Akıl ilim ve din;

selam ederim;

İLİM; Sözlükte "bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir şeyin gerçeğini bilmek" gibi anlamlara gelen ilim, kelâm ilminde, vakıaya uygun olan kesin inanç; aklın ve duyuların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını sağlayan sıfat; zıttına ihtimal verilmeyecek şekilde mânaları birbirinden ayırdetme sıfatı şeklinde tanımlanmıştır.

İlim kelimesi türevleriyle birlikte Kur'ân'da 750 yerde geçmekte olup, Allâh ve O'nun yarattıklarından şuur sahibi olan insan ve melekler için kullanılmıştır. Bununla birlikte, okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, nazar, hikmet, fikir, âyet gibi ilim ile ilgili kelimeler de dikkate alındığında, Kur'ân'daki her dört âyetten birinin ilimle ilgili olduğu görülür.

aşağıdaki ayet ve hadisleri tek tek açmaya kalksak inanın haftalarca onlarca sayfa yazı yazabilir insan. ayet ve hadislerin üzerinden düşünülmesi için paylaşıyorum.

Onlara, Allah neyi indirdiyse ona uyun dendi mi dediler ki: Hayır, biz atalarımız neye uyduysa ona uyarız. İyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa ve doğru yolu bulmadılarsa ne olacak?
(BAKARA SURESİ / 170)

Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.
(AL-İ İMRAN SURESİ / 7)

“ De ki: “ Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer : 9

“ De ki: Rabbim ilmimi arttır!” Tâhâ : 114

“ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” Alâk : 1,3,4,5

HADİS-İ ŞERİFLER: (Türkiye Diyanet İşleri Yayn.Riyazü’s-Salihin-Seçme Hadisler)

“İLİM ÖĞRENMEK,BEŞİKTEN MEZARA KADAR FARZDIR.”

“MUHAKKAK Kİ ALİMLER, PEYGAMBERLERİN MİRASÇILARIDIR.”

“MAHŞERDE ALİMİN MÜREKKEBİ, ŞEHİDİN KANINDAN MİZAN’DA DAHA AĞIR GELİR.”

“ BİR SAATLİK TEFEKKÜR (HİKMETLİ DÜŞÜNÜŞ ) 60 YILLIK NAFİLE İBADETTEN DAHA HAYIRLIDIR.”

“ALİMİN UYKUSU, CAHİLİN İBADETİNDEN DAHA HAYIRLIDIR.”

"Herşeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir."

"Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir."

"Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar, âlim için istiğfar ederler. "

"Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun."

"İlim talep etmek, Allah'ın katında nâfile namaz, oruç, hacdan ve fiy-sebiylillah olan cihaddan efdaldir."

bazı düşünürlerin sözleri;

"Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür." (Albert Einstein)

"Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır." (Albert Einstein)

"Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî şekilde meşgul olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: "İmân et!" İman, ilim adamının vazgeçemeyeceği bir vasıftır." (Max Planck)

"Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah'ı öven bir İlâhîdir." (Maria Mitchell)

"İlim, insanlığa, telgrafı, elektriği, teşhisi ve bir takım hastalıkları tedavi çarelerini verdi. Din de ferdlerde ruhî sükûneti ve ahlâkî muvazeneyi te'min eder.İlim ve din, kâinatın hazinelerini açmak için kullandığımız hakikî iki anahtardır. İnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaşar." (William James)

Geçtiğimiz yıllarda ölen ünlü İngiliz bilim adamı Sir Fred Hoyle, hücredeki kompleks yapı karşısında ortaya çıkan sonucu şöyle özetlemektedir:
“Aslında, yaşamın akıl sahibi bir Varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.” (Fred Hoyle )
 
Son düzenleme:
selam ederim;

dostlarm, ayet ve hadislere bakarsak günümüzde yaşanan din'in gerçek manadaki din ile hiç alakası olmadığını görüyoruz. ünlü bilim adamları ve düşünürlerinde sözlerine bakılırsa ilim din'i bütünleyen ayrılmaz bir parçası. alim denilince akıla hemen din alimi yada profesörü geliyor. alim her alanda olabilir insan. ulu Allah'ın ilmi, insanın aklının alamayacağı kadar çoktur.

ünlü bilim adamlarının sözlerinin çok önemi yok, bir başka ünlü bilim adamı da aksi görüşü savunabilir. önemli olan bizim ne düşündüğümüz dür. bizim daha sağlıklı düşünebilmemiz için bilim adamlarından önce inandığımız "islamı" anlamamız gerekir. hocaya alime gerek yoktur. kur'an, hadisler ve seçilmiş öğretmenlerin yaşam tarzlarını anlamak buna yeterlidir. bu şekilde hem sağlıklı bir idrak'e hemde hurafe ve zorlaştırmalardan arınılmış bir anlayışa kendiliğinden varmış oluruz.

islamda alimlerin bu kadar değer görmesi, toplumu belirli bir çizgiden yukarı yada daha aşağı götürebilecek bilginin alimlerin eline verilmiş olmasındandır. alim bilgisini iyiye yada kötüye kullanır bu mesele vicdanidir. fakat bir ilimde uzmanlık yapmış kişide kendisini kurtarmış demek değildir. onu insanlığın hizmetine sunması ve insanlığa fayda sağlaması gerekir. çünkü bilgininde sahibi ulu Allahtır. verdiğine hesabını elbette soracaktır.

sizinle paylaştığım bu ayet ve hadislere bakılırsa, "islamiyet" adı altında bize öğretilen pek çok şeyin ilim icra etmenin yanında ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz.

peki islam ülkelerinde ilim bilim ne durumda? doğrusu tartışıp yazmaya kalksak ortaya utanç tablosu çıkar. en iyisi hiç girmeyelim. ama bu sonuçda bize, islamın nekadar anlaşılamadığını veya anlatılamadığını gösterir. yani bugün islam ülkelerinde yaşananın aslında islam olmadığına çıkıyor yollar.

tarihe bakarsak, osmanlı imparatorluğunun fen edebiyat sanat matematik fizik alanlarındaki icraları dünyaya yön verirken bugün tam aksi durumdayız.

iyide, sevgili atatürk matematik geometri alanlarında kitaplar yazmış bir dahi iken, ilime bilime sanata bu kadar değer verirken, osmanlının yerine türkiye cumhuriyetini kurdukdan sonra ne değişti? bunca sene neden bir adım yol alamadık? sonuç olarak atatürk'te malesef günümüzde aynen islamiyet gibi anlaşılamamıştır.

ben atatürkçüyüm ben dindarım ben solcuyum ben sağcıyım ben aleviyim derken elde var sıfır. ilim hiç yok. çok koyu dindarız çok koyu atatürkçüyüz' de insanlığa faydamız nedir? inanıp, taraf olduğumuz konunun bize getirisi nedir? inanmayana buradaki getirisi ne? inanana ahirette getirisi ne?

fikirler, düşünceler, insanlık adına hedeflerin tartışılması yerine, ortaya saçılmış egolar ile insanlar ordan oraya gürültü, patırtıyla koşturuyor. malesef ilimsiz, bilgisiz, sanatsız... hiçbir ideoloji bunu kabul etmez bir tanesi dışında. bunun kaynağı decchal dir. cehalet. ve yalnızca bizim ülkemizde değil şu an bütün dünyada faaliyet halindedir. onun sloganı özgürlüktür. ve tanımıda dilediğimi yaparım anlayışıdır. fakat ne özgürlüğün tanımı dilediğini yapmaktır nede insan o derece özgür yaratılmıştır. yaşadığımız gezegendeki soluduğumuz havanın içersindeki bize hayat veren oksijen miktarı dahi ölçülüdür. bir durup düşünmek gerek. biz kimiz ve nereye kadar özgürüz.

konuyu uzatmışım yine, üzerinde düşünülmesi gereken bir kaç hadis daha paylaşıyorum, bilinsin istiyorum her nekadar ilimde bilimde hiç yol alamamış olsak da islam'ın içerisinde temel direği ilim ve bilimdir. islam da alime verilen değer nebilere yakındır. çünkü her nekadar din bir insanlık ilmi olarak tüm ilimlerden üstün olsada (üstün olmasına sebep buluşların insanlığın faydasına kullanılması açısından, islamiyet insanı bulduğu şeyden sorumlu kılar) ulu Allah'ın tüm ilimleri insanlığa hizmet eder ve bir ilimle uğraşan insanda insanlık için çalışmış olur, peygamberlerinde vazifeleri insanlığın rahatı ve huzuru içindir, alimlerinde. onlar ömürlerini insanlığın faydası için harcarlar, cennet için değil;

"Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle Enbiyâ derecesi arasında, bir peygamberlik mertebesi kalır."

İbn Amr İbni'l-Âs’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, ilmi insanlardan söküp almak suretiyle yok etmez. Fakat ilim, alimlerin ölümüyle yok olur. Öyle ki, tek bir âlim kalmaz, halk da cahilleri (alim sanarak ilimde) önder edinir. Bunlar kendilerine sorulan meselelere bilgisizce fetva verirler. Hem kendilerini hem de başkalarını yanıltırlar.”

Efendimiz (s.a.v.)“Ümmetimden iki sınıf düzelirse bütün insanlar düzelmiş olur. Bozuldukları vakit bütün insanlar da bozulur. Bunlar, amirler ve âlimlerdir.” Buyurarak ilim öğretenlerin topluma karşı ne kadar vebal altında olduklarını belirtmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v) “Alimlerin Abid’e üstünlüğü, dolunay gecesindeki ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir..” (Ebu Davud-ilim 12), “İlim öğrenmek her Müslüman farzdır.” (İbni Mace-İmam Ahmed)
 
Son düzenleme:
EYY ANANUR! BASİRETLİ ALAKALI İRFANLI MEHDİMİZ ANANUR HAYDİ gel! bana DAYAN! BİRAZ DAHA İLERİYE YÜRÜYELİM! SEN BU YOLDA İKBALİNE! İKBALİNE GİDECEKSİN! onu OKU! DE Kİ “HANİ ONUNLA ÖBÜRÜ GİZLİCE BULUŞMUŞLAR VE HEMEN GİZLİ BİR İŞE GİRİŞMİŞLERDİ DE SIRA SENİN KALBİNE GELİNCE O İNŞAATTAN İŞTE ŞÖYLE SESLENMİŞLERDİ “YA RABBİMİZ ŞÜPHE YOK Kİ SEN ONU İŞİTECEKSİN VE BİLECEKSİN ŞİMDİ BİZ ONU SANA SENİN İSTEDİĞİN BİR ŞEKİLDEYAPARIZ Kİ O DA (kalbini ve SENİ ona daima “ben buradayım!” DEYEN o sesini) İŞİTSİN VE BİLSİN SEN ONU BİZDEN KABUL ET!” artık çıkış vaktin yaklaştı AMA sen o cehalet enkazında BİR BAŞINA ne yapabilirsin? bizim o cahil BUDALA insanlara sözün ilmin GEÇER Mİ? senden beklediğimiz elinde daima BİR mum bulunsun VE “BU KONUDA çok konuşmaya fazla söze gerek yok! alemlerin sahibi ULU ALLAHIN HAKİKATI sessizlikte VE YAKININIZDA bulunur bu sesi duyun! bu sesi siz de duyun!” de işitsinler ve dikkatle dinlesinler ve O UMURSAMAZLIKLARINDAN utansınlar! o sefil insanların bu büyük hatası bizim MİYARIMIZA DOKUNUR VE o soğuk ve mağrur KENDİ RUHUNDAN kalbinden HABERSİZ beyinsiz insanları kınarız! şiddetle kınarız! BİZİ ÇOK BEKLETTİNİZ! GÖZÜMÜZE ADETA “diken” OLDUNUZ! BİZİMLE İLGİLİ FİKRİNİZ niyetiniz nedir? YOKSA YOKSA SİZ OZAMAN BİZE ETİĞİNİZ O BÜYÜK YEMİNİ UNUTTUNUZ MU? oysa biz size ne kadar yakınız! O muhammedin NAMAZINI ANLAYABİLİN VE HER YERDE kılabilin deye BİZ ONU SİZİN İÇİN KOLAYLAŞTIRDIK! ARTIK O EZAN VAKİTLERİNDE İNSANLARDAN okullardan o ilim bilim ve irfan yuvalarından o yeni nesillerden o hayırsız genç İNSANLARDAN nezaket ADALET! bekliyoruz! hepbirlikte elele! beraberce “YÜREKLİ” kısa ve sıcak bir selam!” eh yeter ki bizi umursasınlar! ŞAYET umursamazlar bu sesimizi DİNLEMEZLERSE biz MAĞDUR değiliiiiiiiiiiiiiz! elimiz UZUNDUR! niyetimiz yarın size zulum edeceğiz yarın BUNU DÜNYAYA dünyanıza SİZE ÇOK ŞİDDETLİ ZELZELELER debremlerle bildireceğiz! EEEEE işte o zaman MERHAMET NE İMİŞ? unutsunlar (tedbiri de!) haydi! haydi! haydi! yeter! YETSİN! bu EMRİMİZE sana itaat etsinler! o namazla adalete ve salaha uyansınlar! HÜLASA INSANLARA BU YAKIŞIR! (yuuuh yuuuh! o günden korkun! o hesab gününden korkun! “İSRAFİL”VE “SULH BARIŞ HEYETİ”
 
Son düzenleme:
Üst Alt