• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Allah Affetsin Namaz Kılmıyorum!..

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 4
  • Görüntüleme 3K

Okunuyor :
Allah Affetsin Namaz Kılmıyorum!..

mopsy

Emektar
Üye
"Namaz kılmayan birçok insan
"Allah affetsin kılmıyorum ama..." diyor.

Aman Allah'ım!
Bu ne merhamet, bu ne alçak gönüllülük!

"Allah affetsin" diyerek kendisini anında bağışlayan insan
üç kuruş alacağı için borçlusunu bağışlıyor mu acaba?

Bunu söyleyen insanın kalabalık bir otobüste ayağına basın,
anında kıyameti koparacaktır.

Cüretimiz, terbiyesizliğimiz, utanmazlığımız öyle bir aşamaya geldi ki
Artık Allah'ın yerine de kendimizi bağışlıyoruz."

(Bülent Akyürek-Öğle Namazına Nasıl Kalkılır)
 

RABİA

Bağımlı
Üye
-Allah affetsin,namaz kılmıyorum!
-benim kalbim temiz
....

özrü kabahatinden büyük insanoğlunun...
 
R

redyellow

Ziyaretci
İnşaallah namazı layıkıyla kılanlardan, eda edenlerden oluruz, "Allah affetsin namaz kılmıyorum ama.." diyenlerden olmayız.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Cabir (radiyallahu anh)'den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Kişi
ile şirk arasında namazın terki vardır."
Diğer rivayetlerde; "Küfür ile iman arasında" ve "Kul
ile küfür arasında"
lafızlarıyla da gelmiştir.479

Enes (radiyallahu anh)'den; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Kişi
ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk
koşmuştur."480

Sevban (radiyallahu anh)'dan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
"Bizimle kâfirler arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kâfir olur."481

"Abdurrahman Bin Şakik, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten; "Biz namazdan başka
amellerden herhangi bir şeyin terkini küfür saymazdık."482

Enes ibnu Malik (radiyallahu anh)'den; "Namazın terki şirktir."485

İbnu Ömer (radiyallahu anh)'den, şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle dedi "Kim namaz kılmazsa onun dini yoktur."486


İbnu Mes'ud (radiyallahu anh)'dan, şöyle dedi: "Her kim ki, namazı terk ederse
onun dini yoktur."487


Ebu Zerr radiyallahu anh.den; "Kim namazı terk ederse Allahın zimmetinden çıkar,
küfre düşer."488


Ubeydu'l-Kelâi'den, şöyle dedi: “Mekhul (rahimehullah) elimden tutarak "Yâ Ebâ
Vehb! Farz bir namazı kasten terk eden birisi için ne diyorsun?" dedi. Ben de "Âsi bir
mü'mindir" dedim. Elimi daha fazla sıktı ve sonra şöyle dedi: "Yâ Ebâ Vehb! iman'ın şa'nı
nefsinde daha azim olsun. Kim ki bir farz namaz'ını kasten terk ederse Allah'ın zimmet'i
ondan beri olmuştur. Kimden de Allah'ın zimmeti beri' olduysa o kâfir olur."
489

Ömer Radiyallahu anh'den; "Namazı terk edenin islam' dan nasibi yoktur."490

KAYNAK
Ebu Muaz / Kitap ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal...


479 Ahmed(3/370) Müslim(iman 134) Tirmizi(2618-19) Ebu Ya'la(1953,2102) Ebu Avane(1/20) Acuri
Şeriat(247-250) ibni Ebi şeybe(11/33) şerhus Sünne(2/179) Ebu Nuaym Hilye(8/256) Taberi(1/307)
Hatib Tarih(10/180) Taberani Sagir(258) ibni Hibban(1451) Mişkat(569) Abdurrezzak(5009) Ebu
Davud(4678) ibni Mace(1078) Darekutni(2/53) Darimi(1236) Beyhaki(3/366) Beyhaki Süneni
Sagir(600) Tergib(1/520) Cem'ül Fevaid(983-85) Tahavi Müşkil(3175) ibni Abdilberr Temhid(4/299)
Nisaburi ikna(235)
480 İbnu Mâce(1080) Muhammed ibnu Nasr Kitabu's-Salat(897) Elbâni îbnu Mâce'nin sahihinde(880)
481 Tirmizi(2621) Nesai(1/231) ibni Mace(1079) Hibetullah'it-Taberi Usulu's-Sünne(1521)
Ahmed(5/346) Hakim(1/7) Beyhaki(3/366) ibni Ebi Şeybe iman(46) Cem'ül Fevaid(986)
Darekutni(2/52) ibni Hibban(3/10) Hallal(302) Temhid(4/339) Nisaburi El İkna(2/689) ibni Teymiye
Mecmuul Fetava(7/477)
482 Tirmizi(2622) Hakim(1/7) Riyazus Salihin(1080) Cemül Fevaid(987) Tergib(1/522) ibni Kesir(3/4)

485 Deylemi(2392) Abdurrezzak(5009) Temhid(4/225) Nisaburi El ikna(2/690) Heysemi Mecmau-
Zevaid(1/295)
486 Mervezi iman(47) Beyhaki Şuab(43) ibni Ebi şeybe iman(47) Ahmed(134) Taberani
Mu'cemus'Sağir' de(60) hasen bir senedle rivayet etmiştir
487 ibnu Ebi Şeybe Musannaf(10446) ve İman(47) Taberâni Mu'cemu'l-Kebir(8942) Muhammed İbnu
Nasr Kitabu's-Salat(935) Beyhaki Şuabu'l-İman(42) Elbâni Sahihut Terğib
488 Ahmed(5/238) Busiri İthaf(2096) Hakiym Tirmizi Nevadir(2/152) Camius Sagir(1585) Mekasıdu
Hasene(632) Dürrü Mensur(104) İbni Teymiye Mecmu(7/477) İbnu Mace(4034) Taberâni
Mu'cemu'l-Kebir(20/233) Hibetullahi't-Taberi Usulu's-Sünne(1524) Muhammed İbnu Nasr Kitabu's-
Salat(911) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir. Elbani ibnu Mâce'nin sahihinde(3259) tahric
etmiştir.
489 ibnu Ebi Şeybe İman(129) ve Abdurrezzak Musannaf(5008) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir
490 Malik(1/39) ibni Ebi Şeybe(11/25) Busiri ithaf(2099) Beyhaki(1/367) Darekutni(2/52)
Abdurrezzak(5010) Nisaburi El İkna(2/690)
 
Üst Alt