Akıl ve Kalp

ALAK SURESİ
1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

Okumanın sonucunda elde edilen şey bilgidir…
Bilgi aklı çalıştırır…
Bilgi elde etmek için kullanılan organlar: göz, kulak, dil, deri, burun…
En aktif olarak kullanılan gözdür…

Görerek elde edilen bilgi
Duyarak elde edilen bilgi
Soru sorarak elde edilen bilgi
Dokunarak elde edilen bilgi
Koklayarak elde edilen bilgi

İnsana ait akıl; gördüğü ve duyduğu olumlu ya da olumsuz iyi ya da kötü her türlü bilgiyi depolar…
İnsan aklında depolanan bilgi muhakemeye tabi tutulur…
Muhakeme yapılırken iki faktör devreye girer…
Nefs ve Ruh…

Örnek:
Kişi hırsızlık yapan bir insanı görür…
Hırsızlık olayına ait bilgiyi akıl depolar…
Nefs; emek harcamayarak, kolay yoldan para elde etme isteğini akla gönderir…
Ruh; paranın hak edilerek kazanılması gerektiği isteğini akla gönderir…

Bu durumda akıl, nefsin ve Ruhun isteklerine maruz kalarak bir karar vermek zorundadır…

Ya nefsinin isteğine uyup hırsızlığın iyi-doğru olduğunu onaylayacak…
Ya da
Ruhun isteğine uyup hırsızlığın kötü-yanlış olduğunu onaylayacak…

Akıl tarafından muhakeme yapılarak onaylanan-benimsenen-kabul edilen düşünce kişinin kalbine yerleşir…

Kalbe yerleşen iyi ya da kötü düşüncelerden kişi sorumludur…
Akılda gezinen ve kalbe yerleşmeyen iyi ya da kötü bilgi ve düşüncelerden kişi sorumlu tutulmaz…


1. Olasılık
Kişiye ait akıl; nefsin “kolay yoldan para kazanma” isteğini onaylayarak kalbine yerleştirirse,
Bu durum kalp üzerinde bir miktar pas oluşturur…
Hırsızlık, zina, rüşvet, riba, zorbalık ve benzeri kötülüklerin kalbe yerleşerek zaman içerisinde oluşturacağı paslar o kişinin kalbinin mühürlenmesine neden olur…

Kişinin kalbinin mühürlenmesi demek Ruhun devre dışı kalması demektir…
Yani
Paslanma yüzünden üstü örtülen ruh; isteklerini akla gönderemez olur…

Ruhun devre dışı kalması, kişinin aklı ve nefsiyle baş başa kalması demektir…

Kalbi mühürlü, ruhu devre dışı kalmış bir insanın iyi ve güzeli bulma ihtimali ortadan kalkar ve kişi kötülükten başka bir şey üretemez hale gelir…
Bu durumda o insan için imtihan bitmiş demektir…

2. Olasılık
Kişiye ait akıl; ruhun “hak etmediği paraya tamah etmeme” isteğini onaylayarak kalbine yerleştirirse,
Bu durunda kalp gözü bir miktar açılmış olur…
Kötülüklerden uzak durup iyi ve güzel olanı kalbine yerleştiren kişinin kalp gözü zaman içerisinde tamamen açılır…

Kalp gözü açık olan kişinin ruhu aktifliğini korur ve akıl üzerinde daha etkili olur…

Nefsin aktifliği insan yaşadığı sürece devam eder…
Ruhu ve nefsi aktif olan insan imtihan halindedir…
Akıl; ruhun istekleri doğrultusunda karar alarak zaman içerisinde nefs üzerinde egemen olur…

Nefs üzerinde egemenlik kuran akıl ve ruh nefsin takva kısmı ile birlikte hareket eder…

ŞEMS SURESİ
7- Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
8- Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

Örnek…
Nefsin cinsellik isteği aklı harekete geçirir…
Aktif olan ruh bu isteğin takva ölçülerinde nikâhlı olunan eşiyle karşılanmasını ister…
Nefsin bozuk kısmı zinada yapabilirsin isteğini seçenek olarak sunar…

Akıl ruhun isteği doğrultusunda karar alarak nefsin bozuk kısmının isteğini reddeder ve nefsin takva ölçülerine uygun olan isteğini karşılamış olur…
 
Ben bir kendimce saptama yapmak istiyorum. Zeki olmak ile akıllı olmayı ayrı şeyler olarak görüyorum. Zeki bir insan zekayı iyi ya da kötü amaçla kullanabilir. Önemli olan kendi çıkarıdır. Akıllı kimse zekayı iyiliğin hizmetinde kullanır. Kendi şahsi çıkarı için değil toplumun genel refahı için....
 
Üst Alt