Allah Korkusu Sonsöz

meridyen2

Uzaklaştırıldı
Allah Korkusu Sonsöz

Şu anda cehennemin kenarında olsanız ve oradaki zebanilerin cehennem ehline yaptıkları dayanılmaz işkenceleri gözünüzle görseniz, cayır cayır yanan ateşin uğultusunu, cehennem ehlinin çığlıklarını, kemiklerini çatırdatan inlemelerini, kahırla nefes alıp vermelerini, bir kez daha dünyaya geri dönmek isteyen pişmanlık dolu yalvarışlarını duysanız ve sonra tekrar dünyadaki yaşamınıza geri döndürülseniz acaba hayatınızda neler değişirdi? Hiç kuşku yok ki içinizi tarifsiz bir korku kaplar, bambaşka bir insan olurdunuz. Hayatınızı bütünüyle farklı düzenlerdiniz. Etrafınızdaki insanların bu gerçeği göz ardı ettikleri için büyük bir gaflet içinde olduğunu düşünür, olanca gücünüzle ahiret için çabalardınız. Allah'a karşı günah olabilecek herşeyden şiddetle sakınırdınız. Ahiret hayatınızı riske sokabilecek en ufak bir söz ya da davranış korkudan içinizi titretir, hemen Allah'a yalvara yalvara, ürpertiyle dua eder, bağışlanma dilerdiniz. Gördükleriniz, duyduklarınız bir an olsun aklınızdan çıkmazdı, kendi sonunuz için aynı ihtimali düşünmekten Allah'a sığınırdınız.

Allah'ın sevgisini kazanmak, O'nun azabından kurtulmak için malınızı, canınızı, tüm enerjinizi kullanırdınız. Üstelik bunların hepsinde ölene dek sabırlı ve kararlı olur, karşınıza bir zorluk çıksa bile bu size zorluk gibi görünmezdi. Kimse sizi yolunuzdan çeviremez, Allah'ın rızasından taviz verdiremezdi. Her şart ve koşulda, her durumda ahiretiniz için yapabileceğinizin en fazlasını yapardınız. İnsanların, toplumların ne yaptıkları, nasıl bir hayat tarzını benimsedikleri, hangi ideolojilerin peşinden koştukları sizi hiç mi hiç ilgilendirmezdi. Her halinizle ve her tavrınızla sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdınız. Allah'ın emir ve yasakları konusunda son derece titiz olduğunuz gibi insanlara da bunu anlatır, her gördüğünüz kimseyi bu gerçekle uyarırdınız. En büyük hedefiniz, tek amacınız Allah'ın dostluğunu kazanmak olurdu ve kendinizi tamamen O'na teslim ederdiniz. Kuran’da bildirilen, "... taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır..." (Bakara Suresi, 74) ayetindeki benzetmeyle vurgulanan korkunun şiddeti sizin de üzerinizde tecelli ederdi.

Peki şu an cehennemi görmemiş olmanız mı sizi gereği gibi korkup sakınmaktan ve buna göre yaşamaktan alıkoyan? Oysa Allah cehennemin varlığını pek çok ayetinde haber vermekte, cehennemi insanlara tüm detaylarıyla tanıtıp, ondan sakındırmaktadır. Kaldı ki vakti geldiğinde cehennemi görmeyen insan kalmayacaktır. Allah bunu kesin olarak haber vermiştir. Ancak ondan yalnızca Allah'tan korkup sakınanlar kurtarılacak, diğerleri diz üstü çökmüş bir biçimde bırakılacaktır:

Sizden ona girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin olarak üzerine aldığı bir karardır. Sonra, takva sahiplerini kurtarırız ve zulmedenleri diz üstü çökmüş olarak bırakıveririz." (Meryem Suresi, 71-72)

Ama unutmayın ki, orada diz üstü çökmüş olarak kaldıktan sonra cehennemi görmenin insana bir faydası olmaz. Çünkü orası artık geri dönüşü olmayan bir yerdir.
(makale harun yahya)

(Evet cehennemi biz hepimiz göreceğiz bikere cehennem arazisine müslümanlar giriyorlar amma ızdırap çekerek rahatsızlıkla değil onlar hayretle Allah sevgisiyle çoşkuyla giriyorlar yani kurtulacağını bilerek sevinçle yani nasıl bir tarihi bi harabeyi insanlar görüyor ya onun gibi yani kuranda vadedilen yeri görmüş oluyorsun okadar. ordan Allah bütün müslümanları alıp götürüyor cenabı Allah yani onlar hepsi cennete alınıp götürüyorlar. Ehli küfür dizlerinin üstünde orda bırakılır diyor cenabı Allah ordanda onlar cehennem kapılarından içeri alınıyorlar, Müminler ordan vasıtalarıylan geri alınıyorlar, ama orayı birkere görmeleri lazım çünki Allah ondan bahsetmiş kuranda o yani bi bilgi olarak kalması diye birşey olmaz tabiyki görmeleri lazım yani zaten müslümanlar merak ederler birkerede olsa, Arazisini görüyorlar zaten arazisini yani cehennemin içine girmiyorlar arazisine giriyorlar ordan kapısından içeri giriliyo İnşaAllah)
(alıntı harun yahya)
 
Son düzenleme:
İyi insan olmanın sebebini insan olmak şuurunda değilde cehennem ateşinden korunmakta arayanların insanlığına yazık. Allahtan korkmayı ateşten ve onun gazabından korkmakla özdeşleştiren bu makalenin ne din adına ne de herhangi insani değer adına hiçbir anlamı yoktur. En ilkel insanı uyarmak maksadı ile tanzim edilmiş metaforların bir gerçeklikmiş gibi tanımlanması aynı ilkellik düzeyinden bir adım ileri gidilemediğini gösterir. Allahın ızdırap(cehennem), zevk ve sefa(cennet) dolu bir luna park hazırladığını ve ödül ve cezanın bu luna parkta gerçekleşeceğini sanmak, fantastik (zebani) görevlilerle bu algıyı zenginleştirmek olsa olsa bir çocuk fantazisi olabilir. Bu sistem gerekçelendirilmeye kalkıldığında ise karşımıza tanrısal olma ihtimali olmayan bir düşünce biçimi çıkar.
Bu anlatım biçiminin metaforik bir anlatım biçimi olduğunda şüphe yoktur. Bu metaforları birebir gerçeklik olarak algılamak yaratıcı düşüncesi ile bağdaşmaz.
Allahın 'ben insanı yaratayım onlara emirler vereyim ve bir kısmının kalbini mühürleyeyim emirlerimi dinlemesinler sonra onların bir kısmını cehennemde yakarak cezalandırayım, bir kısmınıda cennete gönderip ödüllendireyim' deme olasılığı tanrısal olarak sıfırdır ve yaratıcı fikriyle bağdaşmaz.
Bu nedenle yukardaki yazının içerik olarak bir şey ifade ettiğini söylemek mümkün değildir.
 
Üst Alt