yönüyle uydurma veya hakikaten tam bir RİVAYET diyoruz kabahatli oluyoruz.İlme ,bilme,mantığa...ters bir şeyler söyleyecek bu HAZRETLER,biz de kabul etmediğimizde " İNKARCI / İTİKADI BOZUK " olacağız...

Sn.Ammar,belki mezhepçi değilsin,belki şeyh değilsin,belki müridlerin yok...ama korkarım ki yakındır bunların oluşması.Aç oku bakalım Hz.ÖMER niçin Halid Bin VELİD'i komutanlıktan almış,bir oku da ne demek istediğimi iyi anla...Ve de o olayı çok derinnnnnn düşün.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Küfür Neden Tek Millettir?
________________________________________
İslam kendi dışında kalan , hatta kendisinden önce gelmiş
bulunan bütün dinleri batıl saymış ve onların topunu bir
millet olarak ilan etmiştir. Hak olan dinler bile ancak
kendilerine ait vakitler içinde hak telakki edilmiş, fakat
İslam’ın zuhuruyla haklılıklarını yitirmiş sayılmışlardır.
Bunları bilmeyen yok.


Fakat bunu bilmenin bazı önemli
sonuçları var. Şöyle ki, küfrün tek millet olduğunu kabul
ve tasdik etmek, Müslümanların onlara karşı olan tavırlarında
başlıca belirleyici unsurlardan biri haline geliyor. İnsana
öyle geliyor ki, İslam aleminin bozulmaya, çözülmeye
başlama sebeplerinden birisi de, küfrün tek millet halinde
telakki edilmesi yolundaki hükmün kafalarda kesinliğini
kaybetmiş olmasıyla bağlantılıdır.


Müslümanlar özellikle geçen yüzyılın ortalardan itibaren,
İslam-dışı dünyaya, Müslümanca değil, “hümanistçe” bir yoldan baktırılmaya
başlanmıştır. Böylece, İslam-dışı dünya, İslam’ın emrettiği
müsamaha ruhu çerçevesinde değil, fakat hümanistlerin
telkin ettiği bir müsamaha ruhuyla görülmeye başlanmıştır.


Mesela bir Edison’un, bir Einstein’ın cehennemde yanmasına
gönlünün razı olmadığını söyleyebilen biri farkına varmadan
“hümanizmin” (insancılık, insanperestlik) telkin ettiği görüş
dairesine girmiş bulunur
. Dahası, bu görüş tarzı, Allah’ın
razı olmamak gibi bir neticeye de çıkaracağından, sahibini
küfre de sokmuş bulunacaktır.

Küfrün bir millet olarak görülmesindeki önemli sonuç,
Müslümanların, ayrı ayrı görülebilecek batıl fikirler
çerçevesinde kafa yormalarını önlemesidir. Dolayısıyla
onlarla ünsiyet peyda etme imkanı ortadan kaldırılmış
olmaktadır. Bu mesafeli duruş, Müslümanları, küfrün
ahlak dairesine girmekten de korumaktadır.

Küfrün bir millet olduğunu söylerken, kafirlerin arasında
ortak bir vasfın bulunduğu kabul edilmektedir. Ortak
vasıf onların Müslüman olmamaları yönündedir. Fakat
onların İslam’a yaklaşmalarını önleyen sebep kendi
putlarıdır. Kuşkusuz, put her zaman ilkel biçimiyle somut
olarak görülmeyebilir. Kimi zaman, özellikle çağımızda
soyut putlarda revaçtadır. Mesela bir komünistin (dinsiz,
imansız, ahlaksız) putu nedir? diye sorulabilir. Komünist,
mevhum ve müstakbel ve mücerret bir cemiyet düzenine
tapınmaktadır. Grek, Roma ve Hıristiyanlığın muhassalası
olan bugünkü Batı kültürünün ortaya çıkardığı insan, genel
anlamıyla konformizme (hali hazır düzenle herhangi bir
çatışması olmayan, ona tamamı ile bağlı; uyuşumcu) tapınmaktadır, vb.
İslam’ın dışında bulunuşları, onları, ister istemez vahyin
yerine aklı ikame etmeye götürmektedir. Dikkat edilirse,
küfür dairesi içinde bulunan insanların tapındığı şey, son
tahlilde aklın biçimlere bürünmüş olarak görünse bile,
durum değişmez. Yani akla tapıcılık, illa rasyonalizm
(her şeyi akılla izah eden, her şeyin akılla kavranabileceğini
öne süren akım, akılcılık, fikircilik), pozitivizm (hakikatin
deneme ve gözlemle elde edilebileceği görüşünde olan
felsefi doktrin, ispatiye, ispatçılık, olguculuk) gibi mantıki
hale getirilmiş, kitabına uydurulmuş olmayabilir. İlkel
biçimdeki putperestlikle, mesela ilkin bir put yapıp sonra
yaptığına tapma biçiminde görünenlerde bile, kendi yaptığına
iman edip tapınma bakımından gizlenmiş bir akılcılık vardır.
Putların biçimi ve niteliği somuttan soyuta değişik yollardan
tezahür edebilir ama onların put olma mahiyeti değişmez.
“Benim hiçbir putum yok.” diyen biri bile, eninde sonunda
kendi zatını put haline getirmiş olmuyor mu?
Küfür, böylece, çok değişik biçimlerde ortaya çıksa bile,
neticede bir millet olma vasfını hep muhafaza etmektedir.
İster şöyle, ister böyle…
(müslümanca düşünme üzerine denemeler- Rasim Özdenören sf.41)

Küfür Tek Bir Millettir


Küfür Tek Bir Millettir Aralarında Ebû Hanife, Şâfiî, Dâvud, Ahmed bin Hanbel'in de bulunduğu bir grup ilim adamı bu Bakara, sûresi, 120. âyet-i kerimeye dayanarak küfrün tek bir millet olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Yüce Allah; "Onların milletine (dinine)" (2/Bakara, 120) diye buyurarak (hıristiyan ve yahûdiler iki ayrı dine mensup oldukları olduğu halde) "millet" kelimesini tekil olarak zikretmiştir. Bunlar ayrıca; "Sizin dininiz size; benim dinim bana" (109/el-Kâfirûn, 6) buyruğunu, Hz. Peygamber'in de: "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" (Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16; İbn Mâce, Ferâiz 6; Ahmed bin Hanbel, II/187) hadisini de delil gösterirler. Yani burada iki ayrı milletten kasıt, İslâm ve küfürdür. Bunun delili ise Peygamber Efendimiz'in: "Müslüman, kâfire mirasçı olmaz." (Buhârî, Ferâiz 26; Müslim, Ferâiz1; Ebû Dâvud, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 15) anlamındaki bir başka hadisidir. İmam Mâlik ve kendisinden gelen bir başka rivâyette Ahmed bin Hanbel ise küfrün ayrı milletler olduğu görüşündedir. Buna göre yahûdi hıristiyana mirasçı olmadığı gibi; yahûdi ve hıristiyan da mecûsiye mirasçı olmaz. Onlar bu görüşlerine Peygamber Efendimiz'in "İki ayrı millete mensup kimseler arasında mirasçılık olmaz" hadisinin zâhirini delil alırlar.[1] Millet kelimesinin çoğulu "milel"dir. Din tarihi hususunda tartışılmaz otorite olan Şehristanî'nin meşhur eserinin adı el-Milel ve'n-Nihal'dir. Bilindiği gibi "nihal" kelimesi "nıhle"nin çoğuludur. Nıhle ise; "kupkuru zan ve vehim" mânâsına gelir. Dolayısıyla "el-milel", vahye dayanan dinlerin (milletlerin) tarihi, "en-Nihal" ise, vahye dayanmayan sistemlerin (milletlerin) mâhiyetidir. [1] İmam Kurtubî, el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an, c. 2, s. 301
Sn.Ammar,ben Mersin diyorum mersin sen diyorsun ki " tersin " .Ben sordum kısaca sen ne yapıştırdın...HEP AYNI NAKARAT ( Nazan ÖNCEL 'in de kulaklarını çınlatmış olalım bu söz ile )

Kal sağlıcakla.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.Ammar " ÇUVALLADIKÇA " ortaya çıkıyor senin ne bilip bilmediğin,bak böyle söylediklerinde " döneklik " edenler " İNANDIRICILIKLARINI " yitirirler...bunu asla unutma.
Mesajında ne diyorsun ;

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
22-03-2010, 04:04 PM
Ammar

İslam kendi dışında kalan , hatta kendisinden önce gelmiş
bulunan bütün dinleri batıl saymış ve onların topunu bir
millet olarak ilan etmiştir. Hak olan dinler bile ancak
kendilerine ait vakitler içinde hak telakki edilmiş, fakat
İslam’ın zuhuruyla haklılıklarını yitirmiş sayılmışlardır.
Bunları bilmeyen yok.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tüm dinleri,kitaplarını iptal kabul ediyorsun,iyi güzel sözümüz yok bizler de aynı şeyi zaten kabul ediyoruz.Eeeee peki bu nedir ;

11-12-2009, 09:31 AM
Ammar

_Daha ALLAH C.C şeriatında ADEM A.S dan, MUHAMMED S.A.S kadar gelen tüm peygamberlerde ALLAH C.C' un ŞERİATININ değişikliğe uğramadan tek bir şekilde TEVHİD inancı olarak varolduğundan bi haberlerin, MUSA A.S' ın Kitabı, İSA A.S Kitabı, MUHAMMED S.A.S in kitabı diye ayrım yapacak kadar bilgisiz ve mesnetsiz salladığını...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Üstteki mesajdaki sallayan kim SEN değil misin.Yoksa foruma senin adına başka biri girip faklı bir şey mi yazdı???Acep sen ÇİFT KİŞİLİKLİ MİSİN ??? B u ne perhiz bu ne lahana turşusu.Fazla değil 3 ay içerisinde kendi kendini TEKZİP etmişsin....Ne olacak senin bu halin Ey AMMAR...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bu arada,olmayanları yutturmaya alışmışsın ya şu ayeti bir bul da biz de öğrenelim ;

08-12-2009, 06:08 PM
Ammar

2553) "... (Abdullah) bin Abbâs (Radıyallâhü anhümâ)'dan rivayet edildiğine göre :
Ömer bin el-Hattâb (Radıyallâhü anh) (halîfe iken Medîne-i Mü-nevvere'deki Mescid-i Nebevfde bir Cuma hutbesinde) şöyle demiştir:
(Ey müslümanlar) Şüphesiz ben şundan korkarım: Halkın üzerinden uzun bir zaman geçer de nihayet bir adam; Ben Allah'ın kitabında (zina eden evliyi) recmetme (hükmünü) bulmuyorum, der ve bu yüzden halk Allah'ın farizalarından birisini terketmekle dalâlete giderler. Bilmiş olun ki (Zina eden) kişi muhsan (evlenmiş) olup beyyine (dört erkek şâhtdî, veya gebelik, ya da itiraf olduğu zaman şüphesiz recmetmek haktır. Şüphesiz ben recm âyetini okudum. Âyet şudur»
«Şeyh ve Şeyha (yâni muhsan erkek ve kadın) zina ettikleri zaman onları muhakkak recmediniz.»
Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) recmetti ve O'ndan sonra da biz recmettik."

Yani Peygamberin S.A.S in uygulamaları da ALLAH C.C dan gelen ayetler gibidir, farz dır, ve
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

" «Şeyh ve Şeyha (yâni muhsan erkek ve kadın) zina ettikleri zaman onları muhakkak recmediniz.»"

Yani Yüce Allah Kur'an'a yazmayacak ama Peygamberimize " UYGULANMASI " farz olan bir konuyu söyleyecek.Kafanız karıştı galiba,Kur'an emirleri FARZ dır,kendine göre Peygamberimiz dahi bir konuyu FARZ eyleyemez bu yetkisi yoktur.

Gerçekten ne hallerdeymişiz,hazin bir durum...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.Ammar,bir şeyi tuturdun mu " Arap'ın Yalellisi " gibi bırakmıyorsun,tamam doğru belki ısrarcılık,insanlar sana cevap vermeyince de " ÇAKI BULMUŞ ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNİYORSUN " seni fazla sevindirmeyelim,bak konuyu takip et o zaman ;

19-03-2010, 09:39 AM
Ammar

hadis inkarı... oysa ALLAH C.C Kitabında SÜNNETİN HAK olduğu hakkında ne diyor hep beraber bakalım...


“Ey Peygamber hanımları, evinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayınız” (Ahzab 34)

“Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik ve bilmediklerinide öğrettik”. (Nisa 113)

“Ey Peygamber (s.a.v.) acele etmek için dilini hareket ettirme, onun (Kur’an) toplanması ve okunması bize aittir”. Biz sana onu okuduğumuz zaman onun kıraatına tabi ol, ondan sonra onun açıklanması yine bize aittir” (Kıyamet 17 - 19)

“Biz sana, insanlar arasında Allah’ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye Kitabı indirdik” (Nisa 105).

“Eğer bir şeyde çekişirseniz, onu Allah’a ve Rasulu’ne havale ediniz” (Nisa 59)

Ey Rasulum, deki; “Ben de sizin gibi bir beşerim, ancak bana vahyolunuyor” (Kehf 110).

bu hikmet ne olaki... Bu hikmette elbet var bir hikmet....

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

22-03-2010 03:46 PM
Ammar

Öncelikle sana SAĞLAM kafalarda ki soruları dağıtacak kaynak, seninle ortak noktada buluştuğumuz tek KAYNAK dan delil getirerek yanlışını görmeni bekledim... Diğerlerine gerek yok fazla kalabalıkda etmeyelim

“Ey Peygamber hanımları, evinizde okunan ayetleri ve hikmeti hatırlayınız” (Ahzab 34)

“Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik ve bilmediklerinide öğrettik”. (Nisa 113)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hikmetten kasıt = Sünnet öyle mi??? Enteresan Sn.mopsy'nin çok güzel bir açıklayıcı yazısı var,o yazıda kasdedilenin Kur'an olduğu belirtiliyor hem de ayet örnekleriyle.İstersen bir oku oku da zırt pırt aynı şeyleri tekrarlayıp durma Tekkeciler gibi...

Hani sormuşsun ya " bu hikmet ne olaki... Bu hikmette elbet var bir hikmet...." ehhh okumaz isen kendi kendine çalar söylersin,ne ola ki bu HİKMET oku bakalım ;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


02-09-2009, 10:16 AM
mopsy

Hıkmet sunnet’ın degıl kur’an’ın adıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
Uygulanan ilim veya insanlar arasinda hukmetme esaslarina, hukumde isabetli olmaya HIKMET denir.Ve hak dini konusunda,derin ve yararli bilgiye de yine HIKMET adi verilir.Yani Kur’an ayetlerinin diger bir adi da hikmettir.
3.56."Küfre sapanlar var ya, işte onlara dünyada ve âhirette şiddetle azap edeceğim. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır onların."
3.57.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Allah onlara ödüllerini tam olarak verecektir. Allah zalimleri sevmez.
3.58.İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.

Peygamber sunnetine uyma mecburiyetinin esaslarindan biri de elcinin sahsi hikmetleridir iddaasinin delili olarak Ahzap suresinin 34. ayeti one surulur.
33.34.Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanları hatırlayın. Kuşkusuz, Allah Latîf'tir, Habîr'dir.

Gercekte;Peygamberin hikmetleri,ona gelen Vahyin/Kur’an’in / Allah hadislerinin hikmetleridir. Daha dogrusu bu Kitap:Butun daha once alemlere Ilahi olarak inen Vahy yani Allah’in hadisleri gibi,son olarak alemlere bir hatirlatma,vaaz olarak inen ve indigi bu donemde Kur’an adini alan bir HIKMET KITAP’idir.
10.1.Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri.
43.63.İsa, açık-seçik kanıtlarla geldiğinde şöyle demişti: "Ben size hikmet getirdim ve tartışıp durduğunuz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde,Allah'tan sakının ve bana itaat edin!"

Elci muminlere,kendi sahsi hikmetini degil Allah’in Kitap’ini ve bu Kitap’taki hikmeti onlara teblig eder.Mumine dusen elcinin tebligine dolayisiyla elciye iman etmektir.
62.2.O Allah'tır ki, ümmîlere içlerinden bir resul göndermiştir de o, onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arıtıp temizler, onlara Kitap'ı ve hikmeti öğretir. Onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi.
43.63.İsa, açık-seçik kanıtlarla geldiğinde şöyle demişti: "Ben size hikmet getirdim ve tartışıp durduğunuz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde, Allah'tan sakının ve bana itaat edin!"

Kur’an hikmet dolu ayetlere sahiptir.Isra suresine ait 18. ayet ile 38. ayet arasinda Allah;yapilmasini ve yapilmamasini istedigi seyleri anlatir ve daha sonra,Ilahi Vahy’in bu ayetlerinin, hikmetin parcalari oldugunu bildirir.
17.39.Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah'ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın.

Bu hikmetlerle uyaran Peygamberin dinlenmedigi bildiren Allah, boylece elcinin hikmetlerinin degil,Allah’in Hikmetlerinin Peygamber tarafindan teblig edildigini de aciklamis oluyor.
54.4.Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.
54.5.Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.

Kur’an’a gore mumin;,Kur’an hikmetlerini,ogutlerini takip eden kisidir.Son Nebi’de sapkinlarla EN GUZEL SEKILDE yani Kur’an’in ogut ve hikmet’leriyle mucadele etmistir.
16.125.Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rab’bin,kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.
3.58.İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.

Kur’an’in bildirdigi hikmetler ISRA SURESINDE soyle vucud bulmustur!
17. 23. Rabbin şöyle hükmetti: O'ndan başkasına kulluk/ibadet etmeyin, anaya-babaya çok güzel davranın: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara "Öf!" bile deme; onları azarlama, onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.
17.24. Rahmetten yerlere eğilme kanadını onlar için indir ve de ki: "Rabbim, merhametli
17.25. Benliklerinizin içindekini Rabbiniz daha iyi bilir. Eğer siz barışsever/iyi kişiler olursanız O, tövbeye sarılanları affeder.
17.26. Akrabaya hakkını ver! Çaresize, yolda kalana da. Fakat saçıp savurma!
17.27. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olurlar. Ve şeytan, kendi Rabbine nankörlük etmiştir.
17.28. Eğer onlardan, Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti bekleme yüzünden yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak/tatlı bir söz söyle. 17.29. Elini bağlayıp boynuna asma. Ama onu büsbütün de salıverme. Sonra kınanır, hasret içinde bir köşede büzülür kalırsın.
17.30. Hiç kuşkusuz Rabbin, dilediğine rızkı açar da kısar da. O, kullarını görüyor, onlardan haber alıyor.
17.31. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Kuşkusuz, onları öldürmek büyük bir günahtır.
17.32. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür.
17.33. Allah'ın saygıya layık kıldığı cana haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakkı vermişizdir. Ama o da öldürmede sınır tanımazlık etmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.
17.34. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erişinceye kadar, güzel bir yolla ilgilenebilirsiniz. Ahdinize vefalı olun çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.
17.35. Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir.
17.36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.
17.37. Yeryüzünde kasılıp kabararak yürüme! Çünkü sen, yeri asla yırtamazsın, uzunlukça da dağlara ulaşamazsın.
17.38. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbin katında çirkin görülmüştür.
17.39. Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah'ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

YORUMSUZ..................
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Neyse şu satırları okudukça cevap diye yazılanlar.... Duvarla konuşuyor gibi hissettim kendimi boşver...


Bildiğini oku sen .....

Sana sadece SÜNNET ve HAİDS hakkında gerçek bilgiyi vericem.....geniş geniş ama oku tamammı.. Kaçma oku.....

Sadece sana şu an bir soru soruyorum..

Namazın rekatları
namazın Farz sayıları
Namaz daki hareketleri
Güsul abdesti
Abdest
Hac

Vs.vs.vs.... sıralamıyım daha fazla tek tek tüm farz amelleri KUR'AN a göre yap bakalım..Hadi detaylarını KUR'AN ayetleri ile koy şuraya bakalım..

yüzeysel geçer...


detaylar nerede SÜNNET Yani (KİTAP ve HİKMET diyor ya) HİKMET te şimdi bu Hikmet de var bir hikmet ....

Devamı gelecek kaçmak yok.. Okumamak yok tammammı...?
 
B

bursali68

Ziyaretci
Neyse şu satırları okudukça cevap diye yazılanlar.... Duvarla konuşuyor gibi hissettim kendimi boşver...


Bildiğini oku sen .....

Sana sadece SÜNNET ve HAİDS hakkında gerçek bilgiyi vericem.....geniş geniş ama oku tamammı.. Kaçma oku.....

Sadece sana şu an bir soru soruyorum..

Namazın rekatları
namazın Farz sayıları
Namaz daki hareketleri
Güsul abdesti
Abdest
Hac

Vs.vs.vs.... sıralamıyım daha fazla tek tek tüm farz amelleri KUR'AN a göre yap bakalım..Hadi detaylarını KUR'AN ayetleri ile koy şuraya bakalım..

yüzeysel geçer...


detaylar nerede SÜNNET Yani (KİTAP ve HİKMET diyor ya) HİKMET te şimdi bu Hikmet de var bir hikmet ....

Devamı gelecek kaçmak yok.. Okumamak yok tammammı...?

Merhaba,

"Namazın rekatları
namazın Farz sayıları
Namaz daki hareketleri
Güsul abdesti
Abdest
Hac

Vs.vs.vs.... sıralamıyım daha fazla tek tek tüm farz amelleri KUR'AN a göre yap bakalım..Hadi detaylarını KUR'AN ayetleri ile koy şuraya bakalım..

yüzeysel geçer..."

Sen öyle san Sn.Ammar sen öyle san...Okuduğun kitabı " eksik " olarak kabul edersen yüzeysel dersin geçersin işte böyle.Bu forumda bunlar sayfalar dolusu yazıldı...

Ancak bir de şimdi konuyu namaz,oruç,zekat...detaylarına boşuna çekmeyiniz.O konuda çok yazıldı çizildi.Ayetlerde var hepsi " görene " tabii ki.

" kaçmak yok.. " kaçmak yok diyene de bakın...;

1- " Ben doğrusunu bilirim " demediğini,benim ithamda bulunduğumu söyledin,gözünün içine soktum kendi mesajından kendi yazını,

2- " Tevhidi " sen değil ben bilirim dedin ve Tevratta dahi recm i yazdığını söyledin,kendi kendini tekzip ettiğini yine gözünün içine sokarak kanıtladım,kendi mesajlarından,işine gelince Tevrat ayeti kabul işine gelmeyince değiştirildi yani heeee,

3- Hikmet= Sünnet dedin,Sn mopsy'nin yazmış olduğu yazıyı da gözünün içine soktum Hikmet = Kur'an'mış...

4- Detaylar Kur'an'da yok diyerek " Açık Seçik " diye yazan Kur'an ayetlerini yalanlarsın,oysaki bu forumda en ince detaylara kadar yazıldı bu konular.O konuları da okumadığın belli...

Sen etrafına " duvarları " ördüysen ben ne yapayım,tabii ki duvarlarla konuşursun.
 
Son düzenleme:

Ammar

Kıdemli
Üye
Hazırsan başlayalım....Ready Go.....:)

İlk başta şu cümle ile ne kadar dar bir ilim ve düşünce yapısına sahip olduğun alenen gözler önünde yani..

dakka 1 Gol 1
en öyle san Sn.Ammar sen öyle san...Okuduğun kitabı " eksik " olarak kabul edersen yüzeysel dersin geçersin işte böyle.Bu forumda bunlar sayfalar dolusu yazıldı...
Aksine benim yazdıklarımda eksiksiz ve noksansız, bir kitaba sahip olduğumuzu defalarca dile getirdim ...bir daha getireyim...

.......Bugün kafirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim......(5/3)


Benim sana sorum şu....Belki anlarsın......

Hariciler Halife Ömer bin Abdulaziz (ra)'e, recm uyguladığında,

«Bunu neden yaptırıyorsun, çünkü Kur'anda recm yoktur.» dediler.

Ömer bin Abdulaziz (ra) onlara,

«Peki siz namazın rekat sayıları ile zekatın nisab ölçülerini nereden çıkarıyorsunuz?» diye sordu.

Hariciler. «Rasulullah (sav)'ın fiili hadislerinden öğreniyoruz.» dediler.

Bunun üzerine Halife, «Recm de Rasulullah (sav)'in fiili hadisleriyle sabittir.» diyerek onları sus¬turdu.»
(Ebu Davud Alusi. age, C. 18, S. 70) (Ahkam Tefsiri)


bu bir örnek soru teşkil ediyor RECM kısmına takılma Hz. Ömer R.A ın karşı sorusuna dikkat et bende aynısını soruyorum.....

Kaçamak değil DELİL ile cevap ver....


Sen öyle san Sn.Ammar sen öyle san...Okuduğun kitabı " eksik " olarak kabul edersen yüzeysel dersin geçersin işte böyle.
bunun gibi kişsel zan ile değil BELGE ve BİLGİYE dayalı cavap istiyorum senden çünkü göreceksin ki senin sorduğun her sorunun cevabını sana verirken ben öyle yapacağım BİLGİ ve BELGE sunacağım sana....

Yani bu ibadetler açıkca ve bugün müslümanların bu ibadetleri yerine getrdikleri şekilde KUR'AN da mevcuttur.. Sabah namazı 2 rekat öğle 4 rekat ilkindi 4 rekat akşam 3 rekat yatsı 4 rekat işte delili diye göster...

Ha gösteremez isen ki gösteremeyeceksin, bunlar nasıl uygulanmış ve Muhammed S.A.S den itibaren yerine getirilen bu ibadet şekil ve yöntemlerini ALLAH C.C nasıl tüm müslümanları bağlayan bu hükümleri insanlığa tebliğ etmiştir. hangi yolla yapılmıştır bu eylem..?
 
Üst Alt