Akide’de 60 hata

Müslümanlar, Rasulullah’ın, ashabının, onların izinde giden güzel imamların

İman ve amel ettikleri gibi iman etmeden imanlarını ve amellerini müstakim kılamazlar.

1-Şirk koşmak.[1]2-Ölülerden yardım istemek.[2]3-Kabirde yatan zatlardan şifa beklemek.4-Gaibde olan şeyhlerden ve ölülerden medet istemek5-Allah adını anarak kurban kesmemek.6-Allah adını anarak adakta bulunmamak.7-Bir ağacın, taşın, tepenin, kayanın önünde secde etmek.8-Şefaati Allah’tan istememek.9-Tağutu inkar etmemek.10-Allah hükmünün önüne beşeri hükümleri geçirmek.11-Allah’ın evi Kabe’nin dışında bir yeri tavaf etmek.12-Kabirlerin olduğu mescidlerde namaz kılmak.13-Kabirlerin üzerine el sürerek hayır-menfaat beklemek.14-Ölen bir insanın öldüğü gece ruhunun evde dolanmasına inanmak.15-Siyah kumaşın, iğde ağacının, mavi boncuğun, ayakkabının yeni bir arabaya asılmadığı takdirde, insana zarar verdiğine inanmak.16-Baykuşun bir ev üzerinde ötmesi üzerine o evden cenaze çıkacağına inanmak.17-Ölen bir babanın veya annenin mevlüdünü yapmazsan, o baba ve anne sana zarar verir diye inanmak.18-Şeyhin elinden veya artığından şifa alındığına inanmak,18-Kahinleri ve sihirbazları doğrulamak.20-Bir şıhın-efendinin-ölmüş zatın resmine bakılınca ondan yardım geleceğine inanmak.21-Yıldız kaymasının bir insanın öldüğüne işaret ettiğine inanmak.22-Türbe ziyaretleri gerçekleştirerek, ağaçlarına çapıt-bez-mum bırakarak fayda getirdiğine inanmak.23-Akşam tırnak kesmek günahtır diye inanmak.24-Ölmüş zatların türbeleri önünde bir gece hastanın yatınca şifa bulacağına inanmak.25-Allah’ın her yerde ve kalpte olduğuna inanmak26-Kahinlerin ve şıhların gaybi bildiğine inanmak.27- Çok gülenin başına ardından musibet geleceğine inanmak.28-Bir kişinin dükkana girmesi üzerine şansızlık ve uğursuzluk getirdiğine inanmak.29-Bir mescidden diğer mescide giderek oraların daha faziletli olduğuna inanmak.30-Taşların-heykellerin-ağaçların-büyük insanların huzurunda eğilmenin doğruluğuna inanmak31-Şeri delil sabit olmadan Müslümanı tekfir etmenin doğru olduğunu söylemek32-Rasulullah’ın ashabına buğz etmek ve onlara zalim ismini vermenin haklılığını savunmak.33-Kafirin-müşrikin müslümanları sevdiğine-desteklediğine inanmak.34-Dinde, ibadet ameller koyma hakkının herkesin hakkı olduğuna inanmak.35-Kafirlerin kültürlerinin, yaşam modellerinin, ideolojilerinin üstünlüğüne inanmak.36-Kafirleri-müşrikleri veli edinmek.37-Yılbaşını kutlamak.38-Dinde, mübarek gecelerin (Mevlüd-miraç….) olduğuna inanmak.39-Kafirlerin alameti olan kıyafetleri benimseyerek-bilerek-doğrulayarak giyinmek.40-Nevruzu kutlamak.41-Bir damla içki içmek haram olmaz diye inanmak.42-Anneler-sevgililer-v.s. günleri kutlamak.43-Çocukların doğum günlerinde pastalar yaparak ve mumlar yakarak kutlamak.44-Para öpülmesinin bereket getirdiğine inanmak.45-Yerde olan bir ekmeği öperek başa koymanın sevap getirdiğine inanmak.

Rasulullah : "ekmeğe kim ihtiram ederse Allah’da on ihtiram eder."(Tabarani Albani uydurmadır.) buna rağmen ekmek yerlere atılmaz.46-Bir sıkıntı-musibet anında Ya Rabbi Ya Rasulullah diyerek medet beklemek.47-İlk yaratılanın peygamberimiz (s.a.v.) olduğuna inanmaktır.48-Kafirlerin, isimlerini çocuklarımıza-mağazalarımıza-dükkanlarımıza (maradona-zidan-hollywood)vermek.49-Kabirlerin üzerine karanfil koymak.50-Cenaze taşınırken Peygambere salavat-Peygambere salavat demek.51-Cenaze taşınırken alkışlamak-anısına saygı duruşunda bulunmak.52-İslam düşmanlarının sözlerini ve amellerini nesillere hoş göstermek.53-Cenazenin ardında cenaze marşı çaldırmak.54-Filan Nebinin-filan Resulün-filan zatın hakkı için diyerek Allah’tan yardım istemek.55-Ölünün ruhuna fatiha okumanın dinden bir emir olduğuna inanmak.56-Çeşitli türbeleri-efendileri ziyaret etmenin sevap kazandırdığına inanmak.57-İkindi namazı sonrası yatanın deli olarak kalktığına inanmak.58-Günahın azı cehenneme sokmaz diye inanmak.59-Kimi televizyon kanallarında beyaz sakallı insanların sıkıntıları giderdiğine ve yardım ettiğine inanmak.60-Bile bile günahı ve bidatin yayılmasına müsamahakar olmak.[1] Şirk : Allah’a rububiyyetinde, uluhiyyetinde, isim ve sıfatlarında ortak koşmaktır.

Şirk üç çeşittir. 1-Rububiyyette (Allah’ınyaratmasında ortağı olduğuna inanmakla…) 2-Uluhiyyette (Allah’ın ibadette ortağı olduğuna inanmakla…) 3-İsim ve sıfatlarda : (Allah’ın yüce isim ve sıfatlarının insanda bulunduğuna inanmakla…) Müslümanın ilkin akidede bilmesi gereken ders şirk ve çeşitleri olması gerekir.
 
Üst Alt