Allah Dostlarından Menkıbeler

zekaikc

Uzaklaştırıldı
Semerkand Yayınları, Türkiyede tasavvufa dair eserlerin neşri konusunda parmakla gösterilen bir yayınevi. Yayınevi Tasavvuf Klasikleri, Allah Dostlarından Menkıbeler, Osmanlı Tasavvuf Klasikleri, Hacegan Klasikleri, Tasavvuf Sohbetleri, Kutlu Zamanlar, Hediye Kitaplar başlığı altında birçok dizi oluşturarak yayın yelpazesini genişletti ve genişletiyor. Bu diziler çerçevesinde de onlarca önemli esere imza attı. Bu eserlerden bazıları daha önce farklı yayınevleri tarafından basılarak okuyuculara ulaştırılmış kitaplardı, bazıları ise ilk kez Semerkand Yayınları tarafından basılan kitaplar olarak göze çarpıyor. Böylece Semerkand Türkiyedeki tasavvuf kültürüne nice güzel kitapla katkıda bulunmuş oluyor.
Eşik, Hacegan, Haşema, Semerkand Çocuk, Mavi Uçurtma gibi yan yayınevleriyle yayın yelpazesini genişleten Semerkand, bilindiği üzere Türkiyedeki en yoğun silsile-i tarikın bulunduğu Nakşî-Halidi koluna müntesip Adıyaman-Menzil adıyla meşhur bir tasavvufî cemaatin yayınevi durumunda. Bu durum, yayınevinin farklı tarik, mezhep ve meşreplerden neşve almış evliyaullahın kitaplarını basmadığı anl***** gelmiyor. Bilakis Semerkand, kültürümüzü oluşturan en önemli unsurlardan olan tasavvufa dair dünya üzerinde ne kadar faaliyet ortaya konduysa, bunların hepsinden faydalanabilmeyi düşünüyor ve insanların da faydalanabilmesini temin için çalışıyor.

Hüdayi hazretleri kimi şiirlerini kendisi bestelemiş

İşte bu düşünceden hareketle olsa gerek, Semerkand Yayınlarının bir dizisi var, Allah Dostlarından Menkıbeler adını taşıyan. Bu seriden geçtiğimiz günlerde, Mehmet Emin Ertanın hazırladığı Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri ile ilgili bir kitap yayınlandı. Üsküdarın manevi mimarı ve bekçisi olan Hüdayi hazretleriyle ilgili yapılmış çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili en önemli eserlerden biri, şu sıralar Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Hasan Kamil Yılmaz Hocanın doktora tezidir. Ki tez, yıllar önce İFAV (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi) tarafından basılmıştı.
Semerkandın yayınladığı eser ise, kendisinden önce yayınlanmış eserlerden derlediği bilgiler ile Hazreti Hüdayiyi okura tanıtmayı denemiş. Kitapta ilgi çekici nokta ise, Hüdayi hazretlerinin bir şair ve bestekâr olduğuna değinilmesi, şiirlerin bir edebi tenkit süzgecinden geçirilmesi ve şiirler üzerine yorumlar yapılmış olması. Bu özellikleri daha önceki çalışmalarda görmediğimizi belirtelim. Bunu önemsiyoruz. Ancak daha önemli gördüğümüz bir nokta da şudur: Hüdayi hazretleri kimi şiirlerini kendisi bestelemiş. Bu anlamda bestekâr bir Allah dostuyla karşı karşıyayız. Yazar, Hüdayi hazretlerinin bu özelliğine hemen hiç değinilmediğini, bu özelliğin gözden kaçırıldığını, bu konu üzerine çalışılması gerektiğini ifade etmiş ve son olarak da Hüdayi hazretlerinin şiirleriyle okuyucuları baş başa bırakmış.

Klasik eserlerin tercümesi

Allah Dostlarından Menkıbeler adlı serinin ilk kitabı ise Ahmed er-Rıfaî Hazretlerinin Menkıbeleri adını taşıyor. Kitap, Kazerunî tarafından kaleme alınmış ve kitapta Ahmed er-Rıfai hazretlerinin doğumundan vefatına uzanan süreçte nakledilen menkıbelerle yoğrulmuş bir kitap. Orijinal adı Şifaul-Eskâm fî Sîreti Gavsil-Enâm olan eser, Nurettin Bayburtlugil ve Necdet Tosun tarafından kazandırılmış Türkçeye.

Eserin aslının Arapça olduğunu, müellif Kazeruni önsözde ifade ediyor. Müellif eseri Arapçadan Farsçaya tercüme etmiş, kendisi de bazı eklemeler yapmış. Tercüme ettikten sora, şeyhi Ahmed er-Rıfai hazretlerine eserini gösterebilmek için yola çıkmış. Fakat dergâha vardığında hazretin vefat ettiğini öğrenmiş. Eser, Semerkand tarafından Ahmed er-Rıfaî [ks] Hazretlerinin Menkıbeleri adıyla Ekim 2010da piyasaya sürülmüş.
Semerkand Yayınlarının klasikleri yeniden tercüme ederken bazı incelikler ve hassasiyetlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu hassasiyetleri, metnin orijinaline sadık kalmak, doğru tercüme etmek, eseri okuyucuya akıcı ve anlaşılır bir dille sunmak olarak; incelikleri de gerekli dipnotlar ve sözlük ile okuyucuya anlama kolaylığı sağlamak ve dizin hazırlamak olarak ifade edebiliriz.
Eser, hem bir menkıbe kitabı, hem de Seyyid Ahmed er-Rıfaî hazretlerinin mübarek sözlerinin derlendiği ve derildiği bir gül bahçesi. İster ehli tarik olsun ister olmasın her okuyucunun hayatına yön verecek istikamet babında leziz yemişler devşirebileceği bir kitap.
Kitabı bir sülük kitabı olarak da görmek mümkün. Zira kitabın bir bölümünde Ahmed er-Rıfai hazretlerinin müritlerine yaptığı tavsiyeler bulunuyor.
Yayınevinden bu seriye ağırlık vermesini rica ediyor, günümüze doğru gelerek yelpazeyi çağdaşlaştırmasını bekliyoruz.
dunyabizim.com
 
Üst Alt