ALLAH / TANRI / YÜCE YARATICI GÜÇ / YÜCE BİLGİN; KURANda Neler Anlatıyor?

Kur'an'ın Gerçekleri Hakkında!​

İslâm dininin ana / temel / TEK kaynağı Allah'ın son ilahi Kitabı KUR'AN, anlaşılmayı, anlamı sorgulanarak, düşünerek okunmayı beklemektedir. İlk muhatabı Araplar olduğu için Arapça indirilen Kuranı; biz Türkçe okur-yazarlara da Arapça okutulma dayatma zulmü; anlaşılıp, yaşama uygulanabilir olmasında en büyük engeldir. Arap örf ve âdetleri, Kur'an'ın önerdikleri gibi algılanmaktadır. Anlamadan okuyup üfürülecek, kehanetlerde bulunan ya da şifre çözmede kullanılacak bir Kitap asla değildir KURAN. Kuranda, herşeyi bulamazsınız diyenlere inat; Allah, pek çok ayetinde; Kuranda hiçbir eksik bırakmadığını, herşeyi ayrıntıları ile ve örneklerle açıkladığını söylemektedir.
Kula, taşa, toprağa, türbeye tapmak, şekilsellik, şekilsel ibadetler, kıl, kılık, kıyafet, değildir Kur'an'ın derdi! Kendi gibi yaratılmış kullara tapınmanın, onların önünde eğilip bükülmenin, okur-yazarlığı şüpheli din satıcılarına kulluk etmenin / onların boyunduruğu altına girmenin insan onurunu ayaklar altına aldığının, insan özgürlüğüne en büyük zararı verdiğinin uyarıları ile doludur. KURAN; Allaha ortak / şirk koşmanın nasıl olabileceğinin her türlü yolunu, açık olarak göstermekte ve uyarmaktadır.
KURANın içinde VAR olan ALLAH, Söylemek istediklerini, okuyan kişinin samimiyetine, anlama kapasitesine göre, Allah'ın tek öğreticiliği ile; din adına, hadis / sünnet diyerek, hikaye / rivayet anlatanlardan, kutsallaştırılmışlardan(?!) kurtarıp, özgürlüğünüze kavuşmanızı sağlar. Sistemin kurucusu Yüce Yaratıcı; sistemini, hak, adalet, doğruluk ilkeleri üzerine kurmuş ve bu ilkelerini peygamberler aracılığı ile insanlara, yaşamlarında rehberlik etsin diye iletmiş. Bu ilkeler yerine, gönderilen peygamberleri ilahlaştırarak ve kutsallaştırılmış kişilerin adı kullanılarak; her birinin tepesinde bir insanın bulunduğu mezhepler / dinler oluşturulmuş.
Musa Peygamber-Yahudilik, İsa Peygamber-Hıristiyanlık, Muhammed Peygamber-Sünnilik, Ali-Alevilik, Buda-Budizm, daha sonra alt kollarda da, pek çok kişinin temsil ettiği tarikatlar, cemaatler, dergâhlar(Nurculuk, Mevlevilik vb.)

KURAN, mezhep, tarikat-cemaat ayrımına acı azap uyarısında bulunur!
Din, tüm hikaye / rivayet / hadis / sünnet anlatıcılardan kurtarılıp; Allah'a ve Kur'an'a teslim edilmelidir!
KUR'AN, mezarlıktan ve evde ölülere okunan Kitap olmaktan kurtarılmalıdır!
KUR'AN, sanki sadece kadının namusundan, başörtüsünden, çok eşlilikten(?) ibaretmiş algısı yıkılmalıdır!

(İbrahim,52)İşte bu Kuran, onunla uyarılsınlar, Allahın yalnız tek bir tanrı olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa bir çağrıdır.
(Yâsin,69,70)Muhammede Vahyedilen ancak Allahtan gelmiş bir öğüt / hatırlatma ve Gerçeği açıklayan apaçık bir Kurandır. Ki o Kuran ile dirileri / canlı / yaşamakta olanı uyarsın / uyandırsın ve ortak koşucu inkârcılar için söylediğimiz azap tehdidini de açık olarak anlatsın diye indirdik!
(Câsiye,11)İşte bu Kuran bir rehberdir / yol göstericidir / doğruluk göstergesidir / iyiye ve güzele bir kılavuzdur bu.
(Bakara,118)Biz, ayetleri yürekten inanacak olanlar için ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde / iyiden iyiye açıklamışızdır.
(Mücadele,13)Vahye bağlanın ve onunla arının.
(Âlî İmran,101,102)Kim Allahın Kitabına sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir. Ey inananlar / güvenenler! Allaha saygılı olun ve Onun gönderdiği Gerçeğe gereğince uyun.
 
Üst Alt